معنی سینه در خواب از نظر قرآن و معبران معروف + با جزییات دقیق

دراین مطلب از سایت باملین معنی سینه در خواب از دیدگاه قرآن، حضرت یوسف و اما صادق (ع) و دیگر معبران معروف در حوزه تعبیر خواب را آماده کرده ایم. اگر دوست دارید معنی سینه در خواب را با جزئیات بیشتر بدانید در ادامه مطلب همراه ما باشید.

ما خدمات تعبیر خواب و رؤیا ۲۰۲۱ را برای بزرگ ترین مفسران مانند ابن سیرین، النبلسی، ابن شاهین و الواسمی، از جمله تعبیر نمادهای مختلف که در کتب مفسران آمده است، به شما پیشنهاد می کنیم.

مضمون: رؤیای سینه برای دختر مجرد، برای زن شوهردار، برای زن مطلقه، برای مرد اعم از بزرگ، کوچک، کثیف، سفید، سیاه و غیره به ابن سیرین نازل شد.

معنی سینه در خواب

 1. سینه در خواب زن یا دختر مرد است، پس جمال او زیبایی او و فساد او فساد اوست.
 2. هر کس ببیند زنی به سینه او آویزان است زنا می کند و بدون شوهرش بچه دار می شود.
 3. اگر در سینه شیر ببیند اگر فقیر باشد ثروتمند می شود و اگر مجرد باشد نشان دهنده بچه دار شدن است.
 4. اگر زن جوانی این را ببیند نشان می دهد که حامله می شود و حاملگی او تمام شده است و اگر لباس غنی باشد فقیر می شود و پولش خراب می شود.
 5. اگر باکره و هوشیار باشد نشان دهنده عروسی او و اگر جوان و دور از زمان عقد باشد نشان دهنده مرگ اوست.
 6. هر که در خواب ببیند زنی را شیر می دهد که او را می شناسد و نمی شناسد، دلالت بر آن دارد که مدت زیادی مریض باشد، مگر اینکه زن حامله باشد، دلالت بر پسر دار شدن دارد.
 7. اگر زنی این خواب را ببیند دختری به دنیا می آورد
 8. اگر ببیند سینه هایش درشت و زیباست، یعنی اولاد و مال اوست.
 9. اگر بیند که افتادند، یعنی مرگ فرزندانش.
 10. بزرگ شدن سینه ها نشان دهنده بزرگ شدن سینه ها و در خانم ها نشان دهنده فسق است.
 11. اگر خواب ببیند که سینه‌هایش به سینه‌اش می‌چسبد، بیانگر آن است که اگر پیر شده باشد، از کسی که او را می‌شناسد، خبر بدی به او خواهد رسید.
 12. اگر بین زن و مرد جوان باشد نشان دهنده عشق است
 13. هر کس در خواب ببیند که سینه هایش درشت است و به عانه رسیده است، با زن حرام زنا می کند یا ازدواج حرام دارد و سینه ها در خواب دختر هستند، پس آنچه در آنها بود به دختر تعبیر می شود.
 14. کسی که در خواب ببیند با سینه های خودش سینه دارد، این اضافه دختر است
 15. هر که در خواب ببیند که سینه دارد، مرگ دخترش است و شیر سینه ها گران است و نشان دهنده پسر است.
 16. هر که ببیند در سینه اش شیر است، برای او یا صاحبش، شرف دارد که دنیا را زیاد کند، پس زنان نیز چنین است.
 17. اگر بیند که شیر در سینه دارد، اگر مجرد باشد، ازدواج می کند و پسری به دنیا می آورد، اگر فقیر باشد مژده است و اگر جوان باشد نشان دهنده طول است. از زندگی او
 18. اگر زن جوانی این را ببیند، حاکی از حامله بودن و وضع حمل است و بلندی سینه های مرد تا زمانی که به سینه او نرسد، دلیل بر شهوت بدون رضایت خداوند متعال است و علت آن را می گویند. مرگ کودکان
 19. بالا بودن بیش از حد سینه های زن نشان دهنده غم و اندوه شدید و سینه های مرد نشان دهنده حیثیت، موقعیت، سلامت و بیماری اوست. چه بسا سینه های مرد نشان دهنده برادران و دوستان و فرزندان و شوهرانی باشد که برایشان سودی ندارد و سینه زن دلیل بر عکس روزی خداوند متعال باشد.
 20. اگر ببیند که سینه او مانند سینه زن است و شیر از آن می چکد، یعنى براى فرزندانش قیام مى کند و آنچه را که براى زنان لازم است انجام مى دهد. شاید نشان دهنده یک دین باشد یا او بیماری دارد که او را از مردم خجالتی می کند زیرا به آن معروف است.
 21. اگر سینه مسی یا آهنی شود نشان دهنده از دست دادن فرزند و قطع کار یا حاملگی است. چه بسا سینه ها به باکره آنچه را که به جهاد و لباس یا پول زینت می دهد نشان دهد
 22. سینه فرزند یا دختر مرض و زخم است و سینه مجرد علامت ازدواج است که اگر آب یا شیر از آن جاری شود پسر یا خواهر خود را از دست داده و سینه زن مجرد است. زن زناکار، و سینه ها را با تخم شترمرغ یا سیتروئن می زدند، و سینه ها را ممکن بود صاحب و گفته شود که پدر و مادر هستند.
 23. سینه ها نشانگر لیوان شراب است اگر شیر باشد و می گویند سینه های مرد سخاوتمندانه است.
 24. اگر زنی ببیند که نوک پستانش بریده شده، خیری در او نیست و ممکن است دخترش مرده باشد.
 25. جعفر سده گوید: خواب سینه به پنج صورت تعبیر می شود: پسر و دختر جوان، خدمتکار، دوست و برادر.
 26. سینه ها: بزرگی آنها در خواب، نشانه آسودگی و توبه است و هر که معشوقی را در سینه ببیند، دلالت بر شکایت از او دارد.
 27. سینه در خواب بیانگر علم، تعبیر خوابها و موقعیت خوب است
 28. این نشان دهنده ظرفیت قلب و سینه و باریک بودن آنهاست. شاید سینه او نمایانگر تنه، سینه و کیف او باشد و هر چه می داند بهترین دارایی است، زیرا قلب در آن است و دل راز هر ازدواجی است. فرمودند: تنگی سینه‌ها نشانگر حرص و طمع است و ظرفیت آنها نشانگر سخاوت است.
 29. هر كه در خواب سينه ببيند تعبير دينى و غير آن دارد.
 30. کسی که پشت سرش چیزی را که انکار می‌کند ببیند، فخر نمی‌کند و اگر ببیند ستوده می‌شود، ستوده می‌شود، اما کسی که در سینه‌اش چیزی را می‌بیند که او را آزار می‌دهد، مال خود را تباه می‌کند.
 31. اگر دختری در خواب ببیند که سینه هایش زخمی شده است، پیش بینی می کند که مشکل او را تهدید می کند
 32. اگر آن را آلوده یا منقبض ببیند، از عشق مأیوس می شود و به دلیل رقابت های زیاد عصبانی می شود.
 33. اگر سینه هایش تیره و پر باشد به زودی پولدار می شود. اگر معشوقش از سینه شفافش به سینه هایش نگاه می کند، در آستانه اصرار نرم یک دانش آموز هیجان زده و صمیمی است.
 34. سینه ها، گشاد شدن سینه ها و زیبایی آنها در خواب، دلیل مسلمان شدن است.
 35. شاید حسن صدر از نوع دوستی یاد کرده است. شاید صندوقچه نشان دهنده چیزی باشد که او از دانش، پول، راهنمایی یا هدایت نادرست پنهان می کند
 36. صدر مهمان، همسر یا مسئول است. سفتی سینه یک توهم است. اگر ذمی ببیند که سینه اش تنگ شده، پولش را از دست می دهد
 37. می گویند: گنجایش سینه سخاوتمند است و انقباضات آن بخیل است. و هر که ببیند سینه اش سنگ می شود دلش سخت می شود. بزرگ شدن سینه نیز نشان دهنده بی عدالتی است
 38. سينه جاي تشويش و شادي است، پس هر كه سينه خود را گشاد بيند شادي مي يابد و هر كه سينه خود را تنگ بيند تنگي و وهم مي يابد. و گفته شد: تلاش او برای اسلام و مهارش برای ظلم است
 39. و اگر کافر سینه خود را ببیند، در تجارت خود در امان و سود است. و هر کس در سینه خود درد ببیند گناه کرده و کیفر گناه خود را بر دوش می کشد و گفته شد: در نافرمانی خدای متعال خود را تباه کرده است.
 40. و اگر مردی سینه ای در سینه ببیند، اگر مجرد یا عاشق باشد، باید ازدواج کند و امر او آشکار شود.
 41. سینه پس هر که ببیند سینه‌اش درد می‌گیرد بدون اطاعت خدا، مال خود را تلف می‌کند و عذاب می‌گیرد.
 42. سینه ها نشان دهنده دختران هستند و هر خوبی یا بدی در آنها اتفاق می افتد در دختر است
 43. سینه راست نشان دهنده یک پسر و سینه چپ نشان دهنده یک دختر است
 44. و شیرشان بر فرزند، و شیرشان نشانگر رزق و روزی و باروری است
 45. و هر کس ببیند زنی بر سینه او آویزان است زنا می کند و از او بچه دار می شود به روایت صفر شب.
 46. و اگر مردی در سینه شیر ببیند، نشانگر ازدواج اوست، اگر مجرد باشد، و برای متأهل نشان دهنده پسر، و فقیر نشان دهنده مال و رفتن او، و جوان نشان دهنده طول عمر اوست. . و اگر زن جوان ببیند، حاکی از حاملگی و زایمان اوست و باکره یعنی ازدواج او
 47. ارتفاع سینه زن بالای مرز نشان دهنده غم و اندوه شدید است
 48. و هر که در خواب ببیند که زنی را شیر می دهد، بیمار می شود، مگر اینکه زن حامله باشد، پسری به دنیا می آورد.
 49. و اگر صاحب خواب زن باشد، به معنای تولد دختر است
 50. و اگر بیند که از سینه اش شیر جاری می شود، دلیل بر رحمت او نسبت به کودکان یا یتیمان است.
 51. و اگر زنی ببیند مردی را شیر می دهد، دلالت بر عقد او دارد یا برای شوهرش.
 52. و اگر زن ببیند که شیر سینه اش به شکمش برگشت، اندوهگین و اندوهگین می شود.

تفسیر بصری سینه ها – یوتیوب

تشریح دید قفسه سینه – YouTube

تعبیر دیدن شکاف در سینه – یوتیوب

علم تعبیر خواب در اسلام علم تفسیر رؤیا یا تفسیر رؤیا که به آن علم حقوقی اسلامی واحدی گفته می شود که احکام آن عمدتاً برگرفته از قرآن کریم و روایات نبوی است و از نظر آکادمیک به رسمیت شناخته نمی شود و در دانشگاه های معتبر و معتبر تدریس نمی شود. نهادها هدف این علم تعبیر خوابی است که از جانب خداوند آمده و دارای معانی و تعابیری است که برای فرد یا جامعه در امور دینی و دنیوی مفید است یا آنچه به عنوان بینش حقیقی یا عادلانه بر اساس ایمان و ایمان اسلامی شناخته می شود. اهل سنت و جماعت.

تفسیر راوی در قرآن کریم در سوره یوسف با کلمه توئیل الاحدیث فرمود: و این گونه پروردگارت تو را هدایت می کند و تفسیر حدیث را به تو می آموزد و برکاتش بر تو باد ْقوب كما علی عبویک من قبل ابراحيم و يساق ين ربابك عليم هاكيم، و از رؤيايي كه در قرآن كريم آمده است:

علم تعبیر خواب در اسلام از زمان پیامبر اسلام آغاز شد; همان گونه که در تعبیر خواب و تعلیم احکام تعبیر آنها، احادیث توسط آنان برای اصحاب نقل شده و آثاری در احادیث وجود دارد که نشان می دهد اصحاب و اصحاب خواب را تعبیر می کردند.