ماجرای خواستگاری خواهران دوقلوی تبریزی از برادران دوقلو

نیم قرن پیش، خواستگاری ملیحه و منیژه از نصرت و اژدر به بن بست خورد.

به گزارش اطلاعات، ۵۰ سال پیش خواهران دو قلوی تبریزی در یک سنت شکنی خبرساز از برادران دو قلوی تبریزی خواستگاری کردند. روزنامه اطلاعات ۲۱ اسفند ۱۳۵۲ گزارشی از این خواستگاری پُر خبر منتشر کرده است. گزارش را بخوانید و عکسی از نصرت و اژدر در کنار خبرنگار اطلاعات در تبریز تماشا کنید.