سازنده پله گرد در مرکز تهران

اصول انجام دادن ساخت راه پله نیازمند قوانین و قواعدی می باشد که از اینجا شروع می شود ابتدا سازنده پله گرد در مرکز تهران باید طراح خوبی باشد طراحی نقشه یعنی اینکه در حین بازدید حضوری از محل پروژه یک یا چندین مدل متفاوت از هم را به جای مد نظر بخورانید. حال این کارفرما است که انتخاب می کند یا از نظر سلیقه یا بودجه شخصی.

ساخت انواع پله گرد:

در پله گرد نوربخش اصول ساخت هر یک از انواع مدل ها متفاوت است. ولی از راحت به سخت ابتدا پله های پروفیلی ساده بعد از آن پله حول محور، راه پله دو محور ورق و بعد باکس و تک یا دو محور کنسولی پس نتیجه می گیریم. که هر چقدر از راحت به سخت برویم این روند افزایشی قیمت را به مراتب خواهیم داشت.

پله گرد

نصب کردن پله گرد به چه صورت است؟

در انواع مدل های پله دوبلکس جدید فرق می کند ولی نصب کردن همه گزینه ها چند چیز بینشان مشترک است. و آن هم این است که قبل از نصب باید ۲ صفحه در ضخامت سقف طبقه بالایی و دقیقا در جایی که ۲ لبه ورق های شاسی ما به آنجا برخورد می کند. وصل می شود. که پله گرد نوربخش این ورق ها را به صورت ال شکل که یکی روی سقف و دیگری در حالت عمود به آن به وسیله لر برد محکم می کند و صفحات بعدی در محل ابتدایی راه پله قرار خواهد گرفت. اگر فضا باز باشد. از خودروهای جرثقیل بهتر است کمک بگیریم ولی در مکان های بسته از جرثقیل های دستی استفاده خواهیم کرد.

پله مارپیچ فلزی

کوچک ترین مدل پله گرد:

پله دوبلکس فلزی کم جا به معنای واقعی راه پله پیچ حول محور می باشد. که ستون وسط آن از لوله بهره گرفته می شود و سایر مدل های دیگر کم جا به صورت تلفیقی بین گردون و صاف هستند.