تعبیر لیسیدن و مکیدن در خواب از نظر قرآن و معبران معروف + با جزییات دقیق

دراین مطلب از سایت باملین تعبیر لیسیدن و مکیدن در خواب از دیدگاه قرآن، حضرت یوسف و اما صادق (ع) و دیگر معبران معروف در حوزه تعبیر خواب را آماده کرده ایم. اگر دوست دارید تعبیر لیسیدن و مکیدن در خواب را با جزئیات بیشتر بدانید در ادامه مطلب همراه ما باشید.

ما خدمات تعبیر خواب و رؤیا ۲۰۲۱ را برای بزرگ ترین مفسران مانند ابن سیرین، النبلسی، ابن شاهین و الواسمی، از جمله تعبیر نمادهای مختلف که در کتب مفسران آمده است، به شما پیشنهاد می کنیم.

لیسیدن و مکیدن گردن و بدن و لب و سینه و سینه برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار، مکیدن برای آلت تناسلی، فرج مرد، غذا و بستنی برای ابن سیرین، برای جوان مجرد. مرد، برای مرد متاهل و غیره

تعبیر لیسیدن و مکیدن در خواب

 1. لیسیدن در خواب زندگی کوچکی است از ذات آنچه در خواب لیسیده شد
 2. هر که در خواب ببیند انگشتانش را می لیسد، اندکی نیکی کرده است
 3. هر کس در خواب ببیند که مردم زبان او را می لیسند، این بدان معناست که از علم او بهره مند می شوند.
 4. مکیدن پول می خواهد، از زنش پول می گیرد تا سینه هایش را بمکد
 5. هر کس نر را ببیند که شخص یا حیوانی را می مکد، مکنده با ذکر صاحب مرد و نام او زنده می ماند (یعنی صاحب خواب با مراقبت و حمایت صورت آلت تناسلی زندگی می کند) و اگر این را می بیند، آلت تناسلی ختنه می شود (یعنی پاک می شود)، دین او نیکو است
 6. هر که در خواب ببیند که شخصی او را می مکد، از او پول می گیرد
 7. اگر دماغش را بمکد از جیبش پول در می آورد
 8. و مکیدن مرد مرد نشان دهنده انقیاد مادر و پدر از خواسته ها و خواسته های فرزندان است.
 9. هر که در خواب ببیند که آلت تناسلی می مکد، آسایش و ثروت و بیکاری پیدا می کند.
 10. اگر زهره را ببیند که زنی را می مکد یا توسط او مکیده می شود، نشان می دهد که در این دنیا زهره را به دست می آورد، اما ضعیف است.
 11. و اگر ران خود را بمکد از طایفه اش پول می گیرد
 12. دیدن مکیدن واژن یک زن به معنای رسیدن به خیر و آرامش است.
 13. مکیدن گردن به این معنی است که پول خود را از دست خواهید داد یا برای کسی که این کار را انجام داده است خرج خواهید کرد.
 14. بیننده فطره با یکی دو بار یا سه بار مکیدن شیر، نماز می خواند، روزه می گیرد و زکات می دهد.
 15. مکیدن اگر بر لبان کسی باشد که در خواب و بیداری دوستش دارد خوب است و اگر در جایی باشد که دوست ندارد قدردانی نمی شود.
 16. شخصی که در خواب می بیند که نیشکر می مکد، خوابش نشان می دهد که بیننده خواب خود را در موقعیتی قرار داده است که مجبور می شود بسیاری از کلمات غیر معقول را به زبان آورد و در بین مردم پخش کند.
 17. مکیدن شکلات در خواب به معنای رزق و روزی از سوی خداوند متعال بدون خستگی است
 18. وقتی نوبت به مکیدن نی و خوردنی می شود، به سرعت غیرممکن ها را انجام می دهد
 19. فردی که شیر سینه زنی را به گونه ای می مکد که گویی او را در خواب می شناسد، اما هرگز این زن را در زندگی واقعی ندیده است، به این معنی است که با یک مشکل جدی سلامتی و بیماری زندگی خواهد کرد.
 20. هر که بخواهد چیزی را بمکد اما موفق نمی شود یعنی می خواهد پول دربیاورد اما نمی تواند و بدون هیچ منفعتی باعث خستگی جسمی می شود و انرژی او را تخلیه می کند.
 21. قلاب در خواب به همین صورت توضیح داده نمی شود، زیرا این بینش از دید مردم و مکانی که می بینید تعبیر می شود، اما تعبیر این رویت در معنای عام به معنای خوب نیست، زیرا به معنای که صاحب بینایی اشتباهاتی دارد که بر امور تأثیر می گذارد، سلامتی، خوشبختی، پول و ملکه او را از بین می برد.
 22. لیسیدن عسل یعنی رزق و روزی بیننده زیاد می شود، پولش زیاد می شود، همه مشکلات مالی اش حل می شود و زندگی اجتماعی اش تحت تاثیر مثبت قرار می گیرد.
 23. لیسیدن پاها به این معنی است که آبروی مراقب در جامعه بداخلاق می شود و مرتکب اهمال کاری می شود که باعث رنجش او می شود و به همین دلیل در نظر مردم کوچکتر می شود و مرتکب خطاهایی می شود که مردم او را سرزنش می کنند.
 24. لیسیدن انگشت به این معناست که بیننده در تاریکی فرو می‌رود و در تاریکی می‌ماند و روزی می‌رسد که به دیگران نیاز پیدا می‌کند و روزهای سختی خواهد داشت و مجبور می‌شود بدون پول و بدون غذا و بدبختی و بدی زندگی کند. زمانی اتفاق می افتد که ارزش چیزها را بدانید
 25. احساس نمک در این بینش حکایت از شادی و لذت در زندگی او دارد، برای اینکه صاحب رؤیا در زندگی خود شاد باشد، کارهای مختلفی را امتحان می کند و کارهایی را انجام می دهد که قبلاً نمی دانسته است.
 26. حس بستنی، کسب و کار و زندگی بینا به راهش خواهد رفت و به دلیل سود همیشگی که به دست می آورد، جزو ثروتمندان، سعادتمند و خوشبخت خواهد بود و رنجی نخواهد برد. در سختی زندگی نمی کند و از چیزی محروم نمی شود و پتانسیل بالایی خواهد داشت
 27. و هر که ببیند شیر خود را می لیسد و نوازش می کند، این نشان از تفکر و نزدیکی او به مسئولی دارد و سخنانش شنیده می شود و خیر و منفعت از او زیاد می شود.
 28. و لیسیدن چیز نیکویی که در بین صاحب خواب مشهور است به معنای دریافت چیزی گران و گرانبها یا با ارزش است.
 29. لیسیدن آب یا شیر و امثال آن به معنای رزق و روزی آسان و کسب درآمد بدون خستگی است
 30. اگر ببینی سگی صورتت را می لیسد، یکی از صاحبان سرمایه می شوی
 31. و اگر سگ سیاه شانه شما را لیس بزند به معنای خیانت به کودکان است
 32. و هر که در خواب ببیند که انگشتان خود را می لیسد، به دو صورت تعبیر می شود، یا وقتش خالی است، یا روزگارش از این جا خالی است.
 33. لیسیدن عسل در خواب و نوشیدن آن دلیل بر بهبودی بیمار است
 34. و هر کس در خواب ببیند که از آسمان عسل می لیسد با هر لیسیدن سوره ای از قرآن می آموزد و هر که از کاسه عسل لیس بزند ازدواج می کند.
 35. لیسیدن آبنبات چوبی در خواب بیانگر شگفتی ها، تجربیات جدید و ماجراجویی است، زیرا نشان دهنده سرگرمی، احساسات و جنبه های خوشایند زندگی است. از سوی دیگر، خواب به این معنی است که باید در یک رابطه یا موقعیت با احتیاط عمل کنید.
 36. هر کس در خواب ببیند که دیگری از سینه او سیر می کند و او را بشناسد برای هر دو خوب نیست.
 37. هر کس ببیند زنی به او غذا می دهد مریض می شود یا غمگین می شود یا به خاطر یکی از آنها زندانی می شود یا سختی های زندگی که گریبان هر دوی آنها را می گیرد.
 38. اگر زن ببیند که از سینه شیر می دهد، نشانة غم و اندوه و وهم و بیماری است و اگر به مردی که می شناسد شیر بدهد، به اجبار به اندازه ای که به او داده است، از او شیر می گیرد.
 39. ولى اگر از فرزندى شير داد، به معناى غم در زندگى، فقر يا اندوه است و اگر شير دهد، ارث دخترش است، يعنى فوت دخترش.
 40. هر که در خواب ببیند که از مادرش شیر می نوشد، برای او به معنای شرافت و مقام او در میان مردم یا مقام بلند در کار اوست.
 41. و شير دادن هر زن حامله يا شوهردار يا دختر مجردى كه او را در حال شير دادن به مردى ببيند، خيرى در آن نيست، زيرا براى فقر و اضطراب يا بيمارى و تنگدستى مضر است.
 42. شير دادن زن از سينه زن، بعضى مى ​​گويند اين تسكين و آسانى آنى است و بعضى آن را مذموم تعبير مى كنند، زيرا از زبان زن فقر و وسوسه است.
 43. اگر در خواب شخص مریضی شیر بخورد، بیانگر آن است که بیماری او شفا می یابد و اگر سینه بسیار بزرگ باشد و از آن تغذیه کند، به این معنی است که از بیماری خود می میرد.
 44. هر که ببیند مردی بر جمعی از زنان بچرخد و به آنها شیر دهد یا بیش از یک زن را بمکد و سینه آنها را بمکد، مردی است که لوات را دوست دارد یا در آن می افتد.
 45. اگر مردی خواب ببیند یا زنی ببیند که از آلت مردی شیر می دهد، برای هر دو خوب است و به برآورده شدن حاجات و خواسته های خود یا بخشی از آنها راضی می شوند.
 46. هر کس گمان کند از حیوانی که گوشتش حلال است به او شیر می دهند، یعنی مال و روزی به دست می آورد.
 47. و کسى که حیوان حلالى را شکار کرده و شیر آن را خورده، دنیا براى او آزاد مى شود و پس از مدتى به حال سابق خود باز مى گردد.
 48. هر که ببیند به شخص یا حیوانی شیر می دهند و آن را مایعی نرم می بیند، خواه ناخواه، شیر او را تا این حد دوست دارد.
 49. اگر مزه اش را نپسندد، پول کمی است، ولی اگر مایعی که از سینه خارج می شود، بسیار لزج یا تقریباً جامد باشد، فقر است و به آن می گویند فایده دارد. نه تابوت حرکت می کند و نه روح در آن است.
 50. اگر بیننده ای را که دوستدار پرستار است پرستاری کند منفعت یا ولادت فرزند صالح است و اگر او را دوست نداشته باشد مصیبت یا غم است و اگر فرزندی به دنیا آورد. او صالح نخواهد بود.

تعبیر لیسیدن در خواب

(لیسیدن) آب یا شیر و مانند آن، دلالت بر سستی یا آسان گرفتن دارد، و چه بسا لیسیدن عطر دلالت بر زالو گرانبهای گوهر یا آنچه به مردان می چسبد.

تعبیر مکیدن ممبر و لیسیدن ممبر در خواب – یوتیوب

تعبیر مکیدن و لیسیدن سینه در خواب – یوتیوب

تعبیر مکیدن فرج و لیسیدن بدن زن در خواب – یوتیوب

علم تعبیر خواب در اسلام علم تفسیر رؤیا یا تفسیر رؤیا که به آن علم حقوقی اسلامی واحدی گفته می شود که احکام آن عمدتاً برگرفته از قرآن کریم و احادیث نبوی است و از نظر آکادمیک به رسمیت شناخته نمی شود و در دانشگاه ها و مؤسسات معتبر تدریس نمی شود. . هدف این علم تعبیر خوابی است که از جانب خداوند آمده و دارای معانی و تعابیری است که برای فرد یا جامعه در امور دینی و دنیوی مفید است یا آنچه به عنوان بینش حقیقی یا عادلانه بر اساس ایمان و ایمان اسلامی شناخته می شود. اهل سنت و جماعت.

تفسیر راوی در قرآن کریم در سوره یوسف با عبارت توئیل الحدیث می فرماید: و لهذا پروردگارت تفسیر احادیث را به تو می آموزد و برکات او بر تو باد. و يساحق ين ربابك عليم האקים، و از رؤيايي كه در قرآن كريم آمده است:

علم تعبیر خواب در اسلام از زمان پیامبر اسلام آغاز شد; همان گونه که در تعبیر خواب و تعلیم احکام تعبیر آنها، احادیث توسط آنان برای صحابه نقل شده است و آثاری در احادیث وجود دارد که نشان می دهد اصحاب خواب را تعبیر می کردند.