صدف اسپهبدی با این تیپ و قیافه در اکران عمومی فیلم علفزار غوغا کرد!

به گزارش باملین فیلم جنجالی علفزار اکران عمومی برگزار کرد و بازیگران این فیلم سینمایی در این اکران حضور داشتند. صدف اسپهبدی نیز در این اکران حضور داشت و با تیپ و قیافه جنجالی خود حاشیه ساز شد.

 

صدف اسپهبدی بازیگر علفزار

 

صدف اسپهبدی در فیلم علفزار

 

تیپ صدف اسپهبدی

 

استایل صدف اسپهبدی