شاسی‌ بلند پرطرفدار و جوان پسند نزدیک به ۱ و نیم میلیارد تومان شد!

به گزارش باملین، قیمت فیدلیتی پرایم هفت نفره مدل ۱۴۰۳ روز گذشته با رشد ۱۰ میلیون تومانی ۱ میلیارد و ۵۵۰ میلیون شد فیدلیتی ۵ نفره هم با همین مقدار رشد ۱ میلیاردو ۵۱۰ میلیون تومان شد همچنین قیمت فیدلیتی هفت نفره مدل ۱۴۰۱ در بازار خودرو ۱ میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان قیمت خورد که رشد ۱۰ میلیونی داشت شاسی بلند مونتاژی ۵ نفره فیدلیتی مدل ۱۴۰۱ هم به ۱ میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان رسید.

 

قیمت بازار انواع خودرو فیدلیتی مهرماه ۱۴۰۳

برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
پرایم پنج نفره ۱۴۰۰ صفر ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پرایم پنج نفره ۱۴۰۱ صفر ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پرایم پنج نفره ۱۴۰۳ صفر ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پرایم پنج نفره ۱۴۰۳ صفر(نمایندگی) ۱,۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰
پرایم هفت نفره ۱۴۰۰ صفر ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پرایم هفت نفره ۱۴۰۱ صفر ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
پرایم هفت نفره ۱۴۰۳ صفر ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پرایم هفت نفره ۱۴۰۳ صفر(نمایندگی) ۱,۱۴۸,۸۰۰,۰۰۰