قیمت کارخانه هایما ۷X مشخص شد / قیمت بازار آزاد چقدر گران تره؟

به گزارش سایت باملین، قیمت خودروی هایما ۷X محصول شرکت ایران‌خودرو توسط شورای رقابت مصوب شد.

قیمت خودروی هایما ۷X محصول ایران‌خودرو بر اساس مصوبه ۶۱۴ شورای رقابت مصوب شد.

پس از بررسی پیشنهاد کارگروه خودرو قیمت محاسبه شده خودروی هایما ۷X ، اعلامی توسط سازمان حمایت با اکثریت آراء حاضرین تصویب شد و بر این اساس قیمت فروش محاسباتی درب کارخانه تعیین شد.

قیمت درب کارخانه خودروی هایما ۷X معامل ۱۲.۷۴۴.۵۲۲.۹۹۹ ریال است.