تعبیر ماهیگیری در خواب از نظر قرآن و معبران معروف + با جزییات دقیق

دراین مطلب از سایت باملین تعبیر ماهیگیری در خواب از دیدگاه قرآن، حضرت یوسف و اما صادق (ع) و دیگر معبران معروف در حوزه تعبیر خواب را آماده کرده ایم. اگر دوست دارید تعبیر ماهیگیری در خواب را با جزئیات بیشتر بدانید در ادامه مطلب همراه ما باشید.

ما به شما خدمات تعبیر خواب و رؤیا ۲۰۲۱ را برای بزرگ ترین مفسران مانند ابن سیرین، النبلسی، ابن شاهین و الواسمی ارائه می دهیم، از جمله تعبیر نمادهای مختلف که در کتب مفسران آمده است.

تعبیر ماهیگیری در خواب دیدن ماهیگیری در خواب ماهی بزرگ در خواب ماهی مرده در خواب ماهیگیری در خواب برای زنان مجرد خواب ماهیگیری با آب آلوده خواب ماهیگیری با آب نمک دیدن صید ابن سیرین دیدن وسایل ماهیگیری در خواب دیدن ماهیگیری از آب آلوده در خواب مروارید با ماهی در خواب

تعبیر گرفتن دختر مجرد، زن شوهردار، زن حامله، زن مطلقه، یا با دست، با قلاب، یا با توری از دریا یا دریاچه ابن سیرین، امام صادق و غیره.

تعبیر ماهیگیری در خواب

 1. دانشمندان خواب ماهی گرفتن در خواب را اگر ماهی مرده باشد، این گونه تعبیر کرده اند که بیننده خواب خواب هایی می بیند که برخی از آنها برآورده می شود و برخی دیگر دانشی است که محقق نمی شود.
 2. هر که در خواب ببیند که ماهی زنده می گیرد و در حال حیات می خورد، مقامی می یابد و هر که ببیند ماهی شور می خورد، بیننده خواب دچار مشکل می شود.
 3. هر کس او را ببیند که به ماهی سرخ شده نگاه می کند، نشان می دهد که دعوت او را پذیرفته است
 4. هر که ببیند در بازار است و ماهی زیادی در مقابلش است و ماهی می خرد، یعنی غلام می خرد و اگر ماهی در جایی خارج از بازار یا مجهول است. و ماهی می خرد، بعد ازدواج می کند.
 5. هر که ببیند ماهی فاسد و گندیده می خورد و غذای خوب و ماهی تازه می گذارد، این بدان معناست که بیننده خواب نزد زن حرام می آید و عقد شرعی را ترک می کند.
 6. هر کس ببیند ماهی یا نهنگی می خواهد و به آن نمی رسد، خواب نشان می دهد که به کسی بدهی دارد و آن شخص از مال و حقوق خود چشم پوشی می کند.
 7. هر کس ببیند که به دریاچه یا دریا نگاه می کند و نهنگ بزرگی را در آن می یابد که دهانش را به یک طرف باز می کند بیننده را می بندد.
 8. هر کس ببیند که ماهی می گشاید و یکی دو مروارید بیرون می آورد، به واسطه همسرش مال می آورد یا از او پسر یا دوقلو می آورد و صالح و نیکوکار می شوند.
 9. هر که در خواب ماهی مرده ای را در دریا ببیند، فال بد و امیدی است که محقق نمی شود.
 10. هر کس در خواب ماهی ببیند و تعداد آنها را بداند، نشانه زنان است.
 11. هر که ببیند ماهی درشت صید، نشانة منفعت و نیکی است و هر که ببیند ماهی نرم و بدون فلس بگیرد، دلیل است که بیننده با فریب مردم، مال و منفعت پیدا کند.
 12. هرکس در خواب ماهی ببیند رنگش قهوه ای است و صاحب خواب در شرف ازدواج است نشان دهنده مهربانی بیننده است.
 13. هر کس مریض باشد یا در دریا مسافرت کند و در خواب ماهی را بر بالین خود ببیند، بیانگر بلایی است که به او خواهد رسید و هر که در خواب ببیند از آب آلوده و گل آلود ماهی بگیرد، بیانگر اندوه و اضطراب شدید است.
 14. هر کس در خواب ببیند ماهی از دهانش بیرون می آید، خواب نشان می دهد که به احترام او از زنی صحبت می کند، کلمه ای که نمی افتد و او را در فک له می کند.
 15. هر کس در خواب ببیند که از خشکی یا زمین ماهیگیری می کند، نشان دهنده فحشا و زنا است.

تعبیر دیگری از نماد ماهیگیری در خواب

دیدن ماهی در خواب می تواند نمایانگر خیر و سود باشد و از کاری که در زندگی به دست می آورد، پول زیادی به دست می آورد.

دیدن ماهیگیری در خواب

دیدن ماهیگیری در خواب بیانگر دستیابی به تعبیر خوابها و رسیدن به یک هدف در زندگی است، خبر خوبی برای زنان، مردان، کودکان و همه افراد متاهل است. و حاملگی در آینده نزدیک نیز منفعت و نشانه خیر و رزق در زندگی است.

ماهی بزرگ می خوابد

ماهی بزرگ در خواب می تواند به این معنی باشد که غم و اندوه و اضطراب را از بین می برید و زندگی خود را به تفریح، شادی و آسایش روحی تبدیل می کنید و دیدن ماهی کوچک می تواند به معنای اتفاقات شادی باشد و از آنچه زنان رنج می برند خلاص شوید. اما اگر ماهی بزرگی ببینید، خواب بیننده ممکن است احساس کند که ممکن است رویدادهای غم انگیزتر از رویدادهای شاد باشد.

ماهی مرده در خواب

این می تواند به این معنی باشد که شخص یک ماهی مرده را می بیند، می تواند نشان دهنده عدم تمایل به برآورده شدن آرزوها و توانایی برآورده شدن آرزوها، آسایش روحی و شادی باشد، می تواند منجر به مشکلات زیادی در واقعیت شود و بنابراین دیدن ماهی مرده می تواند باشد. ناخوشایند

ماهیگیری در خواب برای زنان مجرد

زن مجردی که در خواب ببیند در حال ماهیگیری است، می تواند نشان دهنده کسب درآمد، مهربانی، امرار معاش، آسایش روحی، آرامش و زیبایی باشد که توسط دانشمندان و باملینان خواب تأیید شده است.

ماهیگیری در آبهای آلوده

دیدن ماهیگیری در آبهای آلوده در خواب می تواند به معنای مواجهه با غم ها و بدبختی های مختلف در زندگی باشد که انسان از آن رنج می برد و او را دچار ناراحتی و اضطراب دائمی، سلامتی و فرزندان می کند.

ماهیگیری در آبهای شور

و هر کس ببیند در آب شور ماهیگیری می کند، ممکن است نشانه مواجهه با بی عدالتی و مشکلات روحی و روانی باشد که بیننده را تحت تاثیر قرار می دهد و او را در معرض احساس اضطراب و ناراحتی در زندگی قرار می دهد، در واقع خوب است.

می تواند بیانگر آرزوی بیننده برای برآوردن تمام آرزوهایی باشد که می خواهد به آنها برسد و در آینده نزدیک به آنها خواهد رسید، این تعبیر بر اساس بینش ابن سیرین است.

چشم انداز صید برای ابن سیرین

ابن سیرین گوید: صید ماهی در خواب تعابیر زیادی دارد، دیدن ماهی درشت بیانگر فایده خوب و بزرگی است که بیننده در دنیا نصیب می کند یا چیزی گران می دهد، تا زمانی که بیننده بخواهد، و دیدن ماهی زیاد خواهد بود. گرفتن گوشت نشان دهنده رزق و روزی حلال و کسب درآمد است و پولک های نرم ماهی نشان دهنده ایمنی از ریا و فریب دیگران است.

دیدن مرد جوان یا دختر مجردی که در خواب ماهیگیری می کند، بیانگر خیر و فایده است و ممکن است به طور کلی ازدواج را به تصویر بکشد، خیر و نفع را ببینید، مگر اینکه ماهی کوچکی ببینید که نشان دهنده مژده یا تاخیر خدای ناکرده بیماری است.

دیدن ماهیگیری بزرگ و کوچک در یک زمان و مکان، مثلاً ماهیگیری در تور، حاکی از اتفاقات پیش رو است که با شادی و غم آمیخته خواهد شد و شادی و شادی متناسب با اندازه و میزان اندوه است. از بین ماهی های بزرگ و کوچک، تعداد ماهی های کوچک از ماهی های بزرگ بیشتر بود و مشاهده ماهی مرده از صید نشان می دهد که آنچه بیننده تصور می کرد نزدیک به دستیابی است، محقق نشده است.

دیدن وسایل ماهیگیری در خواب

هرکس در خواب ببیند که با دست یا با وسایل اولیه ماهیگیری مانند قلاب یا تور ماهی می گیرد و بلافاصله پس از صید ماهی می خورد، به این معناست که به زودی خواهد شنید یا شادی حاصل می شود. اتفاقی برای بیننده یا تحقق چیزی که بیننده به شدت آرزویش را دارد.

دیدن ماهی در آب شور و قرار دادن آن در آب شیرین نشان دهنده ریا یا نفاق است که یکی از اقوام یا آشنایان به بیننده گفته و پس از شکار بیانگر توبه از گناه یا کار خیری است که حال بیننده را تغییر می دهد.

دیدن ماهیگیری از آب آلوده در خواب

علما و مفسران می گویند صرف نظر از کمیت و اندازه ماهی صید شده از آب آلوده مانا، رؤیا از مصیبت و اندوهی که بر بیننده وارد می شود حکایت می کند، در حالی که صید از آب پاک نمادی از رزق و روزی حلال است. وفور خیر و مقدار زیادی پولی که بیننده دریافت می کند یا زمین می گیرد، پسران و ماهیگیری آب شور نشان دهنده ظلم به بیننده ای است که ممکن است مدتی در زندان باشد.

یافتن مروارید در ماهی در خواب

در واقع، ماهیگیران اغلب مرواریدها را در شکم ماهی پیدا می کنند، زیرا ماهی می تواند از صدف ها تغذیه کند یا مرواریدها را در آب ببلعد، که گنج بزرگی برای کسانی است که آنها را پیدا می کنند. همسر خوب به تعداد مروارید. خواب نشان دهنده تعداد فرزندانی است که فرد به دنیا می آورد و مروارید به فرزندان ذکور اشاره می کند و کسی که ماهی چاق در شکم خود پیدا می کند بیانگر ثروتی است که بیننده یا همسرش از آن بهره می برد.

تفسیر منظره ماهیگیری – YouTube

علم تعبیر خواب در اسلام علم تفسیر رؤیا یا تفسیر رؤیا که به آن علم حقوقی اسلامی واحدی گفته می شود که احکام آن عمدتاً برگرفته از قرآن کریم و روایات نبوی است و از نظر آکادمیک به رسمیت شناخته نمی شود و در دانشگاه های معتبر و معتبر تدریس نمی شود. نهادها هدف این علم تعبیر خوابی است که از جانب خداوند آمده و دارای معانی و تعابیری است که برای فرد یا جامعه در امور دینی و دنیوی مفید باشد و یا آنچه به عنوان بینش درست یا منصفانه بر اساس ایمان و اعتقاد اسلامی شناخته می شود. اهل سنت و جماعت.

تفسیر راوی در قرآن کریم در سوره یوسف با کلمه تویل الاحدیث فرمود: و این گونه پروردگارت تو را هدایت می کند و تفسیر حدیث را به تو می آموزد و برکات او بر تو باد قبل ابراحيم و يساحق ين ربابك عليم هاكيم، و از رؤيايي كه در قرآن كريم آمده است:

علم تعبیر خواب در اسلام از زمان پیامبر اسلام آغاز شد; همان گونه که در تعبیر خواب و تعلیم احکام تعبیر آنها، احادیث توسط آنان برای صحابه نقل شده است و آثاری در احادیث وجود دارد که نشان می دهد اصحاب خواب را تعبیر می کردند.