خبر مهم و فوری از بنزین / سهمیه و قیمت بنزین در سال ۱۴۰۳ چه تغییری خواهد داشت؟

به گزارش باملین طبق گفته محسن زنگنه، سخنگوی تلفیق برنامه هفتم توسعه؛ در برنامه هفتم مصوب شده است که قیمت یارانه ای بنزین نباید تغییر بکند اما اینکه چقدر سهمیه یارانه در اختیار مردم قرار بگیرد دست دولت است.

 

طبق برنامه هفتم دولت می توند همانطور که در آب برق و گاز با توجه به میزان مصرف با یک شیب قیمت افزایش می یابد در بنزین هم همچنین عوارضی بسته شود. برنامه هفتم توسعه برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران است که از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان سال ۱۴۰۷ اجرا خواهد شد.