مناطق دیدنی شهرستان خرمدره که باورتان نمی شود ایران باشد! + عکس عجیب

به گزارش باملین، شهرک کورمدره، یکی از دیدنی های بکر و دیدنی شهر زنجان باغ های عظیم میوه به ویژه محمود آباد، جاده بین مزارع داسداران، خیابان باغ های قدیمی، جنگل های شاه باغی، ارتفاعات همجوار الوند است. ، پلاس و ویستان، دریاچه کوچک سدهای خلیفه لو و همچنین شویر، مسجد بهمن حجت کاسانی و غار بهمن حجت کاشانی از آثار طبیعی و تاریخی زنجان نام برده شده است.

 • جاذبه های گردشگری شهرستان خرمدره
 • جاذبه های گردشگری شهرستان خرمدره
 • جاذبه های گردشگری شهرستان خرمدره
 • جاذبه های گردشگری شهرستان خرمدره
 • جاذبه های گردشگری شهرستان خرمدره
 • جاذبه های گردشگری شهرستان خرمدره
 • جاذبه های گردشگری شهرستان خرمدره
 • جاذبه های گردشگری شهرستان خرمدره
 • جاذبه های گردشگری شهرستان خرمدره
 • جاذبه های گردشگری شهرستان خرمدره
 • جاذبه های گردشگری شهرستان خرمدره
 • جاذبه های گردشگری شهرستان خرمدره