داشتن خواهر و برادر‌های بیشتر عامل افت سلامت روان در نوجوانان است!

یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که داشتن خواهر و برادر بیشتر با ضعیف‌ترشدن سلامت روان در نوجوانان مرتبط است؛ البته باید عوامل متعددی مانند وضعیت اجتماعی و مالی خانواده را نیز دخیل دانست. این پژوهش روی تعداد زیادی از نوجوانان چینی و آمریکایی انجام شده است و براساس نتایج آن، نوجوانان در خانواده‌های پرجمعیت سلامت روان کمتری داشته‌اند.

به گزارش باملین، براساس مقاله منتشرشده در مجله Journal of Family Issues، محققان دانشگاه ایالتی اوهایو آمریکا میزان سلامت روان ۹۴۱۷ نوجوان چینی و ۹۱۹۱ نوجوان آمریکایی را بررسی کردند. پژوهش آن‌ها نشان می‌دهند که نوجوانان در خانواده‌های کم‌جمعیت از سلامت روان بهتری نسبت به آن‌هایی که خواهر و برادر بیشتری دارند، برخوردار هستند. البته عوامل مختلفی مانند فاصله سنی خواهر و برادر روی یافته‌های این پژوهش تأثیر می‌گذارد.

 

ارتباط سلامت روان نوجوانان با تعداد خواهر و برادر‌ها

یکی از مفاهیمی که نتایج این پژوهش را تشریح می‌کند، مفهوم رقیق‌سازی منابع است. در روانشناسی، رقیق‌سازی منابع به دردسترس‌بودن منابع والدین مانند زمان، توجه و امور مالی اشاره دارد. به عبارتی، با افزایش تعداد فرزندان در یک خانواده، منابع آن کاهش می‌یابد. این موضوع به‌نوبه‌خود می‌تواند بر جنبه‌های مختلف رشد کودکان ازجمله سلامت شناختی، اجتماعی و عاطفی آن‌ها تأثیر بگذارد.

در این پژوهش، نوجوانانی که دارای یک خواهر و برادر یا بدون خواهر و برادر بودند، سلامت روانی بهتری را گزارش دادند. محقق اصلی این پژوهش می‌گوید:

«اگر منابع والدین را یک کیک درنظر بگیرید، داشتن یک فرزند به این معنی است که او همه کیک، یعنی تمام توجه و منابع والدین را به‌دست می‌آورد؛ اما وقتی خواهر و برادر بیشتری اضافه کنید، هر کودک منابع و توجه کمتری را از والدین دریافت می‌کند و این قضیه ممکن است بر سلامت روان آن‌ها تأثیر بگذارد.»

این امر به‌ویژه از این لحاظ مهم است که ایالات‌متحده و سایر کشور‌ها نرخ باروری پایین‌تری دارند. ازاین‌رو، درک عواقب بزرگ‌کردن فرزند با تعداد برادر و خواهر کمتر یک مسئله اجتماعی است که به‌طور فزاینده‌ای مهم‌تر نیز می‌شود. بااین‌حال، تحقیقات بیشتری باید روی سایر عوامل مرتبط مانند وضعیت اجتماعی و اقتصادی انجام گیرد.

همچنین پژوهش‌های دیگری نیز وجود دارند که داشتن خواهر و برادر را مزیت دانسته‌اند. طبق این پژوهش‌ها، کودکانی که خواهر و برادر دارند مهارت‌های اجتماعی بهتری نسبت به تک‌فرزندان از خود نشان می‌دهند.