دیدن بطری شراب در خواب از نظر قرآن و معبران معروف + با جزییات دقیق

دراین مطلب از سایت باملین دیدن بطری شراب در خواب از دیدگاه قرآن، حضرت یوسف و اما صادق (ع) و دیگر معبران معروف در حوزه تعبیر خواب را آماده کرده ایم. اگر دوست دارید دیدن بطری شراب در خواب را با جزئیات بیشتر بدانید در ادامه مطلب همراه ما باشید.

دیدن بطری شراب در خواب یکی از خواب های غربی است که انسان در خواب می بیند. شراب در قرآن کریم حرام شناخته شده است، اما دیدن آن ممکن است نشانه آن باشد. از طریق سایت باملین چیزهای زیادی یاد خواهیم گرفت.

دیدن یک بطری شراب در خواب

شراب از جمله نوشیدنی هایی است که مسلمانان و مؤمنان نمی توانند به دستور خداوند متعال آن را بنوشند، اما با دیدن آن می توان بسیاری از مطالبی را که به او آموخته اند نشان داد، چنان که در تعبیر ایشان آمده است:

 • اگر انسان خواب ببیند که از بطری شراب می نوشد، علامت آن است که اگر بنوشد، گناهان و گناهان زیادی مرتکب می شود.
 • اگر انسان برای اولین بار خواب ببیند که از بطری شراب برای نمونه می نوشد، علامت آن است که از آن قهرمانانی است که در کار خود به خدا اعتماد ندارند. زندگی می کند
 • دیدن بطری شراب در خواب و آشامیدن از آن در خواب، اما ننوشیدن آن در خواب، علامت آن است که انسان مرتکب گناه می شود.
 • دیدن بطری شراب در خواب و آشامیدن از آن بدون مستی، دلیل همنشینی با مردم عزیز و مهربان است.
 • اگر کسی در خواب ببیند که مرد دیگری را به نوشیدن شراب از شیشه دعوت می کند، علامت آن است که دیگران را به بدی و گناه تشویق می کند.
 • در تعبیر نوشیدن شراب از بطری تا مستی در خواب، دلیل بر حرام خواری و حرام است.
 • دیدن کسی که در خواب یک بطری شراب می نوشد در حالی که تنهاست، بیانگر تفکر غیر واقعی و تخیلی مداوم است.
 • اگر ببیند گروهی از شیشه شراب می نوشند، نشانه آن است که ربا می خورد.
 • اگر شخصی ببیند که بطری شراب کهنه ای در دست دارد، گواه بر این است که سعی می کند بسیاری از وقایع را در حافظه خود نگه دارد و آنها را فراموش نکند.
 • دیدن یک بطری شراب در خواب برای زنان مجرد

  شایان ذکر است که دختران به خوبی می دانند که مشروبات الکلی یکی از حرام هایی است که در واقعیت به آن دست نزده اند، اما دیدن آن در خواب می تواند نشانه ای از اتفاقات خوب و نه چندان خوبی باشد که در انتظار اوست. از این منظر تفسیر زیر حاصل می شود:

 • اگر خواب ببینید از بطری شراب می نوشید، علامت آن است که در اثر تجارب گذشته دچار یک بیماری شدید روحی شده اید.
 • دیدن بطری های زیاد شراب در خواب به این معنی است که دختری توسط دوستان بی وجدان زیادی احاطه شده است که سعی می کنند او را مرتکب گناه کنند.
 • اگر دختری در خواب ببیند که به بطری شراب نگاه می کند، نشانة خوشبختی است که در اثر رهایی از گرفتاری ها و نگرانی هایی که در دوره قبل به او کشیده است، او را فرا می گیرد.
 • اگر دختری خواب ببیند که از بطری شراب می نوشد و مست نمی شود، بیانگر آن است که متدین است و زود به مردم نیکی می کند.
 • اگر ببیند که یک بطری شراب به او تقدیم می کند، نشانه نزدیک شدن تاریخ عقد او با مردی شوخ است.
 • خواب دختری که تعداد زیادی بطری شراب را روی زمین می ریزد، به عنوان تلاش برای توبه از گناهان و اعمال بد تعبیر می شود.
 • اگر در خواب ببیند که از نوشیدن بطری شراب بی میل است، نشان می دهد که از آن دسته شخصیت هایی است که دچار تنش و ترس از آینده است.
 • اگر دیده شود که با خوشحالی به بطری شراب نگاه می کند، گواه آن است که در دوره بعدی خبر بسیار خوشی به او خواهد رسید.
 • دیدن دختری که در خواب بطری شراب می شکند به این معنی است که در آینده تصمیمی می گیرد که بسیار پشیمان خواهد شد.
 • همچنین بخوانید : تعبیر خواب شراب خواری ابن سیرین، النبلسی و ابن شاهین.

  دیدن بطری شراب در خواب برای زن شوهردار

  بسیاری از مفسران متفق القول بودند که دیدن بطری شراب در خواب، رؤیای ناپسندی است، زیرا بیانگر ارتکاب گناه از سوی زن است.

 • دیدن بطری شراب در خواب برای زن شوهردار، نشانه شهوت اوست.
 • اگر خواب ببیند که به بطری شراب می نگرد، بیانگر آن است که کورکورانه به شوهرش حسادت می کند.
 • اگر ببیند شوهرش با حرص از شیشه شراب می نوشد، نشانه آن است که شوهرش به مال حرام او اطعام می کند و خداوند قادر و داناست.
 • خواب زنی که در آن یکی از فرزندانش از بطری شراب می نوشد، تعبیر به این است که به فکر ارتکاب گناه باشد.
 • اگر ببیند کسى او را مجبور مى کند که از بطرى شراب بنوشد، مى خواهد او را به گناه کبیره وادار کند.
 • اگر زن شوهردار را در حال نوشیدن از مشروب و خوش گذرانی و مستی ببینند، نشانه آن است که خواسته های خود را برآورده می کند.
 • خواب خرید یک بطری شراب بیانگر این است که این زن چیزی را پنهان می کند و به کسی نشان نمی دهد.
 • اگر خواب ببیند که لیوان های شراب را می شکند، علامت آن است که لوازم آرایش را کنار می گذارد.
 • اگر در خواب بطری شراب سرخ ببیند، علامت آن است که از نگرانی هایی رنج می برد که نمی تواند بر آن غلبه کند.
 • اگر شوهرش را ببیند که بطری شراب در دست دارد، نشان می دهد که در حقیقت بین او و شوهرش اختلاف خواهد بود.
 • در تعبير ديدن او در حال پر كردن بطري شراب در خواب، زيان مالي فراواني را متحمل خواهد شد.
 • اگر خواب ببینید بطری شراب می ریزد، علامت آن است که خبر غم انگیزی خواهید آموخت.
 • تعبیر شکستن بطری شراب در خواب، دلیل بر رهایی از رنج و رهایی از نگرانی و بهبود اوضاع است.
 • همچنین بخوانید : تعبیر خواب نوشیدن شراب از بطری

  دیدن بطری شراب در خواب برای زن باردار

  در دوران بارداری به دلیل ترس از جنین دچار اضطراب و تنش می شود و در نتیجه زن باردار ناخودآگاه واقعیتی را که در آن زندگی می کند با تعبیر خوابهای خود پیوند می دهد و می تواند نشانه های زندگی را درک کند این دید تعبیر می شود. به شرح زیر است:

 • اگر دیده شود که از بطری شراب می نوشد، نشانه آن است که فرزندی را که از خدا انتظار داشت به دنیا خواهد آورد.
 • اگر در خواب بطری شراب شکسته ببیند، بیانگر آن است که زندگی او تغییر خواهد کرد و پس از زایمان از زندگی خوبی برخوردار خواهد شد.
 • اگر خواب ببینید بطری شراب می ریزد، علامت آن است که در دوران بارداری دچار خستگی و درد خواهید شد.
 • اگر بطری کوچک شراب ببیند، نشانه آن است که زنی زیبا به دنیا خواهد آورد، اما اگر شیشه بزرگ باشد، دلاوری به دنیا خواهد آورد.
 • اگر ببیند شوهرش یک بطری شراب به او می دهد، نشان می دهد که او را بسیار دوست دارد و سعی می کند او را از خستگی رها کند.
 • افتادن بطری شراب از دستان او در خواب، نشانه آن است که دچار اختلاف خواهد شد، اما پس از زایمان تمام می شود.
 • اگر او را در حال نوشیدن از یک بطری شراب در حال مستی مشاهده کنید، نشان دهنده این است که شرایط استرس زا را پشت سر می گذارد که باعث می شود تصمیماتی بگیرد که پشیمان شود.
 • دیدن بطری شراب در خواب برای مرد

  معروف است که مردان بزرگ ترین گروهی هستند که مشروبات الکلی می نوشند، حتی پس از تحریم آن، کسانی هستند که آن را می نوشند، بنابراین می توان آن را به مرد در واقعیت و موقعیت های او ربط داد و چنین تعبیر می شود:

 • اگر شخصی در خواب ببیند که به بطری شراب نگاه می کند، نشانه نگرانی و مشکلاتی است که در زندگی به آن مبتلا می شود.
 • اگر مرد مجرد باشد و در خواب بطری شراب پیچیده ای ببیند، علامت آن است که با دختری نامناسب ازدواج خواهد کرد.
 • اگر مردی خواب ببیند از نوشیدن بطری شراب امتناع می ورزد ، علامت آن است که زندگی سرشار و برکت مالی خواهد داشت.
 • رؤیای مردی که از بطری شراب می نوشد و مست نمی شود، به این معنا تعبیر می شود که او تلاش می کند بسیاری از آرزوها را برآورده کند، اما تلاشش ناموفق است.
 • در تعبیر خواب مرد می گویند که از بطری شراب می نوشد و طعم آن را می پسندد و دلیل رسیدن به آرزو و برنامه ریزی او همین است.
 • دیدن مرد جوان با همسری که با او شراب می نوشند، نشانه خوبی است که در پیش دارد و در زندگی از آن لذت خواهد برد.
 • دیدن جوان مجردی که بدون مستی از جام شراب می نوشد، دلیل بر این است که او در راه خدا عمل صالح انجام می دهد.
 • اگر خواب ببیند بطری شراب می ریزد، علامت آن است که از گرفتاری هایی که در زندگی به او می رسد رهایی می یابد.
 • اگر کسی در حال ازدواج یا نامزدی است و در خواب جامی شراب می بیند، نشانه تأیید و سهولت کار است.
 • اگر جوانی طلبه باشد و در خواب ببیند که از بطری شراب می نوشد، نشانه افزایش دانش اوست که به نفع مردم است.
 • اگر این مرد در رستوران برای مردم مشروب سرو می کند، نشانه مرد و دلال بودن بیننده است.
 • اگر انسان مال داشته باشد و در خواب بطری شراب ببیند، نشانه پول دوستی و ظلم به دیگران است.
 • همچنین بخوانید : تعبیر نوشیدن شراب در خواب برای زنان مجرد و متاهل و زنان باردار

  دیدن بطری شراب در خواب توسط ابن سیرین

  ابن سیرین به عنوان یکی از علمای بزرگ شناخته می شود که تعابیر فراوانی از خواب در خواب دارد و چون خداوند از آن نهی کرده شراب می نوشیده است چنانکه در مورد دیدن آن در خواب گفته است:

 • اگر شخصی خواب ببیند که یک بطری شراب می خرد، علامت آن است که وارد یک پروژه تجاری جدید می شود و از آن درآمد زیادی کسب می کند.
 • اگر بیننده خواب ببیند که مردی بطری شراب به او می دهد، نشانه آن است که شخصیتی وجود دارد که او می شناسد که تأثیر مثبتی در زندگی بیننده دارد.
 • ایده ریختن شراب از یک بطری در مقابل همه به عنوان نشانه ای از کار او در یک شغل معتبر یا داشتن یک موقعیت عالی تعبیر شد.
 • اگر شخصی در خواب ببیند که از بطری شراب به مردم آب می دهد، بیانگر این است که با فریب دیگران و گرفتن پول آنها کار می کند.
 • اگر شخصی در کار خود کوشا باشد و در خواب ببیند که از یک بطری شراب می نوشد، نشانه آن است که در آینده از موفقیت و دستاوردهای عالی برخوردار خواهد شد.
 • تعبیر خوابی امتناع از نگه داشتن بطری شراب در خواب چنین تعبیر می شود که نشان می دهد بیننده یکی از شخصیت های سرسختی است که نمی خواهد در مورد راه حل ها بحث کند یا صحبت کند.
 • اگر شخصی مبتلا به بیماری باشد و در خواب شیشه ای شراب ببیند، مژده است که از مرض شفا یابد و دوباره خوب شود.
 • اگر در خواب ببیند که مردی او را به مهمانی دعوت می کند که در آن جامی شراب است، نشانة آن است که بیننده پیوسته در حال دعا و التماس شهادت در راه خدا است و خود را فدا می کند.
 • مشروبات الکلی یکی از محرمات است، در واقع اجتناب ناپذیر و مجاز است، اما با این حال دیدن آن در خواب می تواند معانی خوبی داشته باشد، اما نه در همه موارد، زیرا در اینجا سؤال مربوط به حال بیننده است. زندگی و برخی عوامل دیگر