نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در آذر کاهش یافت!

به گزارش باملین به نقل از تسنیم، بانک مرکزی در گزارشی جدید اعلام کرد: تحولات کل‌های پولی در آذر ماه سال ۱۴۰۳ منتشر شد که بر این اساس، حجم نقدینگی در پایان آذرماه ۱۴۰۳ به رقم ۷۴۹۸۰ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۱۸.۳ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۳۳.۴ درصد در پایان آذرماه ۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۲۷ درصد در پایان آذرماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است. کاهش قابل ملاحظه رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۷ درصد درپایان آذرماه ۱۴۰۳ حاکی از تحقق اهداف برنامه پولی تنظیم شده و توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها در دوره اخیر است.

تداوم روند نزولی رشد پایه پولی / نرخ رشد ۱۲ماهه نقدینگی در آذر کاهش یافت

بر اساس این گزارش، پایه پولی در آذرماه سال ۱۴۰۳ نیز رقم ۱۰۲۳۱.۹ هزار میلیارد ریال را به ثبت رساند. بر این اساس پایه پولی در پایان آذرماه سال جاری رشدی معادل ۱۹ درصد را نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ تجربه کرد.

رشد پایه پولی دوازده‌ماهه در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال جاری از ۴۵ درصد در فروردین‌ماه به ۳۳.۵ درصد در آذرماه کاهش یافت.

لازم به اشاره است ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان آذرماه ۱۴۰۳ نسبت به پایان سال ۱۴۰۱، معادل ۰.۶ درصد کاهش یافت و به رقم ۷.۳۲۸ رسید.