جملات و متن عاشقانه زیبا و جدید انگلیسی برای پروفایل

در این مطلب از باملین جملات و متن عاشقانه زیبا و جدید انگلیسی برای پروفایل را قرار داده ایم تا بهترین پروفایل را در فضای مجازی داشته باشید.

 

“The way you smile gives me butterflies…”

آن گونه که تو لبخند می زنی به من احساس پروانگی می دهد…”

***

“I look at you and see the rest of my life in front of my eyes.”

به تو نگاه می کنم و مابقی زندگیم را پیش چشمم می بینم.”

***

You are my future

تو آینده من هستی

***

You are the best thing in my life

تو بهترین چیز در زندگی من هستی

***

There’s a place I go to
Where no one knows me
It’s not lonely, It’s a necessary thing
It’s a place I made up
Find out what I’m made of
The nights are stayed up
Counting stars and fighting sleep
یه جایى هست میرم، که هیچکى منو نمیشناسه
حس تنهایى نمیکنم، این لازمه
یه جاییکه خودم ساختمش، توش میفهمم وجودم از چیه
شبها توش بیدار میمونم
ستاره ها رو میشمارم و با خواب میجنگم

 

You make me happy

تو مرا خوشحال می کنی

***

Never let me go

هرگز ترکم نکن

***

We have a love like no other

عشق ما مانند هیچکس نیست

***

It’s important to do what’s best for you, whether people approve of it or not
.this is your life, you know what’s good for you and remember, self love takes strength
مهمه که هرچیزی که برات بهترینه انجام بدی
چه مردم باهاش موافقت کنن یا نکنن
این زندگی توست، میدونی که چی برات خوبه
و یادت باشه، دوست داشتن خودت قدرت میخواد.

جملات انگلیسی خاص برای عشقم

Home is wherever we are together

خانه آن جایی است که کنار هم باشیم

***

Now and forever

اکنون و تا ابد

***

You are my happy place

تو جایگاه شادی من هستی

***

Some people are worth waiting for…

بعضی افراد ارزش انتظار را دارند …

***

Walking through the city streets
?Is it by mistake or design
I feel so alone on the Friday nights
Can you make it feel like home
?If I tell you you’re mine
It’s like I told you honey
از میان کوچه‌هاى شهر قدم زنان می‌گذرم
اینها اشتباهى اتفاق افتاد یا از پیش طراحى شده بود؟
جمعه شب‌ها خیلى احساس تنهایى می‌کنم
میشه کارى کنى حس کنم تو خونه‌ام هستم؟
اگه بهت بگم که تو مال منى؟
انگار قبلا بهت گفته بودم

 

Forever is not much difficult if your love is pure.

برای همیشه چندان سخت نیست اگر عشقی خالص داشته باشد.

 

متن کوتاه کپشن انگلیسی رمانتیک

Distances either make relationships or break relationships.

فاصله ها یا روابط را می سازند یا از بین می برند.

***

I find beauty even in your darkest scars.

من حتی در تیره ترین جای زخم ها، زیبایی می بینم.

***

One day, I’m gonna marry this woman.

بلاخره یک روز، با این زن ازدواج خواهم کرد.

***

love is when someone breaks your heart
and most amazing thing
is that u still love them
with every broken piece
عشق یعنی زمانی که یک نفر قلب تو را می شکنه،
و بسیار شگفت انگیز است که تو هنوز با قطعه قطعه‌ی قلب شکستت دوستش داری!

 

.Beginning from the first day of college, we somehow made it to the altar

از اولین روز دانشگاه، ما به نوعی وارد مسلخ شدیم.

***

My demons are drowning me down and your love could be the cure.

هیولاهای درونم سعی می کنند من را غرق کنند و عشق تو تنها درمان و راه نجات است.

***

جملات با احساس انگلیسی رمانتیک

Whenever you face your ego and love fighting let your love win.

هر زمان با جدال بین عشق و نفست روبرو شدی، اجازه بده تا عشق پیروز شود.

***

I promise to create our story, your favorite love story.

قسم می خورم که داستانمان را بسازم، همان داستان عاشقانه موردعلاقه تو را.

***

My amorous song broke in my throat
Silence was righteous, the voice broke in throat
آواز عاشقانه ما در گلو شکست
حق با سکوت بود، صدا در گلو شکست

 

No matter, how tangled the strings of my heart get; they’ll always find their way to you.

مهم نیست ریشه های قلب من تا چه حد در هم تنیده باشند، آنها نهایتاً راهشان را به سوی تو خواهند یافت.

***

“You are that woman who transformed my imperfections into perfections, just by the touch of your love. Love you my dearest wife!”

تو همان زنی هستی که نواقص من را تنها با قدرت عشق به کمال تبدیل کردی. عزیزترین همسرم، دوستت دارم.”

***

متن کوتاه انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی برای همسرم

Dearest love, stay with me, don’t go, you can never find another one that would love you the way I do. Maybe you don’t realize how much I love you, I wish you have a microscopic eye to view how your love flourishes in my heart. I love you beyond what the eye can see.

عزیزترین عشق، با من بمان. هرگز نمی توانی فرد دیگری را بیابی که آن گونه که من دوستت دارم، تو را دوست داشته باشد. شاید متوجه نباشی که من چقدر تو را دوست دارم. ای کاش یک چشمی میکروسکوپی داشتی تا ببینی که چگونه عشق تو در قلب من شکوفا می شود. من تو را فراتر از آنچه چشم می بیند، دوست دارم.

***

my love for your is beyond space and time, I love you even after my death because I know that the LORD would join us together in paradise after we depart this world, so I love beyond the shore of this life.

عشق من به تو فراتر از مکان و زمان است. من حتی بعد از مرگم نیز تو را دوست خواهم داشت زیرا می دانم که خداوند پس از اینکه ما از این دنیا خارج شویم، در بهشت را دوباره به هم خواهد رساند بنابراین من فراتر از مرزهای این زندگی تو را دوست دارم.

***

I realize that life was so sweet and good ever since the time I found you, you are the one made for my heart. And my heart will always love you any day at any time.

می فهمم که از زمانی که تو را پیدا کرده ام، زندگیم بسیار شیرین و خوب بوده است. تو همان کسی هستی که برای قلب من ساخته شده ای و قلب من همیشه تو را هر روز و هر زمان دوست خواهد داشت.

***

don’t about heartbreak in this relationship, because if I break your heart, I break mine too and I break my entire world, so why would I want to break my heart and break my entire world.

در مورد دل شکستن در این رابطه صحبت نکن زیرا اگر من قلب تو را بشکنم، در واقع قلب خود را شکسته ام و تمام دنیای خود را نابود کرده ام. پس چرا باید بخواهم که قلب تو و تمام دنیای خود را بشکنم.

***

My love for you is a wide as heaven and earth, and what it contains, maybe you don’t know that I love you so much. GOD sent you my way, and you make a perfect wife, so why wouldn’t I love you the way I do?

عشق من نسبت به تو مانند آسمان و زمین و آنچه در آن است گسترده است. شاید تو ندانی که خیلی دوستت دارم. خدا تو را در سر راه من قرار داد و تو یک همسر بی نقص هستی، پس چرا این گونه تو را دوست نداشته باشم؟

***

متن ادبی رمانتیک انگلیسی برای پروفایل

I always feel better when I’m with you, what a beautiful life we can have together, don’t be afraid to trust me with your love; I will never break your heart. I love you.

همیشه وقتی با تو هستم، احساس بهتری دارم. چه زندگی زیبایی می توانیم در کنار هم داشته باشیم. از این که با عشقت به من اعتماد کنی نترس. من هرگز قلب تو را نمی شکنم. دوستت دارم.

***

I love my EYES when u look into them
I love my NAME when u say it
I love my HEART when u love it
I love my LIFE when u are in it
چشامو دوست دارم وقتی تو بهشون نگاه میکنی ،
اسممو دوست دارم وقتی که تو صداش میکنی،
قلبمو دوست دارم که وقتی تو دوسش داشته باشی،
زندگیم وقتی دوست دارم رو که تو توش هستی . . .