مخزن خودروهای دوگانه سوز به صورت رایگان تعویض می شود!

به گزارش باملین و به گفته رییس هیات مدیره انجمن صنفی سی‌ان‌جی کشور، مخازن سوخت CNG تاکسی ها به طور رایگان تعویض می شوند.

 

محسن جوهری رئیس هیات مدیره انجمن صنفی سی‌ان‌جی کشور در خصوص اخرین وضعیت تعویض رایگان مخازن تاکسی ها گفت:ما منتظر سازمان برنامه و بودجه هستیم که منابع مالی را به ما تخصیص دهند.

به گفته او،میزان منابع که باید تخصیص یابد به میزان تاکسی ها است،به طور کلی باید یک مبلغ به صورت الحساب تخصیص دهند تا کار تعویض آغاز شود.

جوهری در پاسخ به این سوال که آیا تعویض مخازن قبل سال انجام خواهد شد گفت: این طرح باید قبل سال ۱۴۰۳ انجام شود ما تمام تلاشمان این است که پروژه هرچه سریعتر انجام شود

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی سی‌ان‌جی کشور گفت: باتوجه به اتفاقات که در جایگاه ها به دلیل فرسودگی مخازن در حال انجام است این طرح تعویض رایگان مخازن تاکسی باید تسریع شود،چرا ریسک انفجار در جایگاه ها افزایش یافته است.

او ادامه داد: ما در خواست داشتیم که خودروهای شخصی هم در این طرح تعویض رایگان مخازن قرار گیرند که متاسفانه در این مرحله قرار نگرفته اند و امیدواریم در ویرایش مصوبه هیئت وزیران این طرح قرار گیرد.

او گفت: باتوجه به قیمت بالای مخازن مردم توان تعویض مخازن را ندارند و اگر ما می‌خواهیم ارتقا ایمنی خودروهای دوگانه سوز انجام شود باید دولت ما را همراهی کند.