سه قنات تاریخی کیش به ثبت ملی رسید

به گزارش باملین به نقل از ایرنا، مهدی ادیبان گفت: جزیره کیش دارای پنج قنات اصلی به طول کل بالغ بر ۲۵ کیلومتر است که سه قنات قابل رویت و دو قنات دیگر قابل مشاهده نیستند. در ارتباط با این تلاش، هر سه قنات قابل مشاهده جزیره کیش در فهرست ملی به ثبت رسید.

وی ادامه داد: قنات حریره، بیوت سالم، باگو، تنبون و سجم پنج قنات کیش هستند که در حال حاضر تنها سه قنات حریره، بایوت سالم و باگو باقی مانده است و قنات دیگری قابل مشاهده نیست. به عبارت دیگر، تنها ۱۰٫۵ کیلومتر از ۲۵ کیلومتری غنا قابل اندازه گیری و نظارت است.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش تصریح کرد: با ثبت این اثر ارزشمند و بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر آن، در آینده می توان از این ظرفیت در قالب سایت گردشگری کیش استفاده کرد. قنات ها افزود: در بحث ثبت ملی این قنات ها، بودجه اندکی که برای این امر اختصاص داده می شود مهم نیست، اما تعیین ضوابط برای تعیین محدوده شروع احیا ارزشمند است.

منطقه حریره، کاج مرجان، کاج نخبگان کیش، کاخ نخست وزیری، بازار فرانسه، مسجد امیر، مسجد ماشت و تمامی قنات های جزیره کیش هشت اثر تاریخی ثبت شده ملی هستند که هر ساله پذیرای تعداد قابل توجهی از گردشگران هستند.