همسر داریوش مهرجویی درباره تهدید شدنش با چاقو از قبل گفته بود!

به گزارش باملین، داریوش مهرجویی و همسرش به قتل رسیدند! ساعاتی قبل جسد داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی‌ فر، در ویلایشان واقع در شهرکی حوالی کرج در حالی که با ضربات چاقو به قتل رسیده بودند پیدا شد.

دیروز مرحومه محمدی‌ فر در اینستاگرام مطلبی درباره‌ی تهدید شدنش با چاقو توسط یک ناشناس -که وارد ویلایشان شده و گریخته- نوشته بود.