تعبیر ماهی در خواب از نظر قرآن و معبران معروف + با جزییات دقیق

دراین مطلب از سایت باملین تعبیر ماهی در خواب از دیدگاه قرآن، حضرت یوسف و اما صادق (ع) و دیگر معبران معروف در حوزه تعبیر خواب را آماده کرده ایم. اگر دوست دارید تعبیر ماهی در خواب را با جزئیات بیشتر بدانید در ادامه مطلب همراه ما باشید.

ما به شما خدمات تعبیر خواب و رؤیا ۲۰۲۱ را برای بزرگ ترین مفسران مانند ابن سیرین، النبلسی، ابن شاهین و الواسمی ارائه می دهیم، از جمله تعبیر نمادهای مختلف که در کتب مفسران آمده است.

تعبیر ماهی در خواب تعبیر ماهی در خواب ابن سیرین تعبیر ماهی در خواب نابلسی

دیدن ماهی برای زن مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار، برای خوردن یا گرفتن ماهی، اعم از سرخ شده، مرده، بزرگ، کوچک، زنده، کبابی، خام نوشته ابن سیرین

تعبیر ماهی در خواب

 1. ماهی زنده و نرم را برای مجرد یا متاهل بر روی باکره می گذارند، صرف نظر از اینکه آن را گرفته، خریده یا هدیه داده است.
 2. در بین مردم رایج است که ماهی شماره گذاری شده در خواب، یعنی ماهی زیر ۴، اشاره به زن، یعنی همسر دارد، و این همیشه درست نیست، زمینه خواب و موقعیت اجتماعی آن بیننده معنای آن را مشخص می کند.
 3. دیدن ماهی در حال شنا در رودخانه، دریاچه یا دریا، خبر خوب و خوبی است، به خصوص اگر آب تمیز باشد.
 4. هر چه ماهی به سطح آب نزدیکتر باشد بهتر است
 5. هر کس ماهی مرده ای را در آب ببیند مورد ستایش قرار نمی گیرد و ممکن است نشان دهنده یک امید یا آرزوی برآورده نشده باشد.
 6. صید ماهی درشت در خواب نشانه خیر و سود است و گویند سخنان زیبا و نیکو شنیده است.
 7. صید ماهی در آب کدر نشانه اضطراب و ناراحتی است
 8. فراوانی ماهی در خواب به معنای رزق و روزی است، چه ماهی بزرگ، چه کوچک و یا مختلط
 9. هر کس در شکم ماهی مرواریدی بیابد، نشانه پسری است که نزد او می آید.
 10. اگر در شکمش ماهی چاق ببیند، پول زنان است
 11. ماهی از نظر رزق خوب و آسان است
 12. هر که در خواب ببیند ماهی از دهانش بیرون می آید، یعنی از زن می گوید.
 13. هر که در خواب ببیند ماهی از هاله او بیرون آمده است، یعنی خداوند به او دختری عطا می کند.

و اگر ماهی تازه و درشت باشد برای صیاد به معنای پول و غنیمت است و ماهی کوچک برای آن که مانند پسران به آن مبتلا شود غم و اندوه است و یکی دو ماهی تازه صید کند ماهی را می کشد. یک زن یا دو زن

و اگر در شکم فربه شود پول و نیکو می شود و هر که ماهی نمکی بگیرد شوری و جوانی به او می زند، این خیری ندارد، برای زن نمی شود.

و آن که دید ماهی از یادش بیرون آمد دخترش به دنیا آمد و ماهی زنده و نرم باکره بود و صید بر زمین ظلم کرد و گفتند مژده و صید بود. از آب بلای سخت است، اما از آب پاک پسری خوشبخت برای او به دنیا می آید و هر که ماهی زنده بخورد پادشاهی پیدا می کند.

و هر که ببیند ماهی کوچکی را در آرد فرو می‌کند و با چربی سرخ می‌کند، آنچه را که به درد او نمی‌خورد تهیه می‌کند و در آن مال نجیبی خرج می‌کند و با آن کار می‌کند تا پولی خوش طعم و آبرومند شود.

اگر خواب ببینید در رودخانه های پاک ماهی می بینید، بیانگر آن است که ثروتمندان و قدرتمندان شما را دوست خواهند داشت. یک ماهی مرده از دست دادن ثروت و قدرت به دلیل یک فاجعه وحشتناک را پیش بینی می کند

اگر دختری در خواب ماهی ببیند، پیش بینی می کند که معشوق خوش تیپ و با استعدادی خواهد داشت.

اگر در خواب دیدید که گربه ماهی گرفتید، بیانگر آن است که با خطوط شیطانی دشمنان خود گیج خواهید شد، اما شانس و حضور ذهن شما را در عبور از مشکلات به سلامت کمک می کند.

اگر برای ماهیگیری به آب می روید، به این معنی است که ثروتی خواهید داشت که با تلاش خود به دست خواهید آورد.

دیدن ماهیگیری در خواب به معنای انرژی و صرفه جویی است، اما اگر موفق به صید ماهی نشدید، تلاش شما برای رسیدن به افتخار و ثروت بیهوده خواهد بود.

خوردن ماهی در خواب بیانگر رابطه گرم و پایدار است

وقتی دختری مجرد خواب ماهی می بیند، نشان دهنده این است که او دوست پسر خوش قیافه اوست. اگر زنی خواب ببیند ماهی در آب شنا می کند، نشان دهنده بارداری است.

و وقتی در خواب می بینید که ماهی می خورید، بیانگر آن است که در زندگی با مشکلات بیشتری مواجه خواهید شد.

و هنگامی که در خواب ببینید ماهیگیری را شروع کرده اید، بیانگر آن است که با تلاش خود ثروتی به دست خواهید آورد.

وقتی خواب ماهی را در جوی آب می بینید، بیانگر آن است که ثروتمند و مشهور می شوید و وقتی دختر مجردی خواب ماهی می بیند، بیانگر این است که دوستی خوش قیافه است. اگر زنی خواب ببیند ماهی در آب شنا می کند، نشان دهنده بارداری است

و وقتی در خواب می بینید که ماهی می خورید، بیانگر آن است که در زندگی با مشکلات بیشتری مواجه خواهید شد

و هنگامی که در خواب ببینید ماهیگیری را شروع کرده اید، بیانگر آن است که با تلاش خود ثروتی به دست خواهید آورد.

دیدن ماهی مرده در خواب بیانگر این است که ممکن است به دلیل بحران های سختی که برای شما پیش آمده، پول و نفوذ خود را از دست بدهید.

دیدن اینکه در خواب ماهی می گیرید به این معنی است که به ایده های جدید بیشتری در زندگی خود فکر خواهید کرد و طرز فکر خود را تغییر خواهید داد.

تعبیر ماهی در خواب ابن سیرین

اگر در خواب ببیند که ماهی در آن مروارید است، پسری به دنبال او می آید و به معنای صید در خشکی و فسق است.

تعبیر ماهی در خواب نابلسی

هر که ماهی درشت ببیند برای او نشانه خوبی است و ماهی قهوه ای دلیل خوبی است برای کسی که می خواهد ازدواج کند و ماهی مرده در دریا دلیل بدی است.

و هر کس ببیند از ماهی ماهی می خرد، نکاح اوست و ماهی کبابی مژده است برای استجابت دعا و پیروزی بر دشمنانش.

ماهی را در یوتیوب تماشا کنید

علم تعبیر خواب در اسلام علم تفسیر رؤیا یا تفسیر رؤیا که به آن علم حقوقی اسلامی واحدی گفته می شود که احکام آن عمدتاً برگرفته از قرآن کریم و احادیث نبوی است و از نظر آکادمیک به رسمیت شناخته نمی شود و در دانشگاه ها و مؤسسات معتبر تدریس نمی شود. . هدف این علم تعبیر خوابی است که از جانب خداوند آمده و دارای معانی و تعابیری است که برای فرد یا جامعه در امور دینی و دنیوی مفید باشد و یا آنچه به عنوان بینش درست یا منصفانه بر اساس ایمان و اعتقاد اسلامی شناخته می شود. اهل سنت و جماعت.

تفسیر راوی در قرآن کریم در سوره یوسف با عبارت توئیل الحدیث می فرماید: «وَ یَعْلَمُکُمْ رَبِّکَ مِنْ تَوْفَرِ الْحَدَیْثِ وَ یَعْلَمُ الْقُوْبَکَ مَا عَتمَها أَلَی عَبُوْکَ مِنْ عَلَیْهِمْ وَ إِلَیْکُمْ مِنْ عَلَیْهِمْ». يساق ون ربابك عليم האקים و از رؤيايي كه در قرآن كريم آمده است:

علم تعبیر خواب در اسلام از زمان پیامبر اسلام آغاز شد; همان گونه که در تعبیر خواب و تعلیم احکام تعبیر آنها، احادیث توسط آنان برای اصحاب نقل شده و آثاری در احادیث وجود دارد که نشان می دهد اصحاب و اصحاب خواب را تعبیر می کردند.