خبر خوب دولت برای کارگران / این افراد ۱۰ میلیون تومان عیدی می گیرند!

به گزارش باملین و طبق مصوبه شورای عالی کار میزان مبلغ عیدی برای کارگران مشخص شد. البته این مبلغ مربوط به کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۴ می شود که در ادامه جزئیات آن را میخوانید.

 

شورای عالی کار در جلسه روز گذشته خود، میزان عیدی کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۴ را به صورت علی الحساب، به مبلغ ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تعیین کرد.

این مبلغ بر اساس مصوبه شورای عالی کار و با رعایت ماده ۳۶ قانون کار تعیین شده است.