خبر خوش برای بازنشستگان؛ حداقل حقوق بازنشستگان به ۲۳ میلیون میرسد!

به گزارش باملین در این روزها که خبرهای متفاوتی را در مورد قوانین جدید بازنشستگی می شنویم، زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه خبرهای خوشی را در مورد میزان افزایش حقوق بازنشستگان بیان کرد که در ادامه می توانید مطالعه کنید.

 

زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس مصوبه مجلس در برنامه هفتم توسعه‌، میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به این صورت است که اگر شخصی هنگام بازنشستگی به عنوان مثال حقوقش ۵ برابر حداقل حقوق همان سال بوده، باید هم اکنون نیز حقوقش ۵ برابر حداقل حقوق سال جاری باشد. مثلا شخصی که سال ۹۶ که حداقل حقوق یک میلیون تومان بود با حقوق ۳ میلیون تومانی یعنی ۳ برابر حداقل حقوق بازنشسته شده است امسال که حداقل حقوق ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است باید ۳ برابر آن یعنی حداقل ۲۳ میلیون تومان دریافتی داشته باشد.