مطالب: خرید و رفتن به بازار برای دختر مجرد، متاهل، باردار، مطلقه، خریدن لباس و سبزی، خواب دیدم در بازار قدم بزنم و برای ابن سیرین و غیره چیزی نخریدم. ▼ از نظر قرآن و معبران معروف + با جزییات دقیق

دراین مطلب از سایت باملین مطالب: خرید و رفتن به بازار برای دختر مجرد، متاهل، باردار، مطلقه، خریدن لباس و سبزی، خواب دیدم در بازار قدم بزنم و برای ابن سیرین و غیره چیزی نخریدم. ▼ از دیدگاه قرآن، حضرت یوسف و اما صادق (ع) و دیگر معبران معروف در حوزه تعبیر خواب را آماده کرده ایم. اگر دوست دارید مطالب: خرید و رفتن به بازار برای دختر مجرد، متاهل، باردار، مطلقه، خریدن لباس و سبزی، خواب دیدم در بازار قدم بزنم و برای ابن سیرین و غیره چیزی نخریدم. ▼ را با جزئیات بیشتر بدانید در ادامه مطلب همراه ما باشید.

در سال ۲۰۲۱، ما به شما تعبیر رایگان تعبیر خوابها و رؤیاها را برای بزرگترین مفسران مانند ابن سیرین، النبلسی، ابن شاهین و الواسمی ارائه می دهیم، از جمله تعبیر نمادهای مختلف همانطور که در کتب مفسران ذکر شده است.

مطلب: خرید و رفتن به بازار دختران مجرد، متاهل، باردار، مطلقه، خرید لباس و سبزی، خواب دیدم در بازار قدم می زنم و برای ابن سیرین چیزی نخریده ام و… ▼

 1. در بازارهای زیارت، جهاد، بهره، ذلت، جنگ، وسوسه، وسوسه، رزق، نظم و جشن بگردید.
 2. هر که ببیند بازار پر از مردم است و به آنچه می خواهد خوب است، پولش را خرج می کند و سودش را زیاد می کند.
 3. رفتن به بازار در خواب به این معنی است که در برنامه ای موفق می شود، اما برخی از اتفاقات و نقشه هایی که در آن مدت ذهن او را تیره می کند، آشکار می شود و همچنین به او توصیه می شود که از اصول خود پیروی کند.
 4. و اگر بیننده صاحب کسب و کار باشد، به این معنی است که تلاش زیادی می کند و از یکی از اعضای خانواده کمک مالی می کند تا برای ازدواج آماده شود.
 5. بینایی نیز حکایت از افزایش غذا دارد و زندگی آرام و بدون مشکل مالی خواهد داشت. و خوشبختی کسی که در خواب به بازار می رود کم نمی شود زیرا روزش پر از حرکت است. در این مدت مژده هایی به او می رسد که به او آرامش مالی و معنوی می دهد و هدیه ای دریافت می کند.
 6. انسان در خواب می بیند که خرید کند، اما اگر چیزی را که خریده به خاطر نیاورد، به این معنی است که روزهای طوفانی در پیش است.
 7. علاوه بر این، این شرم برای آماده شدن برای ختنه پسرش یا برای عروسی یا نامزدی مژده است.
 8. این بینش پیشرفت های خوبی را نشان می دهد که او را مضطرب می کند و به دلیل زندگی کاری طولانی و شدیدش نمی تواند وقت یا زمان زیادی را برای خود بگذارد، اما از این وضعیت شکایت نخواهد کرد.
 9. بازگشت از بازار بدون خرید به این معنی است که خواب بیننده که زندگی تعبیر خوابیی دارد و بیش فعال است به دلیل تغییرات مداوم نمی تواند هیچ یک از برنامه های خود را انجام دهد و در این مدت گفتگو خواهد کرد. که ذهن او را گیج می کند و تحت تأثیر خارجی این کار را انجام می دهد
 10. هر که او را در بازار می بیند، فردی رنگارنگ و بینا است که مدام در جستجو است و ادعا می کند که شخصیتش شکوفا شده است.
 11. رفتن به بازار، حمل پیام یا اعتماد به فالگیر یا شخصی است که آن را انجام داده و حفظ کرده است. گفتند: چه شد این رسول که غذا می خورد و به بازار می رفت؟
 12. بازار محل داد و ستد، خرید، فروش و چانه زدن است که این امر نیز مشهود است.
 13. مقصود از بازار، بازار است (با گشایش رود سن) یعنی هدایت مردم و سوق دادن آنها به سمت آنچه می خواهند و به نفعشان است و گاهی به سمت آنچه نمی خواهند و مجبور به انجام آن هستند.
 14. کلمه بازار بد شده است (به خصوص اگر در میان مردم سوریه تلفظ شود).
 15. بازار اغلب نمادی از شورش، فریب، دروغ و شهادت دروغ است. و حدیث پیامبر در بازارها معروف است: اولاً وارد بازار نشوید و از آن خارج نشوید، زیرا در آن تخم و مرغ شیطان است. کلمه «بد» و «فرش» به معنای نزاع و زمزمه ای است که در ذهن مردم آن محل کاشته می شود.
 16. و بازار گاو خفته اگر آنچه در آن فروخته می شود فربه باشد نشانه سالهای حاصلخیز است و اگر لاغر یا لاغر باشد سالهای عقیم است.
 17. بازار شتر گواه این فروشگاه پرطرفدار خارجی است
 18. بازار الاغ راه رفتن اثبات است
 19. بازار چوبی گواه تجمع افراد بد اخلاق است
 20. بازار اسب گواهی بر شهرت است
 21. بازار مرغ ستایش می شود و بازار طلا محل ملاقات بدعت گذاران و ورود به این گناه است.
 22. بازار برده ها خوب بود، غم و اندوه و داد و ستد سودآور و بی نیازی و رهایی از فقر و فقر و تنگدستی و رزق و روزی حاکم بود و می گفتند برده فروشی بهتر از خریدن آنهاست.
 23. و هر کس در خواب ببیند که در یکی از بازارهایی است که در آن تجارت می کند یا در راه خدا جهاد می کند یا عمل صالح انجام می دهد، این خدای متعال به او پاداش می دهد و ثوابش را زیاد می کند و او را از عذاب نجات می دهد. خداوند. خداوند متعال می فرماید: ای مؤمنان، آیا اجازه بدهم کاری کنید که شما را از عذاب دردناک نجات دهد؟
 24. و هر که در بازار زنان بسیار ببیند، نشانه بدی های بسیار است در آن بازار، و گویند که خرید و فروش و دنیا طلبی برای خانواده او بسیار است و چه بسا کارگری برای خرید آن نزد او آمده باشد. او نیاز داشت
 25. شهربازی خوب نیست
 26. و رؤیت بازار مرغان محل خدمتگزاران بود و محل سخنرانی نامیده می شد.
 27. بازار گوسفندان گواه جایگاه پیرمردان و پیرزنان در میان بزرگ ترین مردان است
 28. بازار تشک در خانه سلطنتی به این دلیل تعبیر می شود که محل نگرش ها است و تشک بر حسب موقعیت یا زن هر فرد بر حسب نیاز او تعبیر می شود.
 29. Fabric Market راهنمای فروشگاه های ژاکت و لامپ است
 30. از نظر تجارت عمده، بازار پول را ستوده اند، زیرا جایگاه ارواح است و ورود پادشاهان به بازارها پسندیده نیست و گفته شد: اشکالی ندارد.

ابن سیرین در کتاب تعبیر کبیر خواب می گوید: بازار در خواب مسجد یا مسجد است و مسجد در خواب به معنای بازار است زیرا هر دو سود و ثواب و سود و ثواب دارند.

بازار تعبیر خوابیی می تواند نشان دهنده یک میدان جنگ یا میدان جنگ باشد که در آن یک گروه برنده و یک گروه بازنده است.

بازاری که در خواب دیده می شود، مکان ثواب و سود است، مانند نقش علم و موسم حج.

معنای بازار تعبیر خوابیی از آنچه در آن خرید و فروش می شود گرفته می شود. این تعبیر تا زمانی معتبر است که بازار برای بیننده مجهول باشد، یعنی در بیداری مجهول باشد.

بازار گوشت در تعبیر شبیه به محل جنگ است که خون در آن ریخته می شود و بازار جواهر و مروارید و طلا شبیه حلقه های خاطره یا خانه های علم (مدرسه و دانشگاه) است.

صرافی یا بازار پول (ارز) معمولاً به دلیل قیمت گفتار و وزن یا تعادل به خانه یا مقر حاکم منتقل می شود.

ابن سیرین نیز می گوید: هر که در بازار نامعلومی بیابد و در آن کالایی خرید و فروش نکند، اگر در میدان جهاد بیدار باشد، شهادت را از دست می دهد و به عنوان فردی ضعیف و بیمناک از آن دوری می کند. و اگر طلبه باشد و در خواب ببیند که وارد بازار نامعلومی شد و آنچه را که باید از آن به دست آورد از دست داد، پس از بیدار شدن فرصت کسب علم و کسب منافع آن را از دست می دهد و اگر متصدی باشد. در هر یک از آنها نماز مشترک را در مسجد ترک می کند.

و اما کسی که در خواب ببیند چیزی از بازار می‌دزدد تا بفروشد یا بخرد، اگر در جهاد یا جنگ یا جنگ باشد، دشمن او را می‌گیرد و اگر در حج او را نهی کند مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد. یا شکار می کند او از چیزی که خداوند در موسم حج اجازه نداده لذت می برد.

اگر بیننده عالم یا معلم باشد و در خواب ببیند که از بازار دزدی می کند، در بیداری به قلدر خیانت می کند یا کسانی را که برای علم با او می نشینند فریب می دهد.

و اما بازار معروف: هر که آن را پر از مال و کالا ببیند و ببیند که آتشی در آن شعله ور شود، یا ببیند که باد در آن می وزد، اهل بازار سود می برند. نفاق و انحراف رشد می کند تا جایی که چیزی از آنچه انجام داده اند یا انجام داده اند باقی نمی ماند.

اگر اهالی بازار ببینند که خوابند یا خوابند و او مغازه‌ها، دکان‌ها یا دکان‌ها را بسته ببیند، ممکن است آن بازاری که ناظر در بیداری می‌شناسد، راکد و شلوغ باشد و تنبلی یا ضرر و زیان برای آمدن مردم داشته باشد.

اما اگر ببیند که بازار از جایی به جای دیگر به خوبی یا بهتر از مکان آشنای او نقل مکان کرده است، بیننده خواب از موقعیتی به موقعیتی می رود که از او بهتر است.

اگر در خواب ببیند که دلال سفال و معدن هستند سودش کم می شود و درآمد یا حقوقش کم می شود.

اگر تاجران فرنی و ماهیتابه را در بازار ببینند، بازار به دلیل آتش سوزی، سیل، ویرانی یا بلایای دیگر متضرر می شود.

مفسران و در رأس آنها ابن سیرین اتفاق نظر داشتند که بازار نمادی از اوضاع و احوال و گسترش جهان است، نشان دهنده وسعت دنیا و فراوانی سود و گاه ناآرامی یا هرج و مرج ناشی از مراجعه کنندگان به آن است. اماکن عمومی و شورش نشان می دهد.

هر که در خواب ببیند که از بازار کسب درآمد می کند یا در آن زندگی می کند و در آن زندگی می کند خیر و فایده را در واقع می بیند و در تعبیر او ستوده می شود. هموار بودن کارها در این دنیا و بازار خالی یا ساکت، بیانگر بیکاری، قطع اموری مانند سفر یا ازدواج و دیگر اهداف و نیازهای دنیوی است.

هر کس در خواب ببیند که یک نوازنده در بازار اذان می‌دهد، مرگ شخص مشهوری را به دست مردم شهر یا محل تعبیر می‌کند.

و هر که در خواب ببیند که جنازه‌ای را به بازار می‌برد، بیننده خواب به آنچه نیاز دارد می‌رسد و اگر در تجارت یا معامله باشد از آن سود می‌برد.

هر که در خواب ببیند در بازار حاجت انسان را برآورده می کند، یعنی «خدایا تو را حفظ کن»، ثواب یا مسئول بازارها می شود، زیرا هر که رئیس قومی باشد کار را آسان می کند.

بازار ترجمه با صوفی زاده یوتیوب

بازار تعبیر خواب – یوتیوب

تعبیر خواب – یوتیوب