رتبه‌بندی جدید، نمایانگر چالش‌های سفر ایرانیان

به گزارش باملین، آنطور که روزیاتو نوشت، موسسه مشاوره مالی «Nomad Capitalist» در رتبه بندی جدید خود پاسپورت سوئیسی را قوی ترین پاسپورت جهان معرفی کرد.

شاخصی فراتر از سهولت سفر

برخلاف بسیاری از رتبه‌بندی‌هایی که فقط سهولت سفر به کشورهای دیگر را اندازه‌گیری می‌کنند، شاخص عشایر سرمایه‌داری عوامل دیگری مانند قوانین مالیاتی، همدلی جهانی، تابعیت دوگانه و آزادی شخصی را در نظر می‌گیرد.

محدودیت سفر با پاسپورت ایرانی

با پاسپورت ایرانی فقط می توانید به ۱۱ کشور بدون ویزا سفر کنید. ورود به ۴۴ کشور دیگر با اخذ ویزا در فرودگاه و یا به صورت الکترونیکی امکان پذیر است. اما این همه ماجرا نیست.

خصومت، انزوا و محدودیت آزادی

گزارش Nomad Capitalist اذعان می کند که شهروندان ایرانی با ورود به بسیاری از کشورها با خصومت قابل توجهی از سوی مقامات و حتی مردم آن کشورها مواجه می شوند. علاوه بر این، ایرانیان از تابعیت دوم محروم هستند و از آزادی پایینی برخوردارند.

نتایج ضعیف در همه شاخص ها

پاسپورت ایرانی تقریباً در تمامی شاخص های رتبه بندی Nomad Capitalist کمترین امتیاز را کسب کرده است. این موضوع حکایت از انزوای روزافزون ایران در عرصه بین المللی و محدودیت های روزافزون ایرانیان در سفر به کشورهای دیگر دارد.

شما به دنبال راهی برای غلبه بر چالش ها هستید

در حالی که پاسپورت افغانستان در انتهای این لیست قرار دارد، پاسپورت ایرانی وضعیت چندان بهتری از پاسپورت یمنی و عراقی ندارد. رتبه ضعیف پاسپورت ایرانی در این رتبه‌بندی لزوم یافتن راه‌حل‌هایی برای غلبه بر این چالش‌ها و بهبود وضعیت ایرانیان در سفر به سایر کشورها را آشکار می‌کند.

نکات قابل تامل:

  • چه عواملی باعث پایین بودن رتبه پاسپورت ایرانی می شود؟
  • چه راهکارهایی برای بهبود وضعیت ایرانیان در سفر به کشورهای دیگر وجود دارد؟
  • انزوای فزاینده ایران در عرصه بین المللی چه پیامدهایی خواهد داشت؟

با اندیشیدن به این موضوعات و یافتن راهکارهای مناسب می توان در جهت رفع این چالش ها و ارتقای جایگاه پاسپورت ایرانی در رتبه بندی جهانی گام برداشت.