قیمت برنج ایرانی افسار گسیخته شد! + لیست قیمت جدید

به گزارش سایت باملین، در پایان دومین هفته مهر ۱۴۰۳، قیمت برنج ایرانی درجه یک طبیعت به کیلویی ۹۲ هزارتومان رسیده است.

قیمت برنج ایرانی درجه یک طبیعت به کیلویی ۹۲ هزارتومان رسیده است. همچنین قیمت برنج هاشمی زرگیس در کیسه ۱۰کیلوگرمی یک میلیون و ۳۰۰ هزارتومان اعلام شده است.

قیمت برنج نیم دانه طارم گلستان نیز به کیلویی ۷۰ هزارتومان رسیده است. قیمت برنج استخوانی طارم شمال نیز کیلویی ۶۵ هزارتومان شده است. قیمت برنج معطر هاشمی گیلان سرازارع نیز ۱۱۵ هزارتومان است. برنج نیم دانه عطری مهمان نواز نیز کیلویی ۷۲ هزارتومان است.

قیمت انواع برنج ایرانی

نوع محصول وزن قیمت(تومان)
برنج هاشمی ممتاز طبیعت ۱۰ کیلوگرم ۹۲۰,۰۰۰
برنج طارم ممتاز گلستان ۱۰ کیلوگرم ۱,۲۹۹,۵۰۰
برنج هاشمی محلی دشتویل ۱ کیلوگرم ۱۴۶,۰۰۰
برنج نیم دانه طارم گلستان ۱ کیلوگرم ۶۰,۹۰۰
برنج طارم استخوانی شمال ۱۰ کیلوگرم ۶۵۰,۰۰۰
برنج هاشمی معطر گیلان سرازارع ۱۰ کیلوگرم ۱,۱۵۰,۰۰۰
برنج دودی سنتی هیزمی گیلان ۱۰ کیلوگرم ۶۰۰,۰۰۰
برنج نیم دانه هاشمی آقاجانیان ۱۰ کیلوگرم ۷۷۷,۰۰۰
برنج دودی سنتی آقاجانیان ۱۰ کیلوگرم ۸۰۰,۰۰۰
برنج دم سیاه درجه یک آقاجانیان ۱۰ کیلوگرم ۷۴۳,۰۰۰
برنج ایرانی عنبربو فوق ممتاز ۱۰ کیلوگرم ۱,۰۲۵,۰۰۰
برنج نیم دانه عطری مهمان نواز ۱۰ کیلوگرم ۷۲۰,۰۰۰
برنج نیم دانه هاشمی آقاجانیان ۱۰ کیلوگرم ۷۷۷,۰۰۰
برنج هاشمی زرگیس ۱۰ کیلوگرم ۱,۳۰۰,۰۰۰
برنج سرلاشه معطر گیلان زرین برکت ۵ کیلوگرم ۴۵۰,۰۰۰