عاشق شدن چه بلایی سر عقل می آورد؟

به گزارش باملین، هدف این تیم از محققان پاسخ به این پرسش بود که آیا سیستم فعال‌سازی رفتاری (BAS) یا همان مکانیسم فعال در ذهن و بدن که رفتار‌هایی را ترویج می‌کند که ممکن است منجر به پاداش شود، در شکل‌گیری عشق رمانتیک نقش دارد یا خیر؟

نتیجه بررسی آن‌ها تایید کرد که بسیاری از انسان‌ها وقتی عاشق می‌شوند با عملکرد متفاوت مغزشان مواجه می‌شوند، عملکردی که منجر به تمرکز موقتِ افکار و اعمال بر روی معشوق جدید می‌شود.

در مورد این که چه چیزی باعث این تغییر رفتاری می‌شود، دکتر کاوانا انگشت اتهام را به سمت هجوم هورمون‌ها نشانه می‌رود. او توضیح داد: ما نقشی را که اکسی‌توسین (Oxytocin) در عشق رمانتیک ایفا می‌کند، می‌دانیم، زیرا هنگامی که با عزیزانمان تعامل می‌کنیم، این هورمون در سراسر سیستم عصبی و جریان خون ما در گردش است. با این حال، عزیزان زمانی برای ما اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنند که پای ترکیب اکسی‌توسین با دوپامین به میان می‌آید، ترکیبی شیمیایی که مغز ما در طول دوران عاشقی آزاد می‌کند.