رای شورای رقابت مبنی بر ضد رقابتی بودن اقدام اسنپ قطعی و پابرجاست

من گزارش میدم باملینجزئیات بیشتر در مورد این موضوع به شرح زیر است:
در پی اقدام اسنپ در خصوص پرونده ۱۰۰۰ سیم کارت، تپسی دو شکایت در این خصوص ارائه کرد. شکایت اول به شورای رقابت مبنی بر ضدرقابتی بودن این اقدام و شکایت دوم به دادگاه کیفری در خصوص مجرمانه بودن اقدام صورت گرفت. اعتراض اول منجر به صدور رای قطعی شورای رقابت مبنی بر ضد رقابتی بودن اقدامات شرکت شد و در تجدیدنظر دوم که نتیجه آن اخیرا اعلام شد، این شرکت از محکومیت کیفری تبرئه شد.
لازم به ذکر است در اولین شکایت که نتیجه آن در فروردین ماه ۱۴۰۲ اعلام شد، هیئت مسابقه دو جلسه را علیه اسنپ به دلیل استفاده از مالکیت ۱۰۰۰ سیم کارت و ایجاد حساب کاربری جعلی به عنوان کاربر مسافر در سامانه تپسی این شرکت برگزار کرد. و به اطلاعات تماس حدود ۱۴۰۰۰ نفر دسترسی داشته باشید.بر اساس ماده ۶۱ سیاست های کلی ماده ۴۴، راننده شرکت تپسی به جرم فعالیت ضدرقابتی محکوم شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت تپسی، این حکم قطعی پابرجاست و رد محکومیت کیفری اسنپ در دادگاه، ناقض مصوبه شورای رقابت مبنی بر ادامه فعالیت ضدرقابتی این شرکت نیست.