ساخت خانه عجیب برای گردشگران در آفریقا با بطری‌های پلاستیکی + تصاویر

به گزارش باملین، مردم ماسای مارا، بزرگترین پارک حیات وحش آفریقا، در جنوب کنیا، با استفاده از بطری های پلاستیکی که بازدیدکنندگان این منطقه در محیط به جا گذاشته اند، در حال ساخت محل اقامت برای گردشگران هستند. بطری های پلاستیکی که در طبیعت به قطعات کوچکی به نام میکروپلاستیک تجزیه می شوند، به مرور زمان با منابع آب و خاک مخلوط می شوند و آسیب جدی به اکوسیستم وارد می کنند. مردم محلی پس از جمع آوری بطری ها، آنها را با ماسه پر می کنند و برای استفاده در ساخت کلبه آماده می کنند. مردم محلی کلبه های ساخته شده از بطری های پلاستیکی را به گردشگرانی که از حیات وحش ماسایی مارا بازدید می کنند اجاره می دهند و درآمد کسب می کنند.

ساخت خانه ای عجیب برای گردشگران در آفریقا با بطری های پلاستیکی + عکس

ساخت خانه ای عجیب برای گردشگران در آفریقا با بطری های پلاستیکی + عکس

ساخت خانه ای عجیب برای گردشگران در آفریقا با بطری های پلاستیکی + عکس

ساخت خانه ای عجیب برای گردشگران در آفریقا با بطری های پلاستیکی + عکس

ساخت خانه ای عجیب برای گردشگران در آفریقا با بطری های پلاستیکی + عکس

ساخت خانه ای عجیب برای گردشگران در آفریقا با بطری های پلاستیکی + عکس

ساخت خانه ای عجیب برای گردشگران در آفریقا با بطری های پلاستیکی + عکس

ساخت خانه ای عجیب برای گردشگران در آفریقا با بطری های پلاستیکی + عکس

ساخت خانه ای عجیب برای گردشگران در آفریقا با بطری های پلاستیکی + عکس

ساخت خانه ای عجیب برای گردشگران در آفریقا با بطری های پلاستیکی + عکس

ساخت خانه ای عجیب برای گردشگران در آفریقا با بطری های پلاستیکی + عکس

ساخت خانه ای عجیب برای گردشگران در آفریقا با بطری های پلاستیکی + عکس

ساخت خانه ای عجیب برای گردشگران در آفریقا با بطری های پلاستیکی + عکس

ساخت خانه ای عجیب برای گردشگران در آفریقا با بطری های پلاستیکی + عکس

ساخت خانه ای عجیب برای گردشگران در آفریقا با بطری های پلاستیکی + عکس

ساخت خانه ای عجیب برای گردشگران در آفریقا با بطری های پلاستیکی + عکس

ساخت خانه ای عجیب برای گردشگران در آفریقا با بطری های پلاستیکی + عکس

ساخت خانه ای عجیب برای گردشگران در آفریقا با بطری های پلاستیکی + عکس

ساخت خانه ای عجیب برای گردشگران در آفریقا با بطری های پلاستیکی + عکس

ساخت خانه ای عجیب برای گردشگران در آفریقا با بطری های پلاستیکی + عکس

ساخت خانه ای عجیب برای گردشگران در آفریقا با بطری های پلاستیکی + عکس

ساخت خانه ای عجیب برای گردشگران در آفریقا با بطری های پلاستیکی + عکس

ساخت خانه ای عجیب برای گردشگران در آفریقا با بطری های پلاستیکی + عکس

ساخت خانه ای عجیب برای گردشگران در آفریقا با بطری های پلاستیکی + عکس