قتل داریوش مهرجویی کار اسرائیله / بهروز افخمی نظریه داد!

به گزارش باملین بهروز افخمی که با خنده های عجیب خود در محل قتل داریوش مهرجویی جنجال به پا کرده بود به تازگی نظر عجیبی در مورد قاتل یا قاتلان داریوش مهرجویی صادر کرد.

افخمی شب گذشته با انتشار یک ویدیو در صفحه اینستاگرامش گفت: «ممکن است قتل داریوش مهرجویی کار سرویس امنیتی اسرائیل باشد!»