معروف‌ترین قاتل زنجیره‌ای تهران اعتراف کرد

یک صفحه اولین اطلاع رسانی رسمی درباره دستگیری علی اصغر بروجردی معروف به اصغر قاتل بود. بامیه فروشی که در بغداد ۲۵ نفر و در تهران ۸ نفر را به قتل رسانده بود.

به گزارش باملین، ماموران او را در پنج شنبه ۱۰ اسفند پس از ردگیری چند قتل در حوالی تهران یافتند و ۶ روز بعد اولین اعترافات او منتشر شد.

معروف‌ترین قاتل زنجیره‌ای تهران اعتراف کرد