تعبیر دیدن مرده در خواب ابن سیرین از نظر قرآن و معبران معروف

دراین مطلب از سایت باملین تعبیر دیدن مرده در خواب ابن سیرین از دیدگاه قرآن، حضرت یوسف و اما صادق (ع) و دیگر معبران معروف در حوزه تعبیر خواب را آماده کرده ایم. اگر دوست دارید تعبیر دیدن مرده در خواب ابن سیرین را با جزئیات بیشتر بدانید در ادامه مطلب همراه ما باشید.

به گفته ابن سیرین تعبیر دیدن مرده در خواب در برخی از تعابیر او این است که از خواب های ممدوح است، هر چند بیننده به شدت ترسیده باشد و آن را رؤیت شوم بداند. که مرگ را به تصویر می کشد اما امام ابن سیرین با تعابیر خود از این خواب به بیننده اطمینان کامل می دهد.

تعبیر دیدن مرده در خواب ابن سیرین

ابن سیرین تعبیر این خواب را بر اساس نشانه های متعددی بیان می کند، از جمله:

 • دیدن مرده در خواب و گریه بسیار بر او بدون گریه و زاری، دلیل ازدواج فلان شخص با خانواده است.
 • وقتی در خواب مرده ای را می بینیم که برای ما آشناست و برای او بسیار گریه کرده ایم، به این معنی است که خانواده او آرامش را تجربه خواهند کرد.
 • وقتی مرده ای را در واقعیت می بینیم و در خواب دوباره مرده است، این دلیل بر مرگ یکی از بستگان است.
 • ديدن مرده در خواب بدون ديدن ظاهر و مال او، سبب ريختن ديوار خانه آن مرده و يا فروريختن تمام خانه است.
 • دیدن دوباره مرده در خواب بدون دفن یا گریه بر او، به این معنی است که خانه آن شخص فرو ریخته و نمی تواند آن را بازسازی کند، مگر اینکه ملک دیگری شود.
 • هر کس در خواب ببیند مرده ای با او صحبت می کند و به او می گوید که زنده است، این خواب خیر بزرگی را که در این دنیا انجام می دهد برای بیننده حکایت می کند.
 • کسي که در خواب ميتدي را مي بيند که از سلامتي شکايت دارد و از درد و خستگي رنج مي برد، يعني مي خواهد به او صدقه دهد و پيوسته برايش دعا کند.
 • وقتی مرده ای را در خواب می بینیم و با او می نشینیم، گواه این است که دل ما برای او بسیار تنگ شده است.
 • وقتی مرده ای در خواب با ما صحبت می کند به این معنی است که پیامی به ما می دهد که حاوی توصیه و هشداری برای بیننده خواب است.
 • تعبیر دیدن مرده در خواب ابن شاهین

  همانطور که ابن سیرین دیدن مرده در خواب را تعبیر می کند، تعابیری نیز در مورد امام ابن شاهین وجود دارد از جمله:

 • ابن شاهین گوید: کسی که در خواب ببیند همسایه یا دوست مرده ای با او صحبت می کند و تاریخ معینی را به او می گوید، دلیل بر این است که آن شخص در همان تاریخی که میت تعیین کرده از دنیا می رود.
 • شخصی که در خواب می بیند که با یک مرده صحبت می کند، اما به او پاسخ نمی دهد، به این معنی است که باید با افرادی برخورد کند که او را نادیده می گیرند و به او علاقه ای ندارند.
 • همچنین ببینید: تعبیر خواب گریه بر مرده در خواب

  تعبیر دیدن مرده در خواب برای زن تنها

  پس از بیان کلی تعبیر ابن سیرین تعبیر دیدن مرده در خواب، تعابیر مربوط به دختر مجرد را بیان می کنیم که از تعابیر وی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • دختر مجردی که مرده ای را در خواب ببیند در حالی که واقعاً زنده است، دلیلی بر این است که پس از صبر و تلاش بسیار به خواسته خود می رسد.
 • دختر مجردی که در خواب مرده ای را ببیند که زنده می شود، نشانه آن است که مرده در نزد خداوند متعال مقام بلندی خواهد یافت.
 • دختر تنهای که در خواب مرده ای را در حال گریه می بیند دلیل بر این است که این مرده به دعا و زکات نیاز دارد پس نزد او آمد و از خداوند طلب آمرزش کرد.
 • همان دختری که مرده ای را در خواب می بیند، دلیلی است برای اینکه از زندگی خود ناامید شود، به آینده خود خوشبین نباشد و همیشه از رسیدن به اهداف خود عقب نشینی کند.
 • همان دختری که مادربزرگ یا پدربزرگ فوت شده خود را در خواب می بیند، دلیل بر این است که برکت خواهد یافت.
 • دختر مجردی که در خواب ببیند پدربزرگ یا مادربزرگش دست او را گرفته اند، به این معناست که به زودی ازدواج خواهد کرد.
 • دختر تنهای که دوست خود را زنده و مرده در طبیعت می بیند و در خواب با او غذا می خورد، به این معنی است که در تحصیل نمرات بالایی خواهد گرفت.
 • دختر مجردی که خواب همسایه مرده ای را می بیند که با او صحبت می کند در حالی که احساس تعجب و سردرگمی می کند، نشانه نزدیک شدن تاریخ عروسی اوست.
 • پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید

  تعبیر دیدن مرده در خواب برای زن شوهردار

  وقتی تعبیر دیدن مرده در خواب برای زن شوهردار را از نظر ابن سیرین جستجو می کنیم، به دسته ای از تعابیر برمی خوریم که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • زن متاهلی که مرده ای را در خواب ببیند در حالی که در مرحله بسیار مهمی از زندگی خود قرار دارد، علامت آن است که آرامش خواهد یافت و در آرامش زندگی خواهد کرد.
 • زن متاهلی که در خواب ببیند مرده ای زنده می شود، دلیل بر این است که از درگاه خداوند متعال توفیق و عنایات را نصیب او خواهد کرد و به منافع و اهداف بسیاری که می خواهد خواهد رسید.
 • زن متاهلی که خواب بوسیدن دست مرده را می بیند، دلیل آن است که هم برای خود و هم برای تمام خانواده اش رزق و روزی زیادی به دست می آورد و هم دلیلی بر رهایی از نگرانی است. از جانب
 • تعبیر دیدن مرده در خواب زن مطلقه است

  زن مطلقه وقتی این خواب را در خواب می بیند، گیج می شود و می ترسد مبادا اتفاقی بیفتد که به او آسیبی برساند و از این رو می خواهد این خواب را برای او تعبیر کند، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • زن مطلقه ای که پدر مرده خود را در خواب می بیند و با او چنان صحبت می کند که گویی او زنده است، دلیل بر این است که این زن به خدای متعال نزدیک شده و به خواسته خود می رسد.
 • زن مطلقه ای که در خواب خود را در حال صحبت با دوست متوفی خود می بیند، علامت آن است که به زودی برای همه نگرانی هایش تسکین خواهد یافت.
 • تعبیر دیدن مرده در خواب برای زن باردار

  دیدن این خواب از یک زن باردار در خواب گروهی از معانی دارد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • دیدن مادر مرده زن باردار در خواب دلیل نزدیک شدن موعد اوست و این رویت نیز حکایت از زایمان آسان برای او دارد.
 • زن حامله ای که پدر مرحوم خود را در خواب ببیند دلیل بر این است که انشاءالله بارداری او بدون درد می گذرد و از پدرش دعای مستمر می گیرد.
 • زن حامله ای که خواب مرده ای را می بیند که زنده می شود، نشانه آن است که با نوزاد تازه متولد شده اش از هر بیماری رهایی یافته و خوشبختی کامل خواهد داشت.
 • زن حامله ای که در خواب ببیند با مرده دست می دهد و ظاهر او خوب نیست، نشانه مژده است و اگر ظاهر مرده مناسب باشد، نشانه رزق و آرامش است.
 • زن حامله ای که در خواب مرده ای را در آغوش می گیرد، دلیلی بر زندگی طولانی، ایمنی جنین و بارداری سبک او است.
 • زن حامله ای که در خواب مرده ای را می بیند که لبخند می زند، دلیل بر آن است که حال او مورد برکت خداوند متعال است و در روزهای آینده مژده خواهد گرفت.
 • وقتی مرده ای را در خواب می بینیم گیج می شویم و می خواهیم تعبیر این خواب را بدانیم که بسته به شخصی که خواب می بیند، موقعیتی که در آن قرار دارد و چیزهایی که در خواب دیده است بسیار متفاوت است. مردگان برخی از مفسران معانی مربوط به این رؤیت را آورده اند، از جمله تعبیر ابن سیرین به دیدن مرده در خواب، نتایجی را که ابن سیرین در مورد این رویت بیان کرده است، روشن کردیم.