دیدن خروس در خواب از نظر قرآن و معبران معروف + با جزییات دقیق

دراین مطلب از سایت باملین دیدن خروس در خواب از دیدگاه قرآن، حضرت یوسف و اما صادق (ع) و دیگر معبران معروف در حوزه تعبیر خواب را آماده کرده ایم. اگر دوست دارید دیدن خروس در خواب را با جزئیات بیشتر بدانید در ادامه مطلب همراه ما باشید.

ما خدمات تعبیر خواب و رؤیا ۲۰۲۱ را برای بزرگ ترین مفسران مانند ابن سیرین، النبلسی، ابن شاهین و الواسمی، از جمله تعبیر نمادهای مختلف که در کتب مفسران آمده است، به شما پیشنهاد می کنیم.

دیدن خروس در خواب, تعبیر خواب خروس, ابن سیرین, تعبیر شنیدن خروس, تعبیر خروس, ابن شاهین, تعبیر دیدن خروس در خواب, خروس قرمز در خواب, تعبیر خروس در خواب زن تنها، دیدن خروس در خواب زن متاهل، دیدن خروس در خواب زن باردار، تعبیر مرده خروس در خواب تعبیر ذبح خروس در خواب

شنیدن صدای خروس برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن باردار، برای زن مطلقه، خواه سفید، سیاه، طرح دار، بزرگ، کوچک، شب، روز، در خانه، در باغ، در پشت بام، در خیابان، برای اینکه ببینم شما یک بوقلمون می‌خرید یا می‌کشید مرگ ابن سیرین، امام صادق، النابلسی و غیره.

یا نه :

دیدن خروس در خواب

بطور کلی

 1. خروس یعنی شخصی که دارای عزم بالا و صدایی چون مؤذن و دارای اختیاری است که تحت فرمان دیگران است، زیرا با عظمت و تاج و ریش و پر خود پرواز نمی کند پس مالک است وقتی نوح درود خدا بر او وارد کشتی خروس شد و پله های کشتی از نوح خواست تا برای او آب بیاورد و خروس را به گروگان گرفت.
 2. و گويند خروس در آن بود پس بيرون رفت و خائنانه برنگشت و خروس مالك شد و در پرواز خوب بود و اسير اهلي شد.
 3. و گفته شد که خروس مردی است بی پوست، جنگجو و بد اخلاق، سخنان نیکو بدون منفعت می گوید و در هر حال یا مالک است یا از اولاد مالک.
 4. گفته اند هر که خروس را ذبح کند نشان می دهد که به مؤذن جواب نمی دهد
 5. و می گفتند هر که خروس را ببیند زود می میرد
 6. و خروس های جوان ممالیک یا پسران مملوک
 7. و همچنین بچه های جوجه های گوشتی محله یا برده یا سائو
 8. و جمع پرندگان اسیر و پول است غلام عمر بن خطاب رضی الله عنه گفت: دیدم خروسی به من نوک زد یا سه نوک زد یا سه چیز گفت و من آن را نقل کردم. به اسماء بنت عمیس گفت: مردی از عجم مملوک تو را خواهد کشت.
 9. مردی نزد ابوعون الداراب آمد و گفت: دیدم خروس بزرگی بر در خانه شما بانگ می زند. ابوعون نزد ابن سیرین آمد و این خواب را برای او تعریف کرد و او همه چیز را برداشت و توبه کرد. خداوند متعال در روز رؤیت و ناگهان وفات کرد چنانکه ابن سیرین گفت و به ابن سیرین گفته شد: چگونه او را بیرون آوردی؟
 10. خروس در خواب صاحب خانه است، همانطور که مرغ معشوقه خانه است و خروس شما نیز غلام است.
 11. و برای او برده زاده خواهد شد و گفته می شود که او جنگجوی فرزندان ممالوک است.
 12. می گفتند آدم بد اخلاقی است، گاهی حرف های محبت آمیز می گوید، گاهی غر می زند
 13. و می گفتند خروس پسری با عشق است
 14. و هر که بگیرد بین او و دیگری سازش می شود و هر که ببیند خروس ذبح کرده است جواب مؤذن را نمی دهد.
 15. و گفته شد هر که خروس را در خواب ببیند بر عقلش بیفزاید یا علما را ملاقات کند.
 16. و از آنها سوء استفاده کن و هر که ببیند خروس شده به زودی می میرد.
 17. و اگر خروس سفید باشد مؤذن است
 18. و گفتند هر که خروس ببیند صاحب یا مؤذن می شود که هوا را می داند.
 19. پدر و مادر شما داستانی در مورد یک واعظ و یک قاری دارند، شاید منظور شخصی است که امر به معروف می کند و چون یادش می آید نماز می خواند و نماز نمی خواند نزد او نمی آید. شاید دیده‌بان اشاره می‌کرد و هر که ببیند خروس وارد خانه‌اش می‌شود و دانه جو می‌چیند، مؤذن برایش چیزی می‌دزدد.
 20. والدین شما مردی پرانرژی با صدای خوب را نشان می دهند
 21. و خروس های جوان مملوک جوان، پسر، بچه یا ممالیک هستند
 22. به همین ترتیب، جوجه های گوشتی همسایه، برده یا چوپان هستند
 23. و از پادشاه شما دیک یک فرزند پسر است
 24. و ملک یا خانه ای خرید یا غیبت کرد یا خبری از آن به او رسید
 25. و آن که خروس سرخ را کتک می زند از غلام بد سوء استفاده می کند و هر که او را در حال جنگ با خروس ببیند با غریبه می جنگد.
 26. خروس به دو صورت تعبیر می کند: هر که خروس را به عنوان پادشاه خود ببیند، بیگانه را شکست می دهد و هر که ببیند خروس را کشته است پیروز است.
 27. و اما شنیدن بانگ خروس، آنگاه راه نیکوکاری محقق می شود
 28. و گفته شد که خروس به معنای پسر یا پسر است و هر که ببیند خروس آن را حمل می کند، برخی مریض هستند.
 29. و اما اخته شدن خروس، پسر جوان است و هر که خروس را در دست ببیند، دلالت بر همراهی فرزند با مؤذن دارد، زیرا فرمود: درود خدا بر او باد. او: خروس دوست من است و اذان می گوید.
 30. و می تواند ضعیف شود و هر که ببیند خروس آن را در دست دارد نشان دهنده اوج انرژی است.
 31. گفتند خروس شجاع است.

تعبیر خواب خروس برای ابن سیرین

 1. اگر در خواب ببینید که بامداد بانگ خروس را می شنوید، این نشانه خوبی است
 2. بانگ خروس در خواب نمادی از ثروت، فراوانی پول و مهربانی است
 3. شنیدن بانگ خروس حکایت از کردار نیک و پیروزی دارد
 4. اگر مجرد هستید یعنی ازدواج زودهنگام و خانه مجلل
 5. اگر در شب صدای بانگ خروس را بشنوید، این نشانه ناامیدی است و چیزی برای گریه وجود دارد.
 6. اگر در خواب ببینید که خروس ها با هم دعوا می کنند، به دلیل مشاجره و خیانت زناشویی خانواده خود را ترک خواهید کرد.
 7. این خواب معمولاً اتفاقات غم انگیز و ناگهانی را به تصویر می کشد. خروس هنگامی که پیتر رسول می خواست دروغ بگوید، هشدار داد.
 8. همچنین می تواند در خواب به شما هشدار دهد که شبکه های دنیای خاکی شما را از مسیر مستقیم خرد معنوی منحرف می کند.
 9. بانگ خروس در خواب اگر بیننده صبح آن را بشنود برای او نشانه خوبی است. یعنی اگر بیننده خواب مجرد باشد نشان دهنده ازدواج زودهنگام است و خانه مجللی به دست می آورد.
 10. اما اگر خواب بیننده در شب صدای بانگ خروس را بشنود، نشانه یأس است و بیننده خواب به دلایلی غمگین می شود و برای او اشک می ریزد.
 11. اگر بیننده در خواب خروس ها را در حال دعوا ببیند، بیانگر آن است که به دلیل مشاجره و خیانت زناشویی خانواده را ترک می کند. این خواب معمولاً حوادث غم انگیز و ناگهانی را به همراه دارد.
 12. بانگ خروس در اصل توسط یک برده یا خدمتکار متعلق به غیر عرب یا یکی از خانواده های خدمتکاران یا بردگان توضیح داده می شد.
 13. همین طور جوجه ها با پسر انسان مانند اسیر پرواز نمی کنند و صاحب خانه یکی از پادشاهی هاست، چنانکه مرغ از خدمتکاران و کنیزان خانه است.
 14. دیدن خروس در خواب می تواند هشداری برای بیننده در مورد دور شدن از دین باشد
 15. هر که در خواب خروس را بکشد برنده است و هر که صدای آن را بشنود انسان خوبی خواهد بود. خروس می تواند نشان دهنده تولد فرزند پسر باشد و هر کس خروسی را بگیرد و آن را کنترل کند به مقام خود می رسد و فردی شجاع می شود.
 16. هر که در خواب خروس ببیند علما را ملاقات می کند و از آنها حکمت می گیرد. خروس شما می تواند به معنای فردی کم شخصیت باشد که گاهی چیزهای خوب می گوید، گاهی اوقات بد.
 17. خروس در خواب فردی پر سر و صدا است و شخصی که در خواب خروس می بیند خانه ای می خرد. بدی این خواب این است که هر که در خواب خروس ببیند مرگش نزدیک است.

تعبیر صدای خروس

 1. باملینان خواب می گویند شنیدن صدای خروس بیانگر فردی با تقوا، شاداب و فعال است، مانند مؤذن.
 2. همچنین می گویند خروس نمایانگر فردی با حوصله زیاد و جنگجوی با اخلاق ضعیف است و این شخص بدون هیچ منفعتی حرف های زیادی می زند و نماینده صاحب یا فرزندان صاحب است.
 3. ابن النبلسی گوید: نوک زدن خروس در خواب، نشانه اتفاق ناپسندی است، چنان که استاد ما عمر بن خطاب گفت، دیدم خروسی با یک یا دو کلیک به من نوک می زند، پس این خواب تعبیر به کشته شدن می شود. توسط یک مملوک غیر عرب.
 4. همچنین می گویند خروس به انسان صالحی اطلاق می شود که امر به خیر می کند، اما به سراغ او نمی آید، یعنی به مردم یادآوری می کند که نماز بخوانند، اما نماز نخوانند.

تعبیر خروس برای ابن شاهین

ابن شاهین می گوید بانگ خروس کار ستودنی است، چنانکه در خواب ببیند که خروس بانگ می زند، دلالت بر ازدواج زودهنگام جوان دارد، اگر مجرد باشد شب بسیار گریه می کند. اما اگر در خواب ببیند که «خروس ها با هم دعوا می کنند»، بیانگر آن است که این شخص به دلیل مشاجره و خیانت زناشویی خانواده خود را ترک می کند و از آنها جدا می شود.

تعبیر دیدن خروس در خواب

مفسران می گویند: دیدن خروس به هر رنگی که باشد نشانگر مؤذن است

خروس قرمز خوابیده است

یک نفر را نام ببرید که ویژگی های نامطلوب زیادی دارد و آن فرد مشهور است و زیاد حرف های چرند می زند.

تعبیر بانگ خروس در خواب برای زن آزاده

دیدن و شنیدن بانگ خروس ممکن است به این معنا باشد که او با مردی ازدواج خواهد کرد که با او زندگی خوشی خواهد داشت.

دیدن خروس در خواب برای زن شوهردار

ابن سیرین در تعبیر دیدن خروس در خواب زن شوهردار می گوید: دلالت بر شوهر مؤمن دارد، مخصوصاً اگر آن زن ببیند در رختخوابش خروس است و اگر ببیند خروس سفید است، دلالت بر آن دارد. . خوشحالی این خانم

دیدن خروس در خواب زن حامله

دیدن خروس در خواب زن حامله، به معنای بشارت از سوی خداوند متعال از او و تولد پسر است.

تعبیر خواب خروس مرده

علمای تعبیر خواب می گویند دیدن خروس در خواب برای بیننده زیبایی و قدرت است، اما بیننده نه قدرت دارد و نه قضاوت.

و رؤیت می تواند حاکی از مؤذن و روحانی باشد، در حالی که دیدن خروس مرده به معنای اتلاف وقت زیاد در سرگرمی ها و هوس ها و ایجاز در عبادت است.

تعبیر ذبح خروس در خواب

دیدن خروس در خواب بیانگر مردم و مؤذنانی است که عبادت خود را حفظ می کنند و دیدن خروس ذبح شده بیانگر ترک نماز و کوتاه شدن عبادت است.

تعبیر یوتیوب از خروس در خواب

علم تعبیر خواب در اسلام علم تفسیر رؤیا یا تفسیر رؤیا که به آن علم حقوقی اسلامی واحدی گفته می شود که احکام آن عمدتاً برگرفته از قرآن کریم و روایات نبوی است و از نظر آکادمیک به رسمیت شناخته نمی شود و در دانشگاه های معتبر و معتبر تدریس نمی شود. نهادها هدف این علم تعبیر خوابی است که از جانب خداوند آمده و دارای معانی و تعابیری است که برای فرد یا جامعه در امور دینی و دنیوی مفید است یا آنچه به عنوان بینش حقیقی یا عادلانه بر اساس ایمان و ایمان اسلامی شناخته می شود. اهل سنت و جماعت.

تفسیر راوی در قرآن کریم در سوره یوسف با کلمه توئیل الاحدیث فرمود: و این گونه پروردگارت تو را هدایت می کند و تفسیر حدیث را به تو می آموزد و برکاتش بر تو باد ْقوب كما علی عبویک من قبل ابراحيم و يساق ين ربابك عليم هاكيم، و از رؤيايي كه در قرآن كريم آمده است:

علم تعبیر خواب در اسلام از زمان پیامبر اسلام آغاز شد; همان گونه که در تعبیر خواب و تعلیم احکام تعبیر آنها، احادیث توسط آنان برای اصحاب نقل شده و آثاری در احادیث وجود دارد که نشان می دهد اصحاب و اصحاب خواب را تعبیر می کردند.