عید نوروز ۱۴۰۳ چه روزی است؟

لحظه سال تحویل تقویم ۱۴۰۳ چه زمانی می باشد؟

لحظه تحویل سال ۱۴۰۳ هجری شمسی، برابر با ساعت ۶ و ۳۶ دقیقه و ۲۶ ثانیه روز چهارشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۳ هجری شمسی است.

 

عید نوروز ۱۴۰۳ چند شنبه است؟

چهارشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۳ است.

 

عید نوروز ۱۴۰۳ چه ساعتی است؟

ساعت ۶ و ۳۶ دقیقه و ۲۶ ثانیه روز چهارشنبه ۱ فروردین