هفدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران + گزارش تصویری

به گزارش باملین، هفدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران با حضور حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور در سالن اجلاس سران برگزار شد.

4856764_081A2831 4856765_081A2808 4856766_081A2812 4856767_081A2919 4856768_081A2855 4856769_081A2900 4856770_081A2928 4856771_081A2933 4856772_081A2938 4856773_081A2966 4856774_081A3002 4856775_081A3020 4856776_081A3047 4856777_081A3077 4856778_081A3087 4856779_081A3211 4856780_081A3241 4856781_081A3310 4856782_081A3333 4856783_081A3382 4856784_081A3385 4856785_081A3397 4856787_081A3508 4856788_081A3480 4856789_081A3518 4856791_081A3530 4856792_081A3533 4856793_081A3584 4856794_081A3634 4856795_081A3690 4856796_081A3678 4856797_081A3746 4856798_081A3755