ریزش سنگین فالوورهای کایلی جنر به خاطر یک پست اینستاگرامی!

به گزارش باملین، کایلی جنر مدل ۲۶ ساله ۱ میلیون از فالوورهاش رو بخاطره یک استوری سیاسی از دست داد!

کایلی دیروز یک استوری گذاشت که در اون از مردم اسرائیل حمایت کرد و تنها بعد از ۱۲ دقیقه این استوری رو پاک کرد، اما واکنش شدید کاربران رو به همراه داشت.

خیلیا گفتن که کایلی و بلا حدید دوستای صمیمی هستن و بلا اصلیتی فلسطینی داره و چرا کایلی این کار رو کرده؟
خیلی از مردم اسرائیل هم گفته بودن حمایتت در حد ۱۰ دقیقه بوده و چرا سرحرفت نموندی!!!

همین دلیلی بود تا کایلی ۱ میلیون از فالوورهاش رو از دست بده.