عکس نوشته زیبا برای تولد حضرت عباس در سال ۱۴۰۲

با شروع ماه شعبان، ایام خجسته ای در پیش روی شیعیان است. پس از سوم شعبان که ولادت امام حسین (ع) است، به ولادت حضرت عباس (ع)، برادر ایشان در روز چهارم شعبان می رسیم. ولادت حضرت عباس در تقویم شمسی در تاریه ۲۵ بهمن ۱۴۰۳ قرار گرفته است. اگر شما هم به دنبال عکس نوشته زیبا برای تولد حضرت عباس هستید این مطلب از باملین را تا انتها مطالعه کنید.

 

 

عکس نوشته زیبا برای تولد حضرت عباس

 

نظری کن فضا خوشبو شد

شب لبخند مـاه و اختر شد

زِ عنـایات حضـرت سبـحان

بار دیگر چنین مقدر شد

شد پدر حـضرت ابوالحـسنین

مادر ام البنین اطهر شد

زد قدم دلبـری کـه از عشقـش

دل هـر عاشقی منور شد

هاتفی با دو صـد شعف خواند

شب میلاد ماة حیدر شد

نه فقط مـه کـه ذوالکرم آمد

صاحـب بیرق و علـم آمد

عکسهای تبریک ولادت حضرت ابوالفضل عباس

عکس ولادت حضرت ابوالفضل عباس برای پروفایل با متن

قدرت الله و شیر جنگ آور

یل اولاد مرتضی آمد

خندة کن از صمیم دل زیرا

شـاه مشکل گشـای مـا آمد

می بزن عاشـقانه مـستی کن

کـه علمدار باوفا آمد

آمد آن‌کس کـه کـوه احساس اسـت

اسدُالحیدراست و عبـاس اسـت

پوستر و عکس تبریک ولادت حضرت ابوالفضل عباس

عکس تبریک میلاد حضرت ابوالفضل عباس با متن ولادت

در بیـان فضائلش این بس

نوکر دست بـه سینۀ شـاه اسـت

شیر مادر بصیرتش بخـشید

زین سبب او علیم و آگاه اسـت

زِ نبردش عدو چنین فهمید

پهلـوان همان‌ گونه یدالله اسـت

تا کـه شمشیر خود برقصاند

کوه دشمن بـه پبش او کاه اسـت

دم بـه دم شکر حقّ بـه لب داریم

مست و دیـوانۀ علم‌داریم

عکس های مذهبی ولادت حضرت ابوالفضل العباس

کارت پستال ولادت حضرت ابوالفضل العباس

گفتن ذکر یا ابوفاضل

دلنشین اسـت عطر و بو دارد

مثـل او ساقیا کجا داری

کـه چظـنین بـاده و سبو دارد

جان بـه قـربـان هـرچه سـادات ست

کـه چو او مهـربان عمـو دارد

او نشان داد کربلا چـو علی

هنـر جنگ رو بـه رو دارد

پهلوان اسـت و عالمی مستش

گره‌ها وا نموده بادستش

شعر و اس ام اس تبریک ولادت حضرت ابوالفضل «ع»

ولادت ابوالفضل العباس علیه السلام و روز جانباز

هم ميرعلمداری و هم ساقی طفلانی

چشم هـمه از عشق تـو تر بوده از اوّل

يوسف شده بر عشق تـو در خـواب گرفتار

تعبير شد و شد بـه تـو ارباب گرفتار

تـو عبد خدا هستی و معبود همـه خلق

بر سجدۀ تـو مسجد و محـراب گرفتار

دريـا بـه تـو بسته اسـت خودش را كه بـزرگ اسـت

بر زلف چليپای تـو شد آب گرفتـار

وقتی لقب ات مـاه بنی هاشميان شد

شد مـاه اسيـر تـو و مهتـاب گرفتار

شعر تبریک ولادت حضرت ابوالفضل العباس

عکس نوشته ولادت حضرت ابوالفضل

با ديدن تـو چـشم قمر رفته سياهی

با زلف سياه آمده اي بـه چـه سپاهی

شرمندۀ آن بنده نوازی تـو هستيم

تـو خوب خريـدی دل مـا رابه نگاهی

در مـدح تـو كافیست هميـن مصـرع كوتاه

بر پشت و پنـاه همه دهر پناهی

بگذار بيائيم بـه پابوسی ات اي عشق

دائم كه نشدحداقل گـاه بـه گاهی

عکس نوشته ولادت حضرت عباس