خبر خوب برای بازنشستگان؛ عیدی جدیدی که فقط به بازنشسته ها تعلق می گیرد!

به گزارش باملین هفته گذشته بود که مجلس با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ مخالفت کرد و دلیل اصلی آن هم عدم توجه به متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ بود. ساعاتی پیش بود که طبق اخبار منتشر شده از سوی داوود منظور جمع‌بندی مجلس این شد که به لایحه دولت رای داده نشود. مهم‌ترین دغدغه نمایندگان مجلس در مورد متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بود که تاکید کردیم مسئله هزینه‌ها و انواع پرداخت‌ها که شامل بازنشستگان، اصناف و اقشار، هزینه‌های جاری، هزینه‌های تملک دارایی و سرمایه‌ای و… مربوط به بخش دوم لایحه بودجه است. اصرار نمایندگان مجلس این بود که موضوع اعتبارات مربوط به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان حتماً در لایحه به صورت صریح آورده شود که به این موضوع عمل کردیم و در بخش اول لایحه بودجه اضافه شد.

 

نظر مجلس درباره افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳

احد آزادی‌خواه، هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ هفته گذشته درباره دلیل رد کلیات بودجه ۱۴۰۳ گفته بود: ۲/۵ میلیون بازنشسته لشکری و کشوری در کشور داریم که منتظر اجرای مصوبه مجلس در برنامه هفتم درباره متناسب سازی حقوق هستند و چنین چیزی در لایحه بودجه دیده نشده بود لذا مجلس احساس کرد که با این لایحه حق بازنشستگان ضایع می شود به همین دلیل قاطعانه ایستادیم البته در جلسات کمیسیون تلفیق مفصل درباره این موارد صحبت کردیم بلکه دولت بپذیرد و جبران کند اما باز هم این اتفاق رخ نداد.

هزینه متناسب‌ سازی حقوق بازنشستگان چقدر است؟

وی ادامه داد: از نظر دولت اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد اما از نظر ما منابع مورد نیاز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال اول اجرای برنامه هفتم یعنی بودجه سال آینده، ۵۰ همت است.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق درباره اصلاحات مدنظر مجلس در بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: دولت باید در اصلاحیه بودجه به بحث بازنشستگان توجه کند که مجلس بر این موضوع اصرار دارد؛ ما آمادگی تعامل با دولت برای انجام اصلاحات در لایحه بودجه را داریم البته که دولت پذیرفته ۵۰ همت منابع برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه لحاظ کند. طبیعتا بعد از اعمال اصلاحات در لایحه بودجه، مجلس با کلیات لایحه موافقت خواهد کرد سپس در زمان بررسی جزئیات با تعامل ایرادات برطرف می‌شود.