رنو ساندرو امروز ۳ دی چقدر در بازار معامله می شود؟ + لیست قیمت

به گزارش باملین رنو ساندرو امروز ۳ دی کمی با افزایش قیمت رو به رو شده است که در ادامه قیمت انوان رنو ساندرو اعلام شده است.

با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد

قیمت روز انواع خودرو ساندرو

برند مدل کارکرد قیمت (تومان)
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۶ ۸۳,۵۰۰ کیلومتر ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۶ ۹۲,۰۰۰ کیلومتر ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۵ ۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰
رنو ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۸ ۳۱,۰۰۰ کیلومتر ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۶ ۵۳,۰۰۰ کیلومتر ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۵ ۸۶,۸۰۰ کیلومتر ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۵ ۶۸,۰۰۰ کیلومتر ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۶ ۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما