لحاف در خواب برای یک زن متاهل از نظر قرآن و معبران معروف + با جزییات دقیق

دراین مطلب از سایت باملین لحاف در خواب برای یک زن متاهل از دیدگاه قرآن، حضرت یوسف و اما صادق (ع) و دیگر معبران معروف در حوزه تعبیر خواب را آماده کرده ایم. اگر دوست دارید لحاف در خواب برای یک زن متاهل را با جزئیات بیشتر بدانید در ادامه مطلب همراه ما باشید.

پتو در خواب برای زن متاهل معانی زیادی دارد، زیرا پتو چیزی است که انسان را از سرما حفظ می کند و کمتر خانه ای پیدا می شود که بدون پتو نباشد، به خصوص در زمستان که متروک نشده باشد. اما آیا ظاهر در خواب در حقیقت درجه اهمیت یکسان است؟ این را از طریق سایت باملین خواهیم آموخت.

لحاف در خواب برای یک زن متاهل

پتو برای گرمایش استفاده می شود و می تواند از مواد زیادی مانند پنبه، پشم و ابریشم ساخته شود و در خواب در حالت های مختلف مانند پتو پاره یا کثیف و رنگ آن یافت می شود. در خواب متفاوت است و هر یک از این موقعیت ها اغلب تعبیر متفاوتی از لحاف در خواب برای زن متاهل دارد.

اگر زن شوهردار در خواب لحافی ببیند چنین تعبیر می شود:

 • لحاف برای دختر متاهل اغلب به شوهر تعبیر می شود و هر چه لحاف سنگین تر باشد، وابستگی او به شوهر بیشتر می شود.
 • اگر در خواب لحافی ببینید که اغلب زرد است، بیانگر آن است که زن متاهل ممکن است به بیماری سختی مبتلا شود که درمان آن دشوار است.
 • اگر زن متاهلی خواب لحافی را ببیند که غالباً سبز است، بیانگر آن است که این زن صالح است و می تواند شوهرش را راضی کند و فرزندان خود را تربیت کند.
 • اگر در خواب زن متاهل، لحاف زیبا و تمیز بود، نشان دهنده خوشبختی او در زندگی است و به زودی مژده به او خواهد رسید.
 • اگر در خواب لحاف بدوزد، بیانگر آن است که مشاجره او با شوهرش تمام می شود و رابطه او با او بهتر می شود.
 • اگر زنی متاهل در خواب لحاف صورتی ببیند، نشان دهنده خوشبختی و ثباتی است که در زندگی با همسرش از آن برخوردار است.
 • تصور یک زن متاهل از یک لحاف سفید که زیبا به نظر می رسد نشان دهنده ثروت مادی شوهرش، عشق او به او و صمیمیت او با او است.
 • لحاف سیاه در خواب زن متاهل نشان دهنده ناسازگاری او و شوهرش است.
 • اگر در خواب زن متاهل لحاف پاره شود، بیانگر مشکلات در زندگی خانوادگی و روابط بد بین آنها است.
 • معنی لحاف در خواب زن باردار

  پس از دانستن معنی لحاف در خواب برای زن متاهل، باید معنای این خواب را روشن کنیم، اگر این زن باردار باشد، خواب لحاف را می توان به زن باردار تعبیر کرد. نکات زیر:

 • بخیه زدن در خواب زن باردار به این معنی است که با خواست خداوند، روند زایمان آسان می شود.
 • اگر زن حامله ای در خواب خود را با لحاف پوشانده ببیند، بیانگر آن است که نوزادی که از آن زن به دنیا می آید، انشاءالله پسر خواهد بود.
 • دیدن لحاف در خواب یک زن باردار بیانگر عشق شوهرش به او و توانایی او در مسئولیت پذیری است.
 • اگر زن حامله در خواب لحاف پشمی ببیند، به معنای فواید بسیار و رزق و روزی بسیار است که به او می رسد.
 • اگر زن باردار برای نوزادش لحاف کوچکی بخرد به این معنی است که فرزندی سالم و شاد به دنیا خواهد آورد.
 • همچنین تمیز کردن لحاف خانم باردار نشان دهنده سهولت زایمان و سلامت نوزاد است.
 • در خواب زن باردار، اگر نوزاد را در لحاف بگذارد، بیانگر امنیت جنین و زایمان آسان و سلامت مادر و جنین است.
 • همچنین بخوانید : تعبیر خواب سرد

  تعبیر لحاف در خواب ابن سیرین

  تعبیر خواب لحاف در خواب ابن سیرین تعابیر زیادی دارد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • به گفته ابن سیرین دیدن لحاف در خواب به این معناست که بیننده در خواب کنیز می خرد.
 • دیدن لحاف در خواب نیز بیانگر حالت خوشبختی است که بیننده خواب تجربه خواهد کرد.
 • اگر لحاف سوخته، بریده شده یا پاره شده باشد، این نشان می دهد که او با همسرش مشکل دارد.
 • دیدن لحاف در خواب ابن سیرین پوشیده و شاهدی بر آرامش و سکون در رابطه مرد با همسرش.
 • قالیچه در خواب بیانگر زندگی شاد در ازدواج زن و مرد است.
 • دیدن لحاف برای دختر در خواب بیانگر موقعیتی است که از آن لذت خواهد برد.
 • همچنین بخوانید : تعبیر خواب پتو پوشاندن بیمار

  معنی لحاف در خواب نابلسی

  از دیدگاه ابن سیرین، هر مورد از دیدن لحاف در خواب معنایی متفاوت دارد و این امر در موارد زیر مشهود است:

 • به گفته نابلسی، اگر لحاف تمیز بود برای بیننده خوب بود که بخوابد.
 • اگر رنگ تیره یا سیاهی بر لحاف غالب باشد، بیانگر نفرت، نفرت یا کینه توزی نسبت به خواب بیننده است.
 • اگر لحاف بلند باشد نشان دهنده فراوانی رزق است، اما اگر لحاف کوتاه باشد نشان دهنده کمبود رزق است.
 • اگر بیننده خواب خود را در حال تمیز کردن لحاف ببیند، نشان دهنده سود یا خیری است که در راه اوست.
 • همچنین بخوانید : تعبیر خواب پتو پوشاندن روی خواب

  شرح خواب لحاف ابن شاهین

  به گفته ابن شاهین، دیدن لحاف در خواب معانی زیادی دارد، از جمله:

 • دیدن لحاف در خواب ابن شاهین اغلب بیانگر زنی است یا اینکه بیننده در حال خریدن برده است.
 • اگر لحاف ابن شاهین دزدیده، پاره یا سوزانده شود، بیانگر آن است که مشکلات آشکاری بین او و همسرش و شکافی در روابط آنها ایجاد خواهد شد.
 • اگر بیننده لحافی کثیف ببیند، به این معنی است که زنی خواهد داشت که با او، عقاید و سبک زندگی او مطابقت ندارد و او همسری بد و تیزبین خواهد بود.
 • دیدن لحاف سیاه در خواب، بیانگر آن است که مردی همسری خواهد داشت که از زهد و تقوا بهره مند است و یا غمگین و نگران می شود و چیزی بر او اثر می گذارد.
 • به گفته ابن شاهین دیدن لحاف نو و تمیز در خواب دو تعبیر دارد، می تواند به معنای حیثیت و علم بسیار باشد یا به معنای تهیه همسری عالم و پارسا باشد.
 • اگر لحاف بیشتر آبی باشد نشان دهنده سهولت بارداری زن، ایمنی او و سلامت جنین اوست.
 • برای ابن شاهین، لحاف قرمز در خواب نشان دهنده درگیری بین مردم است و این درگیری اغلب بر سر زنان است.
 • لازم به ذکر است که اگر شکل و ظاهر لحاف درست باشد، خواب نویدبخش است و اگر شکل و ظاهر لحاف خراب شود، خواب هشدار دهنده است.