سه بار این جمله رو بگو اگه میتونی! تکرار جملات جالب ولی سخت!

یکی از سرگرمی هایی که همیشه بین دوستان و دورهمی های خانوادگی رایج بوده است، تکرار کلمات و جملات سخت برای چندین بار است. در این مطلب از باملین چند مورد از این جملات را می بینید.

۳ بار بگو :

سه سیر سر شیر سه شیشه شیر!

 

*******تکرار جملات سخت*******

۵ بار بگو :

لای رولت رنده ی لیمو رفته

 

*******  اگه می تونی بگو  *******

این جمله رو اگه ۲ بار هم بتونی بگی هنر کردی ! :

چه ژست زشتی

 

*******تکرار جملات سخت*******

حالا ۳ بار تکرار کن :

دل به دلت دله این دله دل مرده بده بده دل که بد آورده

 

۵ بار سریع بگو :

سه دزد رفتن به بز دزدی ُ یه دزد یه بز دزدید ُ یه دزد دو بز دزدید

*******تکرار جملات سخت*******

 

سریع اینم ۳ مرتبه تکرار کن :

لیره رو لوله لوله رو لیره

*******  اگه می تونی بگو  *******

 

این جمله رو ۵ بار تکرار کن :

ششلیک شنسل شنسل ششلیک

*******تکرار جملات سخت*******

 

۳ بار پشت سر هم بگو :

سپر عقب ماشین جلویی زد به سپر جلو ماشین عقبی

*******  اگه می تونی بگو  *******

 

این جمله رو ۵ بار تکرار کن :

کانال کولر تالار تونل

 

جمله سخت زیر رو ۵ بار تکرار کن :

قوری گل قرمزی

*******  اگه می تونی بگو  *******

ننه حسن حسن هستن ، نه ننه حسن نیستن ، حسن نیستن ، حسن نیستن کجا هستن حسن هستن خونه نیستن

*******تکرار جملات سخت*******

 

۶ بار بگو

تره و ترب و ترخون – ترد و تند و تلخه

۵ با بگو
پشتی پستچی کدپستی

 

۳ بار بگو
شیش سیخ شیشلیک سیخی ۶ هزار

۵ بار بگو :
دستم در دبه بود دبه درش دستم بود !

۳ بار بگو :
ﯾﻪ ﯾﻮﯾﻮﯼِ ﯾﻪ ﯾﻮﺭﻭﯾﯽ

 

۵ بار سریع بگو :
افسر ارشد ارتش اتریش

۵ بار بگو :
اگزیستانسیالیسم !

 

۷ بار بگو :
شست ، سشوار کرد

 

پنج بار تکرار کن :
شیخ شمس علی در شمس آباد

 

سه بار سریع بگو :
۶ سیخ جیگر سیخی ۶ هزار

 

۳ مرتبه سریع بگو :
تاجر تو چه تجارت می کنی ، تو را چه که چه تجارت می کنم؟

 

هفت بار سریع بگو :
لورل روی ریل راه میرفت

 

سه بار تکرار جمله سخت :
دختر خر ما تو دخل و خرج خیط کاشته بود

 

سریع و پشت سر هم چند بار بگو :
کارل و لرل کارها رو رله کردن

 

۵ بار سریع بگو :
دزدی دزدید ز بز دزدی بزی عجب دزدی که دزدید ز بز دزدی بزی

۵ بار تکرار کن :
سه دزد رفتن به بز دزدی یه دزد یه بز دزدید یه دزد دو بز دزدید

 

۳ بار سریع بگو :
ششلیک شنسل ، شنسل ششلیک

 

۷ بار بگو سریع :
دستِ راستِ ماستِ سُسه

 

سریع ۳ بار بگو :
کوکتل کتلت ، کتلت کوکتل

 

هفت بار سریع بگو :
رالی لاری

 

به لنکنت زبون نیوفتی ! ۵ بار بگو :
سمسار تو سمساریش پوست سوسمار داشت

 

حالا جمله زیر رو تکرار کن چند بار :
منوچهر با یه بقچه پر تربچه، توی باغچه، خورد پیازچه!

پشت سر هم ۵ بار بگو :
ریله رو روله روله رو ریله

 

جمله زیر رو ۳ بار تکرار کن :
انگور انبه ازگیل اورانگوتان

 

سین و شینت نزنه ایشالا ۵ بار بگو :
سه سیخ سوشی ، سیخی شیش هزار

 

سریع ۵ بار بگو :
زیرۀ ریزه میزه از زیر میز می ریزه

 

زود ، تند ، سریع ۳ بار بگو :
غولارو با قند گول می زنیم

 

۷ بار زود بگو :
ریش شیری سیبیل شیری ، سیبیل شیری ریش شیری

۳ بار سریع بگو :
این باد چه بد باد بدی بود که من باد به بد بادی این باد دگر باد ندیدم

 

۵ بار تکرار کن :
به نام وجودی که وجودم از وجود پر وجودش بوجود آمده است.

 

این جمله ترکی هست ، ۵ بار بگو :
” سانجلاندرانلاردانده ”

یعنی : این از اونها (میوه یا هر چیز دیگه ای) هست که اگه بخوریش دل درد میگیری.