مالیات پزشکان در تعرفه‌ ها پنهان است!

به گزارش باملین به نقل از مهر، رضا لاری پور گفت: جامعه پزشکی بر این باور است که وقتی تعرفه‌ها به شکل دستوری تعیین می‌شود، مالیات این تعرفه‌ها در درون آن نهفته و مستتر است. در واقع، می‌توان گفت که جامعه پزشکی، مالیات خود را پیشاپیش با این تعرفه‌ها داده است.

 

وی افزود: واقعیت این است که مالیات را بر درآمد می‌گیرند و آنچه در تعرفه‌های واقعی می‌بینیم؛ این است که ارائه دهندگان خدمت ضرر می‌کنند و خیلی از مطب‌ها تعطیل می‌شود و اتفاقات دیگری برای حرفه پزشکی رخ می‌دهد.

 

لاری پور تاکید کرد: وضع مالیات بر تعرفه‌های دستوری، عملاً معنی ندارد، چون مالیات را از درآمد می‌گیرند. اما، درآمد جامعه پزشکی دچار اشکال است و به نظر می‌رسد استفاده از جامعه پزشکی برای پایلوت برنامه‌های اقتصادی، خیلی درست نباشد.

 

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، با ذکر مثالی گفت: در بازار طلافروشی، قیمت‌ها دستوری نیست و هر لحظه و ثانیه دچار تغییر می‌شود و مالیات گرفتن از این صنف، طبیعی است. اما، اگر بخواهیم منصفانه به موضوع مالیات جامعه پزشکی نگاه کنیم؛ با تعرفه‌های غیرواقعی، در حق پزشکان اجحاف می‌شود.

 

وی افزود: برای گرفتن مالیات از درآمد پزشکان، باید تعرفه‌ها واقعی شود و یا اینکه مالیات نباید گرفته شود. زیرا، به گفته مسئولان سازمان امور مالیاتی، بعد از جامعه هتلداران؛ جامعه پزشکی در رده دوم بیشترین پرداخت کنندگان مالیات قرار دارند.