زیباترین ایستگاه مترو کشور را در شیراز ببینید / این ایستگاه شما رو به ۲۰۰ سال قبل میبره!

به گزارش باملین ایستگاه های مترو در تمام دنیا بر اساس تاریخچه و نمادهای فرهنگی هر کشور طراحی می شود. شاید در ایستگاه های مترو تهران زیبایی چندانی نبینید و همگی به صورت یکسان طراحی شده باشند، اما اگر تصاویر ایستگاه مترو وکیل الرعایا شیراز را ببینید، متوجه می شوید که این ایستگاه الگو گرفته از معماری دوران زندیه است.

در ادامه تصاویر مربوط به این ایستگاه را مشاهده می کنید.

 

ایستگاه مترو شیراز

 

ایستگاه وکیل الرعایا

ایستگاه مترو وکیل الرعایا

 

مترو وکیل الرعایا