زاینده‌رود، دوباره جاری می‌شود!

به گزارش باملین به نقل از کجارو، روز جمعه چهارم اسفندماه دریچه های سد زاینده رود باز می شود و آب دوباره در این رودخانه جاری می شود. این رویداد به مدت ۱۰ روز ادامه خواهد داشت و کشاورزان شرق و غرب استان اصفهان به حقوق خود می پردازند.

بارندگی های اخیر و نیاز کشاورزان به آب از جمله عواملی است که باعث شد وزارت نیرو تصمیم به بازگشایی سد زاینده رود بگیرد.

آبگیری مجدد زاینده رود خبر خوبی برای اصفهانی هاست. این رودخانه که به عنوان یکی از نمادهای شهر اصفهان شناخته می شود، نقش مهمی در هویت و فرهنگ مردم این شهر دارد.

امید است با بارندگی های بیشتر زاینده رود برای همیشه احیا شود و شاهد جاری شدن دوباره این رودخانه خروشان باشیم.

سد زاینده رود ۱۰ روز دیگر بازگشایی می شود.

  • کشاورزان شرق و غرب استان اصفهان از عنوان خود بهره مند خواهند شد.
  • بارندگی های اخیر و نیاز کشاورزان به آب از جمله عواملی است که باعث شد وزارت نیرو تصمیم به بازگشایی سد زاینده رود بگیرد.
  • آبگیری مجدد زاینده رود خبر خوبی برای اصفهانی هاست.
  • امید است با بارندگی های بیشتر زاینده رود برای همیشه احیا شود.