تعبیر پیراهن در خواب از نظر قرآن و معبران معروف + با جزییات دقیق

دراین مطلب از سایت باملین تعبیر پیراهن در خواب از دیدگاه قرآن، حضرت یوسف و اما صادق (ع) و دیگر معبران معروف در حوزه تعبیر خواب را آماده کرده ایم. اگر دوست دارید تعبیر پیراهن در خواب را با جزئیات بیشتر بدانید در ادامه مطلب همراه ما باشید.

ما خدمات تعبیر خواب و رؤیا ۲۰۲۱ را برای بزرگ ترین مفسران مانند ابن سیرین، النبلسی، ابن شاهین و الواسمی، از جمله تعبیر نمادهای مختلف که در کتب مفسران آمده است، به شما پیشنهاد می کنیم.

تعبیر خواب پیراهن شامل سفید، سیاه، قرمز، سبز، آبی، نو، کهنه، تمیز، کثیف، پهن، باریک، بلند، کوتاه، خرید پیراهن در خواب، مجرد، متاهل و باردار ابن سیرین

تعبیر پیراهن در خواب

 1. پیراهن در خواب به معنای زن، منفعت، روزی، دین، احسان، رسیدن به مطلوب، بشارت و لباس است.
 2. دیدن پیراهن نو، گشاد و مناسب در خواب، بیانگر زن و شوهر است و سازگاری و همزیستی بین آنها موجب رضایت خداوند می شود.
 3. دیدن یا پوشیدن پیراهن بریده یا سوخته، نشانه مشکلی است که برای خانه یا امرار معاش بیننده، مراقبت و دردسر می آورد.
 4. پیراهن در خواب یک زن مجرد پوشش، ثبات، هماهنگی و سازگاری است
 5. هر که در خواب ببیند که لباس زاهدان و نیکوکاران به تن دارد، خواب نشانگر نیکویی بیننده در دین و پیروی از راه راست در امور دینی و دنیوی است.
 6. برای یک مرد یا زن جوان مجرد، دیدن لباس های نو خریداری، داده شده، یا پیدا شده و سپس پوشیدن، نشانه ازدواج است.
 7. دیدن اینکه در خواب پیراهنی هدیه می گیرید مژده ای است
 8. هر که در خواب ببیند جامه نو بر تن دارد، به معنای ملاقات کردار و احسان اوست.
 9. شستن و اتو کشیدن پیراهن در خواب ستودنی است و دیدن دختری که در حال دوخت یا اتو کردن پیراهن است نیز ستودنی است.
 10. اگر آن را فرسوده بیابد، می افتد و اشیاء را پاره می کند. لباس نازک در خواب نرمی و لطافت است
 11. پوشیدن پیراهن بدون یقه یا جیب با توجه به کفن
 12. پیراهن های نامرتب را بردارید
 13. دیدن جیب پاره پیراهن در خواب، نشانه آن است که فقر وارد شما خواهد شد
 14. بسیاری از پیراهن ها در خواب، کارهای خوبی هستند
 15. اما دیدن لباس خیس در خواب، بیانگر شکست کار و وجود مانعی برای اتمام آن است.
 16. لباس كوتاه در خواب كه هاله را نپوشاند در مسائل شرعي ضرر است
 17. پوشیدن پیراهن از داخل در خواب بیانگر تغییر وضعیت نسبت به آنچه هست است، و می تواند به معنای ریاکاری باشد.
 18. و دیدن برش پیراهن باز است ولی اگر بریده شود از عرض شما می گوید.
 19. و تصور پوشیدن یک پیراهن جدید روی پیراهن کهنه و کثیف نشان می دهد که ظاهر فرد با درون خود در تضاد است.
 20. پیراهن در خواب یک زن متاهل به طور مستقیم نماد شوهرش است
 21. زنی که در خواب ببیند پیراهن شوهرش را می‌شوید، اتو می‌کند و یا حتی می‌دوزد و دلداری می‌دهد، این تعبیر خوبی است از میزان معیشت و سود.
 22. پیراهن سفید نشانه حسن خلق است و می گویند دل و عقل و روح پاک است
 23. خرید یک پیراهن و هدیه دادن آن خوب است، زیرا به معنای بهبود کلی در شرایط زندگی است
 24. شاید خرید آن پیراهن به معنای اخبار مهمی مانند بارداری احتمالی در چند ماه آینده باشد یا شاید پیراهن جدید نشان دهنده یک خانه جدید باشد.
 25. اگر دختری ببیند که پیراهن مردانه پوشیده است، به زودی ازدواج می کند
 26. اگر ببیند پیراهنی می‌خرد و به پدرش می‌دهد، با مژده موفقیت یا یافتن شغل جدید، پدرش را خوشحال می‌کند.
 27. شاید پیراهن اگر آبی، مشکی یا سبز باشد نشان دهنده پیروزی و سفر باشد
 28. پیراهن در خواب یک زن باردار نشانه خوشبختی بسیار است، به خصوص اگر رنگی یا سفید باشد
 29. پیراهن مشکی در خواب یک زن باردار نشان دهنده یک پسر است
 30. با توجه به معنای رنگ در خواب، پیراهن سبز نشان دهنده یک نوزاد دختر است
 31. بهتر است زنی را در خواب ببینیم که گویی پیراهن خود را برای شستن یا ترمیم در می آورد، زیرا زایمان همین است.
 32. همچنین دیدن یک پیراهن تمیز خوب است، زیرا یک پیراهن کثیف یا وصله شده می تواند به معنای دردسر و مراقبت باشد.
 33. دیدن یک زن باردار خوب است، گویی یک غریبه پیراهن نو و زیبا به او می دهد، زیرا نشان دهنده شانس در آینده است.
 34. اگر ببیند پیراهنش پاره یا پاره شد، زنش را رها می کند
 35. اگر در خواب ببیند که پیراهن بدون پوشش به تن دارد، در کار یا دین خود نیکو است، ولی مال کم است و چون کار و مال دارد، ضعیف است. .
 36. اگر ببیند که جیب پیراهنش پاره شد، نشانة فقر یا بی درآمدی یا نداری است.
 37. و فراوانی پیراهن در خواب بیانگر فراوانی نیکی هایی است که در آخرت ثواب زیادی خواهد داشت.
 38. و پیراهن سفید در خواب دین و عبادت است و پیراهن در خواب مانند جامه است.
 39. اگر زنی ببیند پیراهن نو و گشاد به تن دارد، از نظر معیشتی و کسب و کار و همه امور دنیوی حال خوبی دارد و پیراهن گشاد نیز حاکی از حسن دین است. و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «در خواب دیدم که مردمی بر من حاضر شدند و پیراهن بر تن داشتند که برخی به سینه می رسید و برخی دیگر کمتر.
 40. گفتند: یا رسول الله منظورت از این چیست؟ فرمود: (دین) به آن رضایت داد.
 41. پیراهن مرد برای کسب و رزق و دین اوست، پس هر چه در آن می بیند، خواه کم یا زیاد شود، برای رزق است، یا برای دنیا، یا برای دین.
 42. و پیراهن نیز مژده ای برای بیننده است، زیرا خداوند متعال در سوره یوسف از آیه (۹۳) می فرماید: این پیراهن من را بگیر و بر صورت پدرم بینداز، او با بصیرت می آید و همه اهل بیت تو را به پیش می برد. من
 43. پیراهن در خواب مرد زن است و زن شوهر است چنانکه خداوند متعال در سوره بقره (۱۸۷) می فرماید: آنها لباس شما هستند و شما لباس آنها هستید.

تعبیر پیراهن در خواب ابن سیرین

اگر مردی آن را بپوشد، ازدواج می کند و پیراهن زن، مردی است که با او ازدواج می کند، به خاطر فرموده خداوند متعال: (آنها لباس شما هستند و شما لباس آنها هستید) در فقر را به روی او بگشا. و هر که ببیند پیراهن های بسیار دارد، ثواب بزرگ و خوبی های بسیار در آن دنیا در انتظار اوست. پیراهن سفید یک دین است. و هر که در خواب ببیند که پیراهنی به او داده اند، این مژده است. و هر کس ببیند که پیراهنش پاره و کثیف است فقیر و تلخ است و اگر زن ببیند که پیراهن نو و گشاد پوشیده است در دین و امور دنیا نیکو است. خوشبختی شوهرش، پیراهن سبز و سفید نشان دهنده دین است، پیراهن آبی ستودنی است، قرمز نشان دهنده جلال و زرد نشان دهنده بیماری است. لباس های خیس نشان می دهد که چیزی مانع سفر او شده است. و هر که ببیند پیراهن بی جیب و وصله بر تن دارد، نشانه مرگ اوست. و هر که پیراهن معلمی بپوشد و حج کند یا مسافرت کند و هر که ببیند پیراهن کوتاهی بر تن دارد که عورت او را نپوشاند، در دینش کوتاهی کرده است. و هر که پیراهن چوبی بپوشد در دریا راه می رود و اگر مریض باشد از مرگ بر او می ترسد و هر که ببیند آیه ای از قرآن بر پیراهنش نوشته شده به آن می چسبد. قرآن. و پیراهن مشکی ناراحتی و اندوه است و هر که پیراهن را وارونه ببیند مزاج او بر خلاف عادت است. ممکن است پیراهن خانه مرد باشد و هر که پیراهنش را ببیند درازی پاره شود و اگر از وسعت پاره شود پهناً نیز پاره شود و ابرها او را با برکت پوشاندند.

تی شرت ویژن – یوتیوب

علم تعبیر خواب در اسلام علم تفسیر رؤیا یا تفسیر رؤیا که به آن علم حقوقی اسلامی واحدی گفته می شود که احکام آن عمدتاً برگرفته از قرآن کریم و روایات نبوی است و از نظر آکادمیک به رسمیت شناخته نمی شود و در دانشگاه های معتبر و معتبر تدریس نمی شود. نهادها هدف این علم تعبیر خوابی است که از جانب خداوند آمده و دارای معانی و تعابیری است که برای فرد یا جامعه در امور دینی و دنیوی مفید است یا آنچه به عنوان بینش حقیقی یا عادلانه بر اساس ایمان و ایمان اسلامی شناخته می شود. اهل سنت و جماعت.

تفسیر راوی در قرآن کریم در سوره یوسف با عبارت تویل الحدیث می فرماید: و لهذا پروردگارت تفسیر احادیث را به تو می آموزد و برکاتش بر تو باد. يساق ين ربابك عليم هاكيم و از رؤيايي كه در قرآن كريم آمده است:

علم تعبیر خواب در اسلام از زمان پیامبر اسلام آغاز شد; همچنان که در تعبیر خواب و تعلیم احکام تعبیر آنها، احادیث به وسیله آنان به صحابه منتقل شده و آثاری در احادیث وجود دارد که نشان می دهد صحابه و اصحاب خواب را تعبیر می کردند.