تعبیر قفل در خواب از نظر قرآن و معبران معروف + با جزییات دقیق

دراین مطلب از سایت باملین تعبیر قفل در خواب از دیدگاه قرآن، حضرت یوسف و اما صادق (ع) و دیگر معبران معروف در حوزه تعبیر خواب را آماده کرده ایم. اگر دوست دارید تعبیر قفل در خواب را با جزئیات بیشتر بدانید در ادامه مطلب همراه ما باشید.

ما خدمات تعبیر خواب و رؤیا ۲۰۲۱ را برای بزرگ ترین مفسران مانند ابن سیرین، النبلسی، ابن شاهین و الواسمی، از جمله تعبیر نمادهای مختلف که در کتب مفسران آمده است، به شما پیشنهاد می کنیم.

تعبیر خواب تعبیر قفل در خواب نابلسی تعبیر قفل ابن شاهین تعبیر خواب تعبیر گم شدن کلید در خواب تعبیر قفل تعبیر خواب . سام مرد زنان، تعبیر قفل در خواب برای زن متاهل، تعبیر قفل در خواب، حامله، تعبیر قفل در با کلید در خواب، تعبیر باز کردن درب با کلید در خواب

قفل برای دختران مجرد، برای زنان متاهل، برای زنان باردار، برای زنان مطلقه، در صورت شکسته شدن کلید، خرید قفل، قفل کردن یا باز کردن درها، خانه قفلی که با کلید باز می شود و مطالب بیشتر درباره ابن سیرین، آل نبلسی و امام

تعبیر قفل در خواب

 1. هر کس در خواب قفلی ببیند در امور دینی و دنیوی نیکوکار است و با اضطرار به راحتی انجام می دهد.
 2. کسی که در خانه اش را قفل می کند همسرش را دوست دارد
 3. هر کس قفل را در دست پرهیزگاری ببیند، افزایش خیر است و اگر در دست منافق باشد، افزایش ظلم است.
 4. کسى که قفل را با کراهت بشکند، ستوده نیست، ولى اگر براى شکر باشد، ستوده است.
 5. باز دیدن قفل در خواب اگر مجرد باشد ازدواج می کند و اگر برای عروسش پول خرج کند آن را باز می کند پس کلید به او یادآوری می کند که قفل همسرش است.
 6. اما اگر زندانی شود با نماز نجات پیدا می کند، خداوند متعال می فرماید: {اگر فتح می خواهید نصرت می آید} یعنی دعا کنید نصرت نصیب شما شود.
 7. و اگر در جنگی باشد که در آن پیروز شده و حکمی به او رسیده است، خداوند متعال می فرماید: «ما برای شما پیروزی آشکاری کشف کردیم».
 8. و اگر فقیر باشد و نتواند، دنیا در برابر او باز می شود که از طریق زن یا همراهی یا مسافرت و قفل از آن بهره می برد.
 9. و اگر حاکم باشد و نتواند حکومت کند یا مفتی کند و نتواند به او فتوا دهد یا رهگذر باشد و نتواند دستور بدهد به نظرش می رسد که او را زندانی کرده است. او می تواند با توجه به وسعت دید خود، بین همسران یا شرکا، به درستی یا نادرست، تمایز قائل شود
 10. و اما کلید، نشان دهنده پیشرفت با قدرت و پول و حکمت و درستی است و اگر کلید بهشت ​​در دین به مقام والایی برسد یا عمل صالح بسیار شود یا گنج یا پول حلال به ارث برسد.
 11. و اگر کلید کعبه مخفی باشد سلطان یا امام اعظم حجاب دارد و در مفاتیح چنین است.
 12. و خداوند متعال با دیدن کلیدهای قدرت و پول و خطر بزرگ و افسار آن، فرمود {حکومت آسمانها و زمین از آن اوست} یعنی تسلط بر آسمانها و زمین و گنجهای آنها.
 13. همین طور آنچه در قارون می فرماید: «کلید او لا انحراک الجماعه یا قوه» که به وسیله آن مال و گنج خود را بیان می کند.
 14. هرکسی که تعبیر خوابی ضربه زدن به کلید یا کلیدها را در سر می پروراند، به همان اندازه تحت تأثیر قدرت یا پول قرار می گیرد.
 15. و اگر ببیند که دری را با کلید باز می کند تا آن را باز کند، کلید آن دعایی است که برای او و پدر و مادرش یا دیگران مستجاب می شود و به خواسته خود می رسد. یا از دیگری کمک می خواهد و دریافت می کند.
 16. آیا ندیدی که در را وقتی که خواست با کلید باز شد، با اینکه تنها کلید بود، آن را با آن باز نکرد، بلکه از دیگری برای آن استفاده کرد؟
 17. همچنین اگر در خواب ببیند که برجی را با کلیدی باز کرده است تا آن را باز کند و وارد آن شود، با دعا و کمک دیگران، آسودگی و خیری به او می رسد.
 18. قفل ضمانت است و قفل در ضمانت، بازکردن قفل آسودگی و بیرون آمدن از ضمانت است و هر بسته شدن مایه تشویش و هر باز شدن مایه آرامش است.
 19. و گفته شد که قفل به معنای ازدواج است و باز شدن قفل باطل است و کلید آهنین مرد قوی است.
 20. و هر که در خواب ببیند که دری را گشوده یا میخ را بسته است به خاطر فرموده خداوند متعال: نصرت از جانب خدا و گشایش نزدیک.

تعبیر قفل در خواب نابلسی

 1. او مردی مورد اعتماد است و قفل به کسانی که او را معالجه می کردند باکره می گفتند
 2. و اگر زندانی ببیند که قفلی را باز کرده است از زندان فرار می کند
 3. و اگر شخص مورد نظر قفلی را باز کند دغدغه او برطرف می شود و قفل عدد و برهان و قوه است و قفل آن کس است که برای حفظ ودیعه به آن تکیه می کند و هر بسته شدن دغدغه اوست.
 4. و هر سوراخ و قفل آهنین رمزگشایی نمادها و معرفتها را نشان می دهد و قفلها نشان از بی احتیاطی دارد، خداوند می فرماید: «آیا به قرآن توجه نمی کنند یا قفلشان بر دلهایشان است؟
 5. و قفل ضامن است و قفلهای آهنین حافظ امضا کنندگان است و قرض محکم است. چه بسا جلال و شرافت را نشان می دهد و قفل های چوبی نشانه نفاق و تردید در گفتار و رشوه گرفتن است.

تعبیر قفل در خواب ابن شاهین

 1. کلید کسى است که امور مردم را در دست دارد و آن که کلیدهاى بسیارى را در دست مى بیند، این نشانه مقام بلند و عظمت شرافت اوست، به فرموده خداوند متعال: {آن را دارد. افسار آسمان و زمین.}
 2. می گویند هر چه با کلید باز شود نیکو است و بسته بر عکس است و بسته شده نشانه ازدواج است.
 3. گفته شده است که کلید استغفار از خداوند متعال استغفار و استغفار است.
 4. و هر کس در خواب ببیند که کلیدی از دستش افتاده، نمازش را ترک کرده است. گفته اند خواب، كليد گشايش مشكلات، رهايي از مشكلات، شفاي بيماري ها، رسيدن به آرزوها، قوي بودن در دين، برآوردن حاجات، اجابت دعا و علم است.
 5. و هر کس در خواب ببیند که کلید یا کلیدها و مال و قدرت و خیر بزرگ او را می زند به اندازه کلید بر او اثر می گذارد.
 6. و اگر زنی خواب ببیند که کلیدی به او می دهند، مردی با او ازدواج می کند.
 7. و خوابی که در آن کلید شکسته یا چیزی از دندانهای او خوب نیست.
 8. و گفته شد که کلید خوابیدن در اسکلت نشانه ازدواج بود و اگر نو بود زود بود و اگر کهنه بود ثواب داشت.
 9. و گفته شد که کلید آهنین مرد قوی است و نصرت ستوده است و نصرت و نصرت به خاطر فرموده خداوند متعال است که: «النصر من اللّه و نصرت نزدیک».
 10. و هر کس در خواب ببیند که کلیدی در دست دارد، به خاطر فرموده خداوند متعال پول می گیرد:
 11. شاید نیت فتح با مفتح حاکی از نیاز به نماز باشد، زیرا واحدی در تفسیر قرآن به معنای کلام حق تعالی فرمود: برای تو».
 12. اما قفل دلیل بر وصول به مقتضیات دین و دنیا و صحت شرایط آن است.
 13. و هر که در خواب ببیند که قفل را نمی تواند باز کند، سخت است و کارش بسته می شود. زن و وابستگی به مرد صالح
 14. شاید خواب کار قفل دلالت بر دلیل داشته باشد و گفتند این خوب و بی خطر است.
 15. و هر کس ببیند چیزی از آن در او وارد شده، با زنی ازدواج می کند و می تواند نشان دهد که آن را نگه داشته است.
 16. و هر که ببیند قفل در را می بندد، آرزوی همسرش را دارد
 17. و هر که در جعبه یا جعبه یا ظرفی مانند آن قفلی ببیند دوبل اوست.
 18. و هر که قفل سنگینی بر گردن خود بیند، خیری در آن نیست، گذاشتن آن بر ساق، همان دستبند است، چنانکه در بالا ذکر شد.
 19. و هر که قفلی از فلز ببیند، زن قسمی است که به صورت مال ذکر شده است.
 20. اما قفل چوبی در آن خوب نیست و می گفتند اگر قفل در دست یکی از منافقین باشد، ظلم زیاد است.
 21. و اگر در دست یکی از حریصان باشد، افزایش حرص و ذلت است.
 22. و اگر به دست یکی از صالحان باشد خیر و برکت است
 23. و هر که ببیند مغازه ها قفل است، این یعنی کسالت و محدودیت در کار.
 24. و هر کس در خواب ببیند که قفل شکسته است، دو قسم است: اگر سخنی ناشایست گفت، لاف مکن.
 25. و اگر چیزی برای شکرگزاری وجود دارد، قابل ستایش است

تعبیر کلید در خواب

کلید به معنای رزق و اجابت دعا و می تواند به معنای فرزندان و گشایش باب علم باشد و همچنین به معنای پیروزی از سوی خداوند متعال است و برای رفع غم و اندوه، شفای بیماری ها، قوت در دین و به دست آوردن اراده او گفته می شود. دیدن مفتاح;

هر کس کلیدی در دستش ببیند، دلالت بر وضو دارد و اگر آن را بیاندازد، نمازش را ترک می کند. شکستن کلید خوب نیست در خواب نشان دهنده تولد مرد است زیرا نمادی از فرزندان است و همچنین به این معنی است که تولد آن پسر را تسهیل می کند.

تعبیر گم شدن کلید در خواب

به معنای گم شدن کلید در خواب، به هم ریختن امور و نرسیدن به آنچه می خواهید است

تعبیر رشته در خواب برای زنان مجرد

اگر ببیند که قفل راحت باز می شود، برای راحتی کار با فرد فاضل ازدواج می کند و با دیدن قفل یا مفاتیح با مجرد ازدواج می کند.

تعبیر قفل در خواب برای زن متاهل

سپس در مورد تعبیر خواب قفل کلیددار برای زنان مجرد صحبت می کنیم، اگر زن متاهل در خواب قفلی به خصوص در بسته برای خود و شوهرش ببیند به این معنی است که زن. او با زندگی خانوادگی خود احساس ثبات و امنیت می کند و اگر در بسته نشود، دلیلی است که زندگی خانوادگی خود را تهدید می کند و نگران زندگی خود با همسرش است.

و اگر در آهنی بسته باشد، نشانه رزق و روزی فراوان است، با عنایت و مشکلات فزاینده پیش روی شخص.

تعبیر قفل در خواب زن باردار

اگر زن حامله ای در خواب ببیند در بسته آهنی است، به این معنا است که زن پسری به دنیا می آورد. تنها در و تلاش برای بازکردن آن حکایت از آن دارد که با صبوری و قاطعیت با سختی های بارداری روبرو خواهد شد و درد زایمان را پشت سر خواهد گذاشت.

تعبیر بستن در با کلید در خواب

قفل کردن در با کلید باعث ایجاد احساس ترس و اضطراب در افراد تنها می شود، باملینان خواب در رهایی از وحشت و ترسی که در معرض آن هستند، که خیر و در مورد شر، طرد و انکار است، با هم تفاوت دارند. در مواجهه با مشکلات و مشکلات

تعبیر باز کردن در با کلید در خواب

خواب مجردی بیانگر بازکردن دری با کلید است، زیرا این دلیل بر رزق و روزی فراوان و خیر فراوانی است که این مجردان به دست خواهند آورد و یکی از مهمترین عوامل امرار معاش است.

نمایش قفل یوتیوب

علم تعبیر خواب در اسلام علم تفسیر رؤیا یا تفسیر رؤیا که به آن علم حقوقی اسلامی واحدی گفته می شود که احکام آن عمدتاً برگرفته از قرآن کریم و روایات نبوی است و از نظر آکادمیک به رسمیت شناخته نمی شود و در دانشگاه های معتبر و معتبر تدریس نمی شود. نهادها هدف این علم تعبیر خوابی است که از جانب خداوند آمده و دارای معانی و تعابیری است که برای فرد یا جامعه در امور دینی و دنیوی مفید است یا آنچه به عنوان بینش حقیقی یا عادلانه بر اساس ایمان و ایمان اسلامی شناخته می شود. اهل سنت و جماعت.

تفسیر راوی در قرآن کریم در سوره یوسف با عبارت تویل الحدیث می فرماید: و لهذا پروردگارت تفسیر احادیث را به تو می آموزد و برکاتش بر تو باد. يساق ين ربابك عليم هاكيم و از رؤيايي كه در قرآن كريم آمده است:

علم تعبیر خواب در اسلام از زمان پیامبر اسلام آغاز شد; همچنان که در تعبیر خواب و تعلیم احکام تعبیر آنها، احادیث به وسیله آنان به صحابه منتقل شده و آثاری در احادیث وجود دارد که نشان می دهد صحابه و اصحاب خواب را تعبیر می کردند.