سلفی جذاب و دسته جمعی خانواده شاهرخ استخری در آلمان

به گزارش باملین، سپیده بزمی پور همسر شاهرخ استخری عکسی سلفی دسته جمعی در کشور آلمان منتشر کرد.

 

عکس سلفی سپیده بزمی پور

 

سپیده بزمی پور همسر شاهرخ استخری است که وی در تهران متولد شده است. تاریخ تولد سپیده بزمی پور ۳ دی ماه سال ۱۳۶۷ و زاده تهران است که در سن چهارده سالگی همراه با مادر و پدرش امیر بزمی پور به کشور بلژیک مهاجرت کردند.

او یکی از زیباترین زنان ایرانی است که در سال ۱۳۹۰ به همسری شاهرخ استخری در آمد و یکی از موفق ترین زوج های مشهور ایرانی نیز می باشند.