مرگ مردان در ایران بیشتر است

به گزارش باملین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، بر اساس اطلاعات موجود در ثبت احوال در ۹ ماهه امسال مردان ۵۶/۴ و زنان ۴۳/۶ درصد از ثبت فوتی‌ها را به خود اختصاص داده اند که این میزان در مدت مشابه سال قبل برابر ۵۶/۹ درصد برای مردان و ۱ /۴۳ درصد برای زنان بوده است.

گفتنی است، آمارهای ثبت شده در سازمان ثبت احوال کشور نشان می‌دهد در مقابل هر ۱۲۹ مرد فوت شده، ۱۰۰ زن فوت شده اند. همچنین در مقایسه ۹ ماهه امسال با مدت مشابه سال قبل ثبت فوت مردان ۰.۵ درصد افزایش و زنان ۰.۵ درصد کاهش داشته است.

بر اساس این گزارش، در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ تعداد ۳۲۱۷۹۳ رویداد فوت به ثبت رسیده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل با تعداد ۳۱۳۸۱۷ رویداد فوت ثبت شده، ۵/۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد