تعبیر پرواز در خواب ابن سیرین و ابن شاهین و النابلسی از نظر قرآن و معبران معروف + با جزییات دقیق

دراین مطلب از سایت باملین تعبیر پرواز در خواب ابن سیرین و ابن شاهین و النابلسی از دیدگاه قرآن، حضرت یوسف و اما صادق (ع) و دیگر معبران معروف در حوزه تعبیر خواب را آماده کرده ایم. اگر دوست دارید تعبیر پرواز در خواب ابن سیرین و ابن شاهین و النابلسی را با جزئیات بیشتر بدانید در ادامه مطلب همراه ما باشید.

تعبیر پرواز در خواب را ابن سیرین، ابن شاهین و النبلسی ذکر کرده اند، زیرا حالت خواب دیدن و نحوه پرواز در تعبیر آن تأثیر می گذارد و خوشحالیم که از طریق وب سایت باملین تعبیر پرواز از نظر علمای مختلف و همچنین تعبیر پرواز بر فراز دریا را به شما خواهیم داد. و تعبیر آن برای زنان مجرد، متاهل و باردار و تعابیر مختلف این خواب و جزئیات آن در اینجا آمده است; پس ما را دنبال کنید.

در ضمن از طریق این لینک تعبیر خواب بسیاری از اسب ها را برای زنان مجرد، متاهل، زنان باردار یا مردان در اختیار شما قرار می دهیم.

تعبیر پرواز در خواب

تعبیر پرواز در خواب چنین است:

 • دیدن پرواز کشاورز در خواب، خواب نیکو و نمادی از افزایش رزق و روزی و افزایش محصولی است که می کارد.
 • اگر زندانی خواب ببیند که در حال پرواز است، خواب بیانگر این است که به زودی تا پایان دوران زندان در آزادی زندگی خواهد کرد یا تبرئه خواهد شد.
 • شخص تنها در خواب می بیند که در حال پرواز است و نام حضرت حق را تکرار می کند زیرا احساس ترس می کند.
 • اگر جوان مجردی در خواب ببیند که از خانه ای به خانه دیگر پرواز می کند، این خواب نماد ازدواج مرد جوان با دختری از آن خانه است.
 • هر کس در خواب ببیند که نشسته یا به پشت دراز کشیده پرواز می کند، خواب او نمادی است که مورد مراقبت بسیار است.
 • تعبیر پرواز در خواب ابن سیرین

  تعبیر پرواز در خواب به تعبیر امام ابن سیرین چنین است:

 • هنگامی که شخصی در خواب می بیند که از مکانی به مکان دیگر پرواز می کند، این خواب نمادی از سفر به خارج از کشور یا دریافت ترفیع ویژه است.
 • هر کس در خواب ببیند که در آسمان پرواز می کند، خواب نشان می دهد که دچار اضطراب و اندوه است.
 • اگر شخصی در خواب ببیند که در آسمان پرواز می کند و در میان ابرها وارد می شود، خواب بیانگر آن است که عمرش رو به پایان است.
 • هر کس در خواب ببیند که با پر در حال پرواز است، این خواب نمادی از تغییر وضعیت او به سمت بهتر شدن است.
 • وقتی شخصی در خواب می بیند که از خانه ای به خانه دیگر پرواز می کند، این خواب ممکن است نمادی باشد که از همسرش طلاق می گیرد و با زن دیگری ازدواج می کند.
 • هر که خواب ببیند در آسمان پرواز می کند و بال های سفید دارد، خوابش نشانه آن است که انشاءالله به او اجازه زیارت می دهند.
 • تعبیر خواب پرواز ابن شاهین

  تعبیر ابن شاهین از پرواز در خواب چنین است:

 • هر کس در خواب ببیند که به آسمان پرواز می کند و ناگهان به زمین می افتد، خواب برای بیننده خواب علامت بیماری است، اما به خواست خدا از آن شفا می یابد.
 • و هر كه خود را در حال پرواز بر فراز كوه ببيند، خواب او نشان مي دهد كه منصب بزرگي را اشغال خواهد كرد يا حكومت را به دست خواهد گرفت.
 • تعبیر خواب پرواز توسط النابلسی

  تعبیر پرواز در خواب به تعبیر امام نابلسی چنین است:

 • هرکس در خواب ببیند که پرواز می کند، اما کمی از زمین فاصله دارد، خواب به او نشان می دهد که کار نمی کند و این مشکل اصلی زندگی اوست.
 • اگر شخصی در خواب ببیند که مهاجری در هوا پرواز می کند، خواب او نماد بازگشت به وطن و اقامت در آنجا است.
 • هر کس در خواب ببیند که به بیش از یک مکان پرواز می کند، نه فقط یک مکان، خواب نشان می دهد که این بیننده آرزوهای زیادی دارد که می خواهد به آنها برسد.
 • اگر شخص شرور در خواب خود را در حال پرواز ببیند، خواب او بیانگر تمایل او به آسیب رساندن به شخص خاصی است.
 • همچنین در این مطلب عقد نکاح در خواب و تمام تعابیری که ائمه عطار در مورد آن گفته اند را به شما تقدیم می کنیم.

  تعبیر پرواز بر فراز دریا

  تعبیر پرواز در خواب در خواب پرواز بر فراز دریا چنین است:

 • دیدن پرواز بر فراز دریا در خواب، تعبیر خوابی ستودنی است، زیرا این خواب نشان دهنده جایگاه والایی است که بیننده خواب به دست خواهد آورد، و همچنین مقام بلند او در میان مردان.
 • هر کس در خواب ببیند که با آرامش و ثبات بر فراز دریا پرواز می کند و نترسد، خواب نشان دهنده ثبات بیننده است و مشکلات بدون باقی ماندن احساسات منفی در او می گذرد.
 • و اما کسی که در خواب ببیند که بر فراز دریا پرواز می کند و ناگهان در آن می افتد، این خواب خوبی نیست و نمادی از شکست او در رسیدن به خواسته اش است.
 • هنگامی که شخصی در خواب می بیند که در حال پرواز است و با شخص دیگری که در حال پرواز است رقابت می کند و خواب بیننده در مسابقه پیروز می شود، خواب نشان دهنده پیروزی خواب بیننده بر تمام دشمنانش است.
 • تعبیر خواب پرواز برای یک زن مجرد

  تعبیر پرواز در خواب برای زن چنین است:

 • زنی مجرد خواب می بیند که در هواپیما در حال پرواز در هوا است.
 • اگر زن مجردی در خواب ببیند که در آسمان پرواز می کند و سقوط نمی کند، بیانگر آن است که با فردی که دور از او زندگی می کند ازدواج می کند، اما خوشحال می شود.
 • دختر مجردی در خواب می بیند که او در حال پرواز است و دیگری با او پرواز می کند و خوشحال است.
 • و اما زنی که در خواب می بیند که در هوا پرواز می کند، اما نمی داند کجا خواهد رفت، خواب نشان می دهد که فریب کسی را خورده و رنج خواهد برد.
 • اگر زنی تنها خواب ببیند که پرواز می کند و نمی تواند خود را کنترل کند، این خواب نمادی از ورود مشکلات به او است و تعدادی از مفسران بر این باورند که خواب به معنای آشفتگی و نامتعادل بودن شخصیت اوست.
 • تعبیر خوابی یک زن تنها که بدون بال پرواز می کند، نمادی از تغییر شرایط برای بهتر شدن و بدون خستگی است.
 • تعبیر خواب پرواز برای زن متاهل

  تعبیر پرواز در خواب برای زن متاهل بسته به وضعیت شخصی و مالی زن متفاوت است به شرح زیر:

 • وقتی زنی ثروتمند خواب می بیند که در حال پرواز است، این خواب نشان دهنده زندگی سعادتمندانه ای است که او خواهد داشت و برکت در امرار معاش برای او و شوهرش.
 • خواب پرواز زنی سرکش و نافرمان، نمادی از نافرمانی او و نارضایتی شوهرش از اوست.
 • برای زن شاغلی که خواب می بیند در حال پرواز است، این خواب بیانگر آن است که اگر سخت کار کند به مقام بالایی دست خواهد یافت.
 • اگر زنی در زندگی زناشویی خود ناراضی باشد، تعبیر خوابی پرواز نمادی از تمایل او به دوری از این زندگی زناشویی است.
 • برای زن بی پروا که تکانشگر است، خواب پرواز بیانگر این است که به زودی تصمیم اشتباهی خواهد گرفت و خواب او را از این تصمیم آگاه می کند تا عواقب آن را متحمل نشود.
 • برای اطلاعات بیشتر تعبیر خواب پسر برای زن متاهل، باردار یا مجرد

  تعبیر خواب پرواز برای زن باردار

 • اگر زن حامله ای در خواب ببیند که بدون بال پرواز می کند و نمی ترسد، خواب نمادی از سهولت تولد اوست.
 • در مورد زن حامله ای که مشکلات مالی یا زناشویی دارد، اگر خواب ببیند که در حال پرواز است و خوشحال است، خواب بیانگر این است که به زودی از شر این مشکلات خلاص می شود.
 • اگر زن حامله ای در ماه های اول بارداری خواب ببیند که در حال پرواز است، خواب بیانگر آن است که پسری باردار است و خدا می داند.
 • معانی دیگر تعبیر خوابی پرواز

  در زیر برخی از تعابیر اضافی مربوط به خواب پرواز آورده شده است:

  تعبیر خوابی پرواز روی فرش باد

  مفسران بر این باورند که کسی که روی فرشی از بادها نشسته خواب ببیند در آسمان پرواز می کند از خواب های ستودنی است زیرا نشان می دهد که مقام بیننده بالا می رود یا اندوهش برطرف می شود یا اندوهش به زودی برطرف می شود. تصمیم گرفته شود این خواب ممکن است به این معنی باشد که او به چیزی بزرگ دست خواهد یافت و دشمنان خود را شکست خواهد داد.

  تعبیر خوابی پرواز با ماشین

  هنگامی که زن متاهل در خواب ببیند که در ماشین در حال پرواز در آسمان است، خواب او بیانگر یکی از دو تعبیر زیر است:

 • خواب ممکن است بیانگر این باشد که او و همسرش به زیارت خانه مقدس خواهند رفت.
 • توضیح دیگر این است که شوهرش در کشور دیگری کار پیدا می کند و زن با او سفر می کند و پول می گیرد.
 • شما تعبیر خوابی پرواز با یک مرده را دارید

 • هر کس در خواب ببیند که با مرده ای در حال پرواز است، خواب بیانگر نیاز این شخص به صدقه دادن به او است.
 • یکی از مفسران می گوید: هر کس در خواب مرده ای را در حال پرواز ببیند، این خواب نمادی از اعتلای مقام آن مرده به سبب اعمال نیک و خالصانه ای است که در طول زندگی انجام داده است.
 • تعبیر گریه مرده در خواب به روایت ابن سیرین را نیز به شما پیشنهاد می کنیم

  نتیجه گیری در ۹ نکته

  1. اگر کشاورز خود را در حال پرواز ببیند، نشان دهنده افزایش معیشت و محصول است، در حالی که برای یک زندانی، بینش او نشان می دهد که به زودی به آزادی خواهد رسید.
  2. ابن سیرین می گوید: اگر جوانی خود را در حال پرواز به خانه ای دیگر ببیند، یعنی با دختری از آن خانه ازدواج می کند.
  3. ابن شاهین گوید: هر که در خواب ببیند بر فراز کوه پرواز می کند، به این معناست که به زودی مقام مهمی به دست خواهد آورد.
  4. النابلسی می گوید: اگر مهاجری خود را در حال پرواز ببیند، بیانگر آن است که در آینده نزدیک به وطن خود باز خواهد گشت.
  5. اگر زن خود را در حال پرواز ببیند، این نماد ازدواج او با یک مسافر است.
  6. اگر یک زن متاهل ثروتمند خود را در حال پرواز ببیند، این نماد زندگی راحت او است.
  7. اگر زن حامله خود را در حال پرواز بدون بال ببیند، یعنی انشاءالله تولدش آسان می شود.
  8. اگر زوجه ببیند که با ماشین در حال پرواز است، بیانگر این است که قصد سفر حج یا عمره را دارد.
  9. علما می گویند: هر که در خواب مرده ای را در حال پرواز ببیند، نشانگر مقام بلند و نیکی اوست و خداوند داناتر است.