معنی ادرار در خواب از نظر قرآن و معبران معروف + با جزییات دقیق

دراین مطلب از سایت باملین معنی ادرار در خواب از دیدگاه قرآن، حضرت یوسف و اما صادق (ع) و دیگر معبران معروف در حوزه تعبیر خواب را آماده کرده ایم. اگر دوست دارید معنی ادرار در خواب را با جزئیات بیشتر بدانید در ادامه مطلب همراه ما باشید.

ما خدمات تعبیر خواب و رؤیا ۲۰۲۱ را برای بزرگ ترین مفسران مانند ابن سیرین، النبلسی، ابن شاهین و الواسمی، از جمله تعبیر نمادهای مختلف که در کتب مفسران آمده است، به شما پیشنهاد می کنیم.

تعبیر گاو نر در خواب ابن شاهین تعبیر گاو نر در خواب تعبیر دیدن گاو نر از ابن سیرین نیک دیدن گاو نر در خواب شیطان دیدن گاو نر در خواب

موضوع: بخواب، روی تخت ادرار می کند، پسر بچه به لباس من ادرار می کند، برای دختر مجرد، برای زن متاهل، برای زن باردار، برای ابن سیرین، ادرار در حمام، توالت، در اتاق، ادرار می کند.

معنی ادرار کردن در خواب

 1. برای خانم ها مشکل یا ایده ای وجود دارد که در دوره های بعدی به او ارائه می شود و از آن شک و تردید زیادی به خود پیدا می کند، اما این فکر می تواند برای او مفید باشد و این بینش می تواند به معنای که صاحب بینایی در شیر دادن به فرزندش مشکل خواهد داشت.
 2. تعبیر ادرار کودک بیانگر آن است که بیننده خواب در صورت کارمند بودن ارتقاء می یابد و شاید جراحت یا آسیبی از او و شوهرش برطرف شود.
 3. بول کردن در خواب معمولاً به معنای خرج کردن است، پس هر که در خواب ببیند در جای نامعلومی بر خود ادرار کرده است بیننده با زنی از آن محل ازدواج می کند.
 4. هر که گمان کند در قربانگاه ادرار می کند، پسری خواهد داشت.
 5. و اما کسی که در خواب ببیند که خون می‌دهد، به زنی نزدیک می‌شود که برای او جایز نیست و نمی‌دانست.
 6. کسی که گمان می کند درست ادرار می کند، ولخرجی است و نمی داند چگونه خرج کند.
 7. هر که در خواب ببیند که در برابر عابران ادرار می کند یا ادرارش بوی ناخوشایندی می دهد، دیدن آن معنایی است که برای او درک می شود.
 8. هر که در خواب ببیند که در حال ادرار کردن است، مالی خرج می کند که به او برمی گردد
 9. هر که در خواب ببیند که در چاهی اجابت مزاج کرد، از کسب حلال انفاق می کند.
 10. اگر پل را در وسط اتاق دیدید نشان دهنده حسادت و نفرت برخی از نزدیکان شماست.
 11. اما اگر خواب ببینید در جعبه ادرار می کنید، بیانگر آن است که از یک عادت قدیمی و آزار دهنده خلاص خواهید شد.
 12. اگر خواب ببينيد كه ادرار مى كنيد، بيانگر آن است كه هديه كوچكى از كسى كه بسيار دوستش داريد به شما خواهيد داد.
 13. و اگر در خواب فردی را در حال ادرار دیدید، بیانگر آن است که این شخص منتظر سخنان زیبا یا هدیه ای برای شماست.
 14. اگر در خواب کودکی را در حال ادرار ببینید، بیانگر آن است که در آینده ای نزدیک زندگی شادی خواهید داشت
 15. اگر خواب ببينيد كه نمي توانيد ادرار كنيد و ادرار كردن براي شما مشكل است، بيانگر آن است كه براي رفع مشكلات خود از دوستي كمك مي گيريد.
 16. اگر خواب ببینید که میل خود را به ادرار کردن کنترل می کنید، بیانگر آن است که زمان کافی برای در میان گذاشتن راز خود با یک دوست یا دوست نزدیک خواهید یافت.
 17. بوی ادرار در خواب بیانگر این است که در زمینه حرفه ای خود در مسیر درستی قرار دارید
 18. اگر خواب ببينيد لباس شما به ادرار آغشته شده است، بيانگر آن است كه كسى سعى مى كند شما را تحقير و تحقير كند.
 19. و کسى که در خواب ببیند در قسمتى از راه بول کرده و مقدارى از بول را در خود نگه داشته است، رؤیت او حاکى از از بین رفتن مقدارى از مال و بقاى او است، اگر صاحب بینا باشد. یکی از اهل بن. صاحبان پول، مراقبت و بقای دیگران
 20. هر که در خواب ببیند بر جامه بول کرده است اگر مجرد باشد ازدواج می کند و اگر متاهل باشد صاحب فرزند می شود.
 21. ادرار به معنای حرکت به سمت غم، اضطراب و آرامش بعد از استراحت فردی است که بعد از ادرار وارد توالت می شود.
 22. هر که آن را ببیند بول می کند و آرام می گیرد، پول خرج می کند و جبران می کند و به آن باز می گردد.
 23. و هر که ببیند در توالت یا حمام یا جایی که برای تسکین نفس تعیین شده است ادرار می کند، این راه خوبی است.
 24. هر کس در این مکان زیاد بول کند و مدّت زیادی بول کند یا زیاد بول کند، هدر دادن مال و مقام یا شغل است یا رغبت خود را از دست می دهد و برای مردم مال است. فقیر.
 25. و هر کس اعم از زن یا مرد ایستاده بول کند، مال خود را از روی نادانی از دست می دهد و در کار زشتی که ممکن است موجب گناه شود، مصرف کند.
 26. نوشیدن ادرار زن و مرد در هر حال حکایت از سوء ظن به روش های پول سازی دارد.
 27. و هر کس در حضور مردم بول کند و آنان را ببیند که بول خود را در دست گرفته یا با آن مدفوع می کنند، پسری خواهد داشت که در میان مردم جایگاهی خواهد داشت و بسیاری از او پیروی می کنند.
 28. هر کس با کسی ادرار کند و ادرار بین آنها بیفتد با هم فامیل می شود.
 29. هر کس ببیند که یکی از آشنایانش بر او بول کرده است، بینا را خوار می کند.
 30. هر کس ببیند در خانه کسی که می‌شناسد یا در روستایی یا روستایی برای مردم بول می‌کند، با آن‌ها ازدواج می‌کند و خویشاوند آن‌ها می‌شود.
 31. و کسى که در حالى که مردم به او مى نگرند، بول کند، دلالت بر فاش شدن رازى دارد که پنهان کرده است، که مربوط به فحاشى یا سرقت مالى یا گناه کبیره است، که بعضى آن را به فقر زیاد تعبیر مى کنند. و عدم حیا و جوانمردی برای بیننده.
 32. و کسى که در جاى نامعلوم بول کند به معناى ازدواج با مرد یا زن مجرد است
 33. و اینکه ازدواج در آن محل صورت می گیرد یا طرف مقابل ساکن آن منطقه باشد
 34. هرکسی که در بازار یا هر مغازه بازار پیشنهاد دهد، در آن بازار پاداش خواهد گرفت.

تعبیر دیگری از نماد ادرار در بینایی شما

بول کردن در خواب تعابیر مختلفی دارد، تعبیر ابن سیرین، تعبیر نابلسی و تعبیر گابان شاهین، ابن سیرین می گوید شخصی که در خواب بول کند نشان از حرام مال دارد. اما اگر خواب ببیند در جای نامعلومی ادرار می کند، بیانگر آن است که این شخص در آن مکان با زنی ازدواج می کند و وارد او می شود، یعنی این شخص پولی خرج می کند و این پول به او باز می گردد و شخصی که در آن بول می بیند. چاه در خواب به این معناست که پول خود را خرج می کند و منشأ آن پول حلال است. و اما کسى که در خواب خود را در حال ادرار بر مال خود ببیند، به این معناست که مال نجس دارد.

تعبیر خواب ابن شاهین بول

ابن سیرین گفت: کسی که در خواب ببیند در جای خود ادرار می کند، یعنی این مکان با رنج و تاریکی احاطه شده است، اما این تاریکی و رنج از خانه دور می شود، خواب می بیند که بول کرده است، ولی ادرار نیست. flowing پر است، یعنی این شخص پولش را از دست می دهد، اما مقداری از آن را به راحتی از دست می دهد و بقیه آن را با خستگی از دست می دهد شما به خاطر این مورد ضرر خواهید کرد.

شخصی در خواب می بیند که در خواب ادرار می کند و می بیند که شخص دیگری در همان خواب و در همان جا ادرار می کند و ادرار آنها یکی شده است، یعنی رابطه یا ازدواجی بین آنها اتفاق می افتد. اما اگر خواب ببیند که در خواب زیاد ادرار می کند و آن شخص واقعاً ثروتمند است، معنایش این است که آن شخص مال خود را خرج می کند و فقیر می شود، اما اگر در خواب ببیند که در خواب ادرار می کند و مردم ادرار او را حمل می کنند. آن شخص پسر خوب و عاقلی خواهد بود و مردم از او پیروی خواهند کرد.

تعبیر اضافی نماد گاو نر و گاو نر در خواب

شرح رؤیت ابن سیرین

ابن سیرین ذکر کرده است که دیدن شخصی در خواب به گونه‌ای که بول می‌کند یا کسی او را می‌شناسد یا نمی‌داند که در خواب ادرار می‌کند، نشانه‌های متعددی دارد که برخی خیر و برخی شر است. و تعبیری که در این مقاله خواهد آمد در مورد زن و مرد صدق می کند.

دیدن ادرار در خواب خوب است

 1. علما و مفسران می‌گویند مردی که در خواب ببیند در جایی بول می‌کند و حقیقتاً آن را نمی‌داند، ممکن است دلالت بر ازدواجش با زنی باشد که اهل آن محل است.
 2. مرد متاهلی که در خواب ادرار می کند ممکن است به این معنی باشد که برای چیزی پول زیادی خرج می کند، اما این هزینه ها برای او سود و منفعت به همراه دارد.
 3. و هر کس او را در حال ادرار در چاه آب ببیند، مال او حلال است.
 4. و دیدن مردی که در عبادتگاه یا عبادتگاهی مانند محراب یا مسجد ادرار می کند، بیانگر آن است که برای او فرزندی به دنیا می آید که این امر بزرگ و دانشی است که به سود او خواهد بود.
 5. و هر کس در خواب ببیند که بر یکی از کتب مقدّس (استغفار از خداوند متعال) مانند تورات، انجیل یا قرآن ادرار می کند، ممکن است فرزندانی بیاورد که حافظ کتاب خواهند شد. از خداوند متعال.
 6. و کسى که در خواب ببیند که دارد ادرار مى کند، ولى در را قفل کرده است و بولش تمام نشده است، این به او هشدار مى دهد که مال خود را از دست مى دهد یا مى رود و از یکى از گرفتارى ها و گرفتارى ها خلاص مى شود. .
 7. و کسى که در خواب ببیند در حال بول کردن است، سپس شخص دیگرى در همان جا با او بول کند و آن دو در هم آمیخته شوند، ممکن است دلالت بر برقرارى رابطه خویشاوندى بین بیننده و این شخص باشد.
 8. و کسى که ببیند در غسالخانه زیاد بول مى کند، ضرر مادى بزرگى است که اگر مال داشته باشد به او مى رسد، ولى اگر فقیر باشد به معناى آسایش و مال است. .
 9. و هر که خواب ببیند بول می کند و مردم خود را به این بول آغشته می کنند، یعنی کسی را به دنیا آورده است که مردم را رهبری می کند و از او پیروی می کنند.
 10. و اگر بیننده در خواب شیر ببیند (استغفار از خدا می کنم) و آن را شخصی که بیننده خواب می شناسد نوشیده باشد، ممکن است به این معنا باشد که مال بیننده توسط آن شخص خرج می شود.
 11. و هر که در خواب ببیند ادرارش آتش است، این خبر از تولد پسری است که صاحب قدرت و اعتبار است.
 12. و هر که خواب ببیند در جامه بول می کند، این مژده است برای مجردان که ازدواج کنند یا برای متاهلین بچه دار شوند.

شیطان در دیدن گاو نر در خواب

 1. و آنچه در کتاب تعبیر خواب ابن سیرین درباره بد دیدن ادرار در خواب آمده است.
 2. ابن سیرین ذکر کرده است که دیده می شود در حال ادرار کردن بر روی شیء معینی به این معناست که در خواب تاجر زیان زیادی می بیند.
 3. و هر کس در خواب ببیند که ادرار خود را نگه داشته است، بیانگر اختلافات و مشکلاتی است که بین او و خانواده اش به ویژه بین او و همسرش پیش خواهد آمد.
 4. و هر کس در خواب ببیند که شخصی بر او ادرار می کند، پیش بینی می کند که بیننده توسط این شخص ذلیل خواهد شد.
 5. و هر کس در خواب ببیند که خون می‌دهد، این هشدار می‌دهد که با زنی که بر او حرام است همبستر می‌شود، اما این را نمی‌داند.
 6. و هر که ببیند ایستاده بول می کند، از تونل های سنگین و ضایعات بیم نمی دهد.
 7. و شخصی که در خواب خود را در حال ادرار در برابر مردم ببیند یا اگر بیننده در خواب بوی بد ادرار خود را احساس کند در این صورت برای بیننده در خواب رسوایی بزرگی را نشان می دهد.

تعبیر ادرار در خواب – یوتیوب

تعبیر خواب ادرار – یوتیوب

علم تعبیر خواب در اسلام علم تفسیر رؤیا یا تفسیر رؤیا که به آن علم حقوقی اسلامی واحدی گفته می شود که احکام آن عمدتاً برگرفته از قرآن کریم و احادیث نبوی است و از نظر آکادمیک به رسمیت شناخته نمی شود و در دانشگاه ها و مؤسسات معتبر تدریس نمی شود. . هدف این علم تعبیر خوابی است که از جانب خداوند آمده و دارای معانی و تعابیری است که برای فرد یا جامعه در امور دینی و دنیوی مفید است یا آنچه به عنوان بینش حقیقی یا عادلانه بر اساس ایمان و ایمان اسلامی شناخته می شود. اهل سنت و جماعت.

تفسیر راوی در قرآن کریم در سوره یوسف با عبارت توئیل الحدیث می فرماید: و لهذا پروردگارت تفسیر احادیث را به تو می آموزد و برکات او بر تو باد. و يساحق ين ربابك عليم האקים، و از رؤيايي كه در قرآن كريم آمده است:

علم تعبیر خواب در اسلام از زمان پیامبر اسلام آغاز شد; همان گونه که در تعبیر خواب و تعلیم احکام تعبیر آنها، احادیث توسط آنان برای صحابه نقل شده است و آثاری در احادیث وجود دارد که نشان می دهد اصحاب خواب را تعبیر می کردند.