سلفی یک روباه کنجکاو

«بن فیتس‌کاستا»، امدادگر حیوانات، برای نجات روباهی که پایش صدمه دیده بود، به منطقه‌ای جنگلی اعزام شد. او وقتی به روباه مجروح رسید، دوربین تلفن همراه خود را فعال کرد و تلفن را در مکانی گذاشت تا از این عملیات نجات فیلم بگیرد. اما ناگهان روباهی دیگر که پنهان شده بود، بیرون پرید و تلفن امدادگر را دزدید و پا به فرار گذاشت.

به گزارش باملین، روباه پس از کمی بازی با تلفن همراه، آن را کنار بوته‌ای انداخت و شروع به بوییدن آن کرد که در این مدت، تصویر ویدیویی سلفی از روباه گرفته شد.

فیتس‌کاستا خودش را به روباه کنجکاو و بازیگوش رساند و توانست تلفن همراه خود را پس بگیرد. او بعدا گفت، این روز بهترین روز زندگی‌اش بود و خوشحال بود که تصویر ویدیویی جالبی از روباه در تلفن همراه او به جا مانده بود.