تکلیف پرداخت حقوق دی ماه کارمندان چه شد؟

به گزارش باملین به نقل از فارس؛ طرح تامین نیروهای حجمی مورد نیاز دستگاه‌های دولتی که در سال‌های قبل توسط شرکت‌های تامین نیرو انجام می‌شد، در سایه عدم نظارت سبب شده بود اجحافی بین کارکنان شرکتی و کارمندان هم‌سطح و هم‌تراز انجام شود؛ به‌گونه‌ای که گاهی اختلاف حقوق دو نفر کارکن هم‌سطح بیش از ۵۰درصد می‌شد.

داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دیروز (۹ دی‌ماه) در صفحه مجازی خود اعلام کرد: طرح حساب واحد خزانه سبب شده است که ما به آخرین کسی که خدماتی به دولت ارائه می‌کند چه در قالب پیمانکار یا نیروی کار باشد، از طرف حساب واحد خزانه و خزانه‌داری به نفع ذی‌نفع نهایی پرداخت می‌کنیم و هیچ واسطه‌ای در این زمینه وجود ندارد.

منظور همچنین اعلام کرد که از حساب واحد خزانه‌داری، برای کارمندان دولت و همه حقوق‌بگیران دولت نیز استفاده می‌کنیم و مبالغ خرید خدمت کارکنان را مستقیما به حساب تمام کارمندان دولت پرداخت می‌کنیم.

او در ادامه عنوان کرد که یکی از کارکردهای حساب واحد خزانه این است که در حال حاضر به‌راحتی می‌توانیم رصد کنیم که میزان تخصیص اعتبار به هر دستگاه چه میزان بوده و چه میزان از تخصیص‌ها استفاده و چقدر باقی مانده است و منابع بعدی را متناسب با تخصیص‌ها تعیین کنیم.

لازم به ذکر است که یکی از کارکردهای حساب واحد خزانه این است که می‌توان از باقیمانده اعتبارات تخصیص‌یافته به دستگاه‌ها، در شرایط عدم وصول منابع، که در حساب دستگاه‌ها باقی می‌ماند به منظور رفع نیاز سایر دستگاه‌ها استفاده کرد و بخشی از کسری درآمد دولت به این وسیله جبران می‌شود.