راه‌ حل جدید برای مشکل بنزین پیدا شد!

به گزارش باملین به نقل از ایسنا، سید کاظم عزیزی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به تکلیف محوله در قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مبنی بر کاهش سرانه مصرف بنزین کشور به ۰.۷ لیتر، اظهار کرد: قانونگذار جهت تحقق این هدف راهکارهایی را در این قانون ارائه کرده و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت به نمایندگی از دولت، مسئولیت پیگیری اجرای این قانون و آئین نامه های مربوطه را به عهده داشته است.

 

وی افزود: یکی از مهم ترین آنها توسعه صنعت CNG بوده است. در همین راستا ۲۵۵۰ جایگاه CNG در اقصی نقاط کشور به بهره برداری رسیده که هم اکنون سوخت بیش از چهار میلیون دستگاه خودرو از این طریق تامین می شود.

 

وی اظهار کرد: با اجرای این قانون، در برهه ای، سرانه مصرف تعیین شده در بخش بنزین محقق ش‌ که ورود تدریجی CNG به سبد سوخت حمل و نقل کشور به میزان ۲۵ درصد یکی از دلایل آن بوده، اما درحال حاضر سرانه مصرف بنزین کشور به ۱.۳ لیتر رسیده است و مقایسه این جهش معنادار با توقف رشد مصرف CNG طی سال‌های اخیر نشان می دهد که بهترین راهکار برای کاهش مجدد سرانه مصرف و حل معضل ناترازی بنزین در کوتاه مدت، حمایت از صنعت CNG است.

 

معاون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با بیان اینکه پس از توسعه کمی شتابان که طی دهه اول شکل گیری صنعت CNG در کشور صورت گرفت، انتظار این بوده است در دهه دوم، شاهد توسعه کیفی چشمگیر در این صنعت باشیم، گفت: علی رغم اقدامات ارزنده در این خصوص، این صنعت در بخش هوشمندسازی، ایمن سازی و جذابیت بخشی برای کاربران، نیازمند تحول اساسی است.